Kolorwanie:
Status:
1234
SELECT gra.tytułgra from studio, gra where studio.idstudia = gra.idstudio AND studio.nazwastudia='std2';
SELECT gra.tytułgra from kategorie, gra where kategorie.idkategoria = gra.idkategoria AND kategorie.pegi>12;
SELECT gra.tytułgra, bohater.nazwabohater from gra,bohater where gra.idgra = bohater.idgra AND gra.datawydaniagra>'2012-12-31';
select bohater.nazwabohater, skills.nazwaskill, skills.wartoscskill from bohater, skills where skills.idbohater=bohater.idbohater AND wartoscskill = (SELECT MAX(wartoscskill) from skills)

Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.