Kolorwanie:
Status:
1
Język opowiadań Schulza jest silnie zmetaforyzowany, obfituje w wiele środków artystycznych, które tworzą barwną, oniryczną i baśniową wizję świata przedstawionego. Mamy tu do czynienia z prozą kreacyjną, która odbiega od tradycyjnego mimetyzmu i nie tyle odtwarza, co kreuje magiczną rzeczywistość. Najważniejszą inspiracją dla Schulza jest wyobraźnia, natomiast narzędziem sprawczym czyni pisarz swój język o wybitnej funkcji poetyckiej. Oznacza to, że estetyka słowa odgrywa tu jedną z najważniejszych ról.

Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.