#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cmath>

using namespace std;

int dane[200][320];
int przyklad[200][320];

void wczytaj(){
  ifstream dane_p, przyklad_p;
  dane_p.open("dane.txt"); przyklad_p.open("przyklad.txt");
  for(int w=0; w<200; w++){
    for(int k=0; k<320; k++){
      dane_p >> dane[w][k];
      przyklad_p >> przyklad[w][k];
    }
  }
  dane_p.close(); przyklad_p.close();
}
string int_na_string(int a){
  string wynik=""; char x;
  while(a!=0){
    x=(a%10)+'0';
    wynik = x + wynik;
    a/=10;
  }
  return wynik;
}

int dodatnie(int a){
  if(a<0) return a*-1;
  else return a;
}

int wartosc(int w, int k){
  if((w>=0)&&(k>=0)&&(w<200)&&(k<320)) return dane[w][k];
  else return 128;
}

int main()
{
  int z1_jasny=0, z1_ciemny=255;
  int z1_jasny_p=0, z1_ciemny_p=255;
  wczytaj();
  for(int w=0; w<200; w++){
    for(int k=0; k<320; k++){
      //Zad1
      if(dane[w][k]>z1_jasny) z1_jasny = dane[w][k];
      if(dane[w][k]<z1_ciemny) z1_ciemny=dane[w][k];
      if(przyklad[w][k]>z1_jasny_p) z1_jasny_p = przyklad[w][k];
      if(przyklad[w][k]<z1_ciemny_p) z1_ciemny_p = przyklad[w][k];
    }
  }
  //Zad2
  int z2_wynik=0;
  int z2_przyklad=0;

  for(int w=0; w<200; w++){
    bool z2_wynik_pom=false;
    bool z2_przyklad_pom=false;
    for(int k=0; k<160; k++){
      if(dane[w][k]!=dane[w][319-k]) z2_wynik_pom = true;
      if(przyklad[w][k]!=przyklad[w][319-k]) z2_przyklad_pom = true;
    }
    if(z2_wynik_pom==true) z2_wynik++;
    if(z2_przyklad_pom==true) z2_przyklad++;
  }


  //Zad3

  int liczba=0;

  for(int w=0; w<200; w++){
    for(int k=0; k<320; k++){
      if(dodatnie(wartosc(w,k)-wartosc(w-1,k))>128) liczba++;
      else if(dodatnie(wartosc(w,k)-wartosc(w,k+1))>128) liczba++;
      else if(dodatnie(wartosc(w,k)-wartosc(w+1,k))>128) liczba++;
      else if(dodatnie(wartosc(w,k)-wartosc(w,k-1))>128) liczba++;
    }
  }

  //Zad4

  int wynik4=0;
  for(int w=0; w<199; w++){
    for(int k=0; k<319; k++){
      int akt=dane[w][k];
      int dlugosc=1;
      while(akt==dane[w+1][k]){
        dlugosc++;
        w+=1;
      }
      if(dlugosc>wynik4)wynik4=dlugosc;
    }
  }


  cout << "Zad1: \n";
  cout << " Przyklad: \n";
  cout << " Jasny: "<<z1_jasny_p<<endl;
  cout << " Ciemny: "<<z1_ciemny_p<<endl;
  cout << " Wynik: \n";
  cout << " Jasny: "<<z1_jasny<<endl;
  cout << " Ciemny: "<<z1_ciemny<<endl;

  cout << "Zad2: \n";
  cout << " Przyklad: \n";
  cout << " odp: "<<z2_przyklad<<endl;
  cout << " Wynik: \n";
  cout << " odp: "<<z2_wynik<<endl;

	cout <<"\n\n\n";
  cout <<"Zad3: "<<liczba;

  cout <<"\n\n\n";
  cout <<"Zad4: "<<wynik4;  cout<<endl<<endl;

  return 0;
}

© Wklejaj.pl