#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>
#include <ctime>
#include <fstream>
#include <iomanip>
using namespace std;


int main()
{	
	long long n,min,poz_min=0;
	cout<<"Podaj ilosc komorek:";
	cin>>n;
	int a[100]={};
	for (int i=0;i<n;i++)
	{
		cout<<"Podaj liczbe a ["<<i<<"]= ";
		cin>>a[i];

	}
	min=a[0];
	for (int i=0;i<n;i++)
	{
		if(a[i]<min)
		{
			min=a[i];
			poz_min=i;
		}
	}
	cout<<"Najmniejsza liczba tablicy: "<<min<<" Znajduje sie w komorce "<<poz_min<<endl;
	for (int i=0;i<n;i++)
	{
		cout<<a[i]<<"; ";
	}
	if(poz_min>0&&poz_min<n-1) // pierwszy przypadek kiedy liczba srodek	
	swap(a[poz_min-1],a[poz_min+1])	;
	if(poz_min=0)
	swap(a[0],a[1]);
	if(poz_min=n-1)
	swap(a[poz_min],a[poz_min-1]);
	cout<<endl;
	cout<<"Po zamianie:"; 
	for (int i=0;i<n;i++)
	{
		cout<<a[i]<<"; ";
	}

cout<<endl;

cout<<endl;
cout<<endl;system("pause");
return 0;
}

© Wklejaj.pl