#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <stdio.h>
using namespace std;

int main()
{
  /*
  srand(time(NULL));

  FILE* plik;
  plik = fopen("dane.txt","wt");
  if(plik==NULL)return 0;
  for(int i = 0; i <10;i++)
  fprintf(plik,"%d\n",(rand() % 19 ) + 1);

  fclose(plik);
*/

FILE* pliko;
FILE* plikoo;
pliko= fopen("dane.txt","rt");
plikoo= fopen("sorted.txt","wt");

  if(pliko==NULL){ cout << "problem z odczytem liczb losowych";return 0;}
  int tab[10];

  for(int i = 0; i <10;i++){
  fscanf(pliko,"%d",&tab[i]);
  cout << tab[i]<<"\n";
  }
  int temp;
  for(int i = 0; i <10;i++)
    for(int j = 0; j <10;j++){
    if(tab[i]>tab[j]){
      temp=tab[i];
      tab[i]=tab[j];
      tab[j]= temp;
    }
  }
    for(int i = 0; i <10;i++)
      cout << tab[i]<<"\n";

if(pliko==NULL){ cout << "problem z zapisem posortowanych";return 0;}

 for(int i = 0; i <10;i++)
  fprintf(plikoo,"%d\n",tab[i]);

  //cout << "Witam w LOTTO! \n \t sprawdz czy wygrales \n \t liczby znajduja sie w pliku dane.txt" << endl;
  return 0;
}

© Wklejaj.pl