frst

Kolorwanie:
Status:

Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 02.08.2018
Uruchomiony przez Paulina (administrator)  PAULINA-HP (17-08-2018 11:42:03)
Uruchomiony z C:\Users\Paulina\Downloads
Załadowane profile: Paulina (Dostępne profile: Paulina)
Platform: Windows 7 Professional Service Pack 1 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: FF)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\MsMpEng.exe
(DigitalPersona, Inc.) C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\Bin\DpHostW.exe
(IDT, Inc.) C:\Program Files\IDT\WDM\stacsv64.exe
(Hewlett-Packard Company) C:\Windows\System32\hpservice.exe
(Validity Sensors, Inc.) C:\Windows\System32\vcsFPService.exe
(DigitalPersona, Inc.) C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\Bin\DpCardEngine.exe
(IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BlueSoleilCS.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
(CryptoMill Technologies Ltd.) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Trust Circles\CreoSvc.exe
() C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Theft Recovery\CtService.exe
(DigitalPersona, Inc.) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\Bin\DPAgent.exe
(CyberLink) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD12\Kernel\DMS\CLMSMonitorServicePDVD12.exe
(CyberLink) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD12\Kernel\DMS\CLMSServerPDVD12.exe
(Hewlett-Packard) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\File Sanitizer\HPFSService.exe
(Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\HPHotkeyMonitor.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
(PDF Complete Inc) C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsvc.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
() C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\Lavasoft.WCAssistant.WinService.exe
(DigitalPersona, Inc.) C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\Bin\DpAgent.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe
(IDT, Inc.) C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxtray.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
(Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\RtsCM64.exe
(Lavasoft) C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\WebCompanion.exe
(Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\QLBController.exe
(IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BtTray.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
(Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP 3D DriveGuard\AccelerometerSt.exe
(CyberLink) C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe
(CyberLink) C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\CLMLSvc_P2G8.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxsrvc.exe
(Hewlett-Packard) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\File Sanitizer\CORESHREDDER.exe
(Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
(Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
(IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BsHelpCS.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
(Hewlett-Packard Development Company, L.P.) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\HPConnectionManager.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Hewlett-Packard Development Company, L.P.) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\hpCMSrv.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe
(Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\HPSA_Service.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe

==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [IAStorIcon] => C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [286056 2013-07-30] (Intel Corporation)
HKLM\...\Run: [MSC] => c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [1436736 2011-06-15] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [SysTrayApp] => C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe [1703424 2013-07-04] (IDT, Inc.)
HKLM\...\Run: [RtsCM] => C:\Windows\RTSCM64.EXE [147160 2013-08-02] (Realtek Semiconductor Corp.)
HKLM\...\Run: [] => [X]
HKLM\...\Run: [CryptoMill Refresh] => C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Trust Circles\ceflauncher -m refresh
HKLM-x32\...\Run: [HPConnectionManager] => c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Connection Manager\HPCMDelayStart.exe [185144 2013-08-16] (Hewlett-Packard Development Company, L.P.)
HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
HKLM-x32\...\Run: [QLBController] => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\QLBController.exe [337184 2013-08-01] (Hewlett-Packard Company)
HKLM-x32\...\Run: [BtTray] => c:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BtTray.exe [387832 2013-11-02] (IVT Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [USB3MON] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [292848 2013-04-26] (Intel Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [AccelerometerSysTrayApplet] => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP 3D DriveGuard\AccelerometerST.exe [77088 2013-07-25] (Hewlett-Packard Company)
HKLM-x32\...\Run: [YouCam Mirage] => c:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe [136488 2013-06-24] (CyberLink)
HKLM-x32\...\Run: [YouCam Tray] => c:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YouCamTray.exe [167488 2013-06-24] (CyberLink Corp.)
HKLM-x32\...\Run: [CLMLServer_For_P2G8] => c:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\CLMLSvc_P2G8.exe [110144 2013-03-12] (CyberLink)
HKLM-x32\...\Run: [CLVirtualDrive] => c:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go8\VirtualDrive.exe [493528 2013-05-21] (CyberLink Corp.)
HKLM-x32\...\Run: [HP File Sanitizer] => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\File Sanitizer\Coreshredder.exe [2213592 2013-08-07] (Hewlett-Packard)
HKLM-x32\...\Run: [PDF Complete] => C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsty.exe [1194048 2018-02-01] (PDF Complete Inc)
HKLM\...\Winlogon: [Userinit] C:\Windows\system32\userinit.exe,C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\Bin\DPAgent.exe,
Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
HKU\S-1-5-21-3957646813-908878922-1319041967-1001\...\Run: [] => [X]
HKU\S-1-5-21-3957646813-908878922-1319041967-1001\...\Run: [Web Companion] => C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\WebCompanion.exe [7368480 2018-08-01] (Lavasoft)
HKU\S-1-5-21-3957646813-908878922-1319041967-1001\...\Run: [Sys32] => [X]
HKU\S-1-5-21-3957646813-908878922-1319041967-1001\...\Run: [Sys32V] => C:\Windows\Sys32V.exe [262144 2016-04-17] (AHMED CORPORATION)
HKU\S-1-5-21-3957646813-908878922-1319041967-1001\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [17074688 2018-03-06] (Piriform Ltd)
HKU\S-1-5-21-3957646813-908878922-1319041967-1001\...\MountPoints2: {0fbed472-eac5-11e6-9949-a01d48b0c8e3} - G:\autorun.exe
HKU\S-1-5-21-3957646813-908878922-1319041967-1001\...\MountPoints2: {44f12277-ebaa-11e6-81f4-a01d48b0c8e3} - H:\autorun.exe
HKU\S-1-5-21-3957646813-908878922-1319041967-1001\...\MountPoints2: {79752d37-ef60-11e6-a3ff-a01d48b0c8e3} - I:\setup.exe
HKU\S-1-5-21-3957646813-908878922-1319041967-1001\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> C:\Windows\system32\Mystify.scr [242688 2010-11-21] (Microsoft Corporation)
Lsa: [Notification Packages] DPPassFilter scecli

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{75B8F11E-6488-45F1-9908-61DAEA0DF8DA}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{9510BCB5-4E09-46B0-B53C-66599C8ACA2E}: [DhcpNameServer] 89.231.1.206 217.172.224.160
Tcpip\..\Interfaces\{CE9458F3-DF42-49FF-9CDB-5F7525271797}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.gazeta.pl/0,0.html?p=181&d=20140923
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.gazeta.pl/0,0.html?p=181&d=20140923
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://g.uk.msn.com/HPALL13/178
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://g.uk.msn.com/HPALL13/178
HKU\S-1-5-21-3957646813-908878922-1319041967-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://g.uk.msn.com/HPALL13/178
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3957646813-908878922-1319041967-1001 -> {C0C3A6C6-03BC-4195-8FCB-AEA091301353} URL = hxxps://pl.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs__webcompa__1_0__ya__ch_WCYID10195_swoc_campaign_160209__yaie&p={searchTerms}
BHO-x32: HP File Sanitizer -> {3134413B-49B4-425C-98A5-893C1F195601} -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\File Sanitizer\IEBHO.dll [2013-08-07] (Hewlett-Packard)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\ssv.dll [2017-03-06] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\jp2ssv.dll [2017-03-06] (Oracle Corporation)
BHO-x32: HP Network Check Helper -> {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll [2012-07-10] (Hewlett-Packard)
DPF: HKLM-x32 {6A060448-60F9-11D5-A6CD-0002B31F7455} 

FireFox:
========
FF DefaultProfile: vvccmwp4.default-1461426348239
FF ProfilePath: C:\Users\Paulina\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lhnfqj94.default [2018-06-08]
FF user.js: detected! => C:\Users\Paulina\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lhnfqj94.default\user.js [2018-03-11]
FF ProfilePath: C:\Users\Paulina\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vvccmwp4.default-1461426348239 [2018-08-17]
FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\vvccmwp4.default-1461426348239 -> about:home
FF NewTab: Mozilla\Firefox\Profiles\vvccmwp4.default-1461426348239 -> hxxps://pl.search.yahoo.com/yhs/web?hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs__webcompa__1_0__ya__hp_WCYID10195_swoc_campaign_160209__yaff
FF Extension: (Web Security) - C:\Users\Paulina\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vvccmwp4.default-1461426348239\Extensions\contact@web-security.com.xpi [2018-03-11]
FF Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\Paulina\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vvccmwp4.default-1461426348239\Extensions\uBlock0@raymondhill.net.xpi [2018-08-13]
FF SearchPlugin: C:\Users\Paulina\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vvccmwp4.default-1461426348239\searchplugins\yahoo-lavasoft-ff59.xml [2018-04-05]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [otis@digitalpersona.com] - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\Bin\FirefoxExt
FF Extension: (DigitalPersona Extension) - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\Bin\FirefoxExt [2014-03-07] [Przestarzałe] [Brak podpisu cyfrowego]
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_30_0_0_154.dll [2018-08-15] ()
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_30_0_0_154.dll [2018-08-15] ()
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.5 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2013-07-26] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2013-07-26] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.121.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-03-06] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.121.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_121\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-03-06] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @nokia.com/EnablerPlugin -> C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia Suite\npNokiaSuiteEnabler.dll [2014-11-19] ( )
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-06-29] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin-x32: digitalpersona.com/ChromeDPAgent -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\Bin\ChromeExt\components\npChromeDPAgent.dll [2013-08-06] (DigitalPersona, Inc.)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-3957646813-908878922-1319041967-1001: www.exent.com/GameTreatWidget -> C:\Program Files (x86)\Free Ride Games\npGameTreatWidget.dll [Brak pliku]

Chrome: 
=======
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ncffjdbbodifgldkcbhmiiljfcnbgjab] - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\Bin\ChromeExt\dpchrome.crx [2013-08-06]

==================== Usługi (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S3 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [6877224 2018-07-17] ()
R2 BlueSoleilCS; c:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BlueSoleilCS.exe [1706744 2013-11-02] (IVT Corporation)
R3 BsHelpCS; C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BsHelpCS.exe [145656 2013-11-02] (IVT Corporation)
R2 CreoService; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Trust Circles\CreoSvc.exe [1366488 2013-08-23] (CryptoMill Technologies Ltd.)
R2 CtAgentService; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Theft Recovery\CtService.exe [7168 2013-08-08] () [Brak podpisu cyfrowego]
R2 CyberLink PowerDVD 12 Media Server Monitor Service; c:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD12\Kernel\DMS\CLMSMonitorServicePDVD12.exe [77576 2013-07-15] (CyberLink)
R2 CyberLink PowerDVD 12 Media Server Service; c:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD12\Kernel\DMS\CLMSServerPDVD12.exe [294664 2013-07-15] (CyberLink)
S3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe [1471168 2017-02-02] (Disc Soft Ltd)
R2 DpHost; C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\Bin\DpHostW.exe [500048 2013-08-06] (DigitalPersona, Inc.)
S3 FLCDLOCK; c:\Windows\SysWOW64\flcdlock.exe [558392 2013-08-07] (Hewlett-Packard Company)
R2 HP Support Assistant Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe [92160 2013-08-09] (Hewlett-Packard Company) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 hpHotkeyMonitor; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\HPHotkeyMonitor.exe [681760 2013-08-01] (Hewlett-Packard Company)
R2 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [14696 2013-07-30] (Intel Corporation)
R2 Intel(R) Capability Licensing Service Interface; c:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [733696 2013-05-12] (Intel(R) Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; c:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [822232 2013-05-12] (Intel(R) Corporation)
R2 Intel(R) ME Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe [131544 2013-07-26] (Intel Corporation)
R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [169432 2013-07-26] (Intel Corporation)
R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6541008 2018-05-09] (Malwarebytes)
R2 MsMpSvc; c:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\MsMpEng.exe [12784 2011-04-28] (Microsoft Corporation)
R3 NisSrv; c:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe [288272 2011-04-28] (Microsoft Corporation)
S3 npggsvc; C:\Windows\SysWOW64\GameMon.des [5691912 2016-05-18] (INCA Internet Co., Ltd.)
R2 pdfcDispatcher; C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsvc.exe [1795136 2018-02-01] (PDF Complete Inc)
R2 STacSV; C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe [337920 2013-07-04] (IDT, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 SynTPEnhService; C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe [255584 2017-08-19] (Synaptics Incorporated)
R2 WCAssistantService; C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\Lavasoft.WCAssistant.WinService.exe [25888 2018-08-01] ()
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ======================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

U5 BlueletAudio; C:\Windows\System32\Drivers\BlueletAudio.sys [32992 2013-10-09] (IVT Corporation)
R3 BtAudioBusSrv; C:\Windows\System32\Drivers\BtAudioBus.sys [23136 2012-06-15] (IVT Corporation)
S3 BthL2caScoIfSrv; C:\Windows\System32\Drivers\BtL2caScoIf.sys [69344 2013-08-23] (IVT Corporation)
S3 btUrbFilterDrv; C:\Windows\System32\Drivers\IvtUrbBtFlt.sys [54752 2013-08-23] (IVT Corporation)
R1 CLVirtualDrive; C:\Windows\System32\DRIVERS\CLVirtualDrive.sys [90608 2011-12-27] (CyberLink)
S3 DAMDrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\DAMDrv64.sys [65752 2013-06-13] (Hewlett-Packard Company)
R3 dtlitescsibus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtlitescsibus.sys [30264 2017-02-04] (Disc Soft Ltd)
R3 dtliteusbbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtliteusbbus.sys [47672 2017-02-04] (Disc Soft Ltd)
R0 iaStorF; C:\Windows\System32\drivers\iaStorF.sys [28008 2013-07-30] (Intel Corporation)
R3 IceKore; C:\Windows\System32\DRIVERS\IceKore.sys [397784 2013-08-19] (CryptoMill Technologies Inc.)
R3 m76usb; C:\Windows\System32\DRIVERS\m76usb.sys [537800 2013-11-05] (Ralink Technology Corp.)
R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [253664 2018-08-17] (Malwarebytes)
R3 MEIx64; C:\Windows\system32\drivers\TeeDriverx64.sys [99288 2013-07-26] (Intel Corporation)
R1 MpFilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\MpFilter.sys [189440 2011-04-18] (Microsoft Corporation)
R3 NisDrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [84864 2011-04-28] (Microsoft Corporation)
R0 PinFile; C:\Windows\System32\DRIVERS\PinFile.sys [49856 2013-07-16] (WinMagic Inc.)
S3 RTSPER; C:\Windows\System32\DRIVERS\RtsPer.sys [418520 2013-06-17] (Realsil Semiconductor Corporation)
R3 rtsuvc; C:\Windows\System32\DRIVERS\rtsuvc.sys [8873688 2013-08-02] (Realtek Semiconductor Corp.)
R0 SDDisk2K; C:\Windows\System32\DRIVERS\SDDisk2K.sys [228544 2013-07-16] (WinMagic Inc.)
R0 SDDToki; C:\Windows\System32\DRIVERS\SDDToki.sys [131264 2013-07-16] (WinMagic Inc.)
S3 SmbDrv; C:\Windows\system32\drivers\Smb_driver_AMDASF.sys [30448 2013-08-20] (Synaptics Incorporated)
S3 SmbDrvI; C:\Windows\system32\drivers\Smb_driver_Intel.sys [34544 2013-08-20] (Synaptics Incorporated)
S3 ALSysIO; \??\C:\Users\Paulina\AppData\Local\Temp\ALSysIO64.sys [X] <==== UWAGA
U5 BlueletAudio; C:\Windows\SysWOW64\Drivers\BlueletAudio.sys [32992 2013-10-09] (IVT Corporation)
S2 npf; \??\C:\Windows\system32\drivers\npf.sys [X]

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2018-08-17 11:42 - 2018-08-17 11:42 - 000022144 _____ C:\Users\Paulina\Downloads\FRST.txt
2018-08-17 11:41 - 2018-08-17 11:42 - 000000000 ____D C:\FRST
2018-08-17 11:41 - 2018-08-17 11:41 - 002412544 _____ (Farbar) C:\Users\Paulina\Downloads\FRST64.exe
2018-08-17 11:24 - 2018-08-17 11:25 - 000001078 _____ C:\Windows\system32dbgraw.bmp
2018-08-15 15:20 - 2018-08-03 17:55 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hlink.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-03 17:39 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hlink.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 05:20 - 000708272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 05:18 - 000096864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 05:07 - 000263776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 05:06 - 000156256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 05:05 - 005553760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 05:02 - 001665320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 05:00 - 000633080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:59 - 001211904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:59 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:59 - 000361984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:59 - 000345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:59 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:59 - 000312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:59 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:59 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:59 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:59 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:59 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:59 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:59 - 000094208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:59 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:59 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:59 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:59 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:59 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:59 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:59 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:58 - 001461760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:58 - 001163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:58 - 000731648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:58 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:58 - 000419840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:58 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:58 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:58 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:45 - 004054192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:45 - 003959984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:43 - 001315512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:42 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:42 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:42 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:42 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:42 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:42 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:41 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:41 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:41 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:41 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:41 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:41 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:41 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpchttp.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:41 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:41 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:41 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:41 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:26 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:26 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:26 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:25 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:22 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:21 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:21 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\videoprt.sys
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:17 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:17 - 000160256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:17 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:16 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:16 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdk8.sys
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:16 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\intelppm.sys
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:16 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\processr.sys
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:16 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdppm.sys
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:16 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:16 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:11 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:11 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:11 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:11 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:10 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:10 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:10 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:10 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-08-02 04:10 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-20 01:53 - 000396936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-20 00:58 - 000350272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 08:15 - 025745408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:48 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:47 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:35 - 002902016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:34 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:33 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:33 - 000417280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:33 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:32 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:30 - 005778432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:26 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:25 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:23 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:22 - 020286464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:22 - 000794624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:22 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:22 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:21 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:16 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:14 - 000969216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:11 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:05 - 000497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:05 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:04 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:04 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:04 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:04 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:03 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:03 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:01 - 002295808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:00 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 06:00 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:58 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:58 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:57 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:56 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:56 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:55 - 000662016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:55 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:54 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:47 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:46 - 015283712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:46 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:45 - 000809472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:45 - 000728064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:43 - 002136064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:43 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:42 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:41 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:41 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:39 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:38 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:37 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:35 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:32 - 004494848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:31 - 004510720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:30 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:28 - 013679616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:28 - 002059776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:28 - 000696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:27 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:20 - 001554944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:09 - 004037632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:09 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:06 - 001329152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-19 05:04 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-13 21:19 - 001894080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
2018-08-15 15:20 - 2018-07-13 21:19 - 000377024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
2018-08-15 15:20 - 2018-07-13 21:19 - 000287936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
2018-08-15 15:20 - 2018-07-08 18:08 - 000383680 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-08 18:02 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-08 18:02 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-08 18:02 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-08 18:01 - 000046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-08 18:01 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-08 17:47 - 000309440 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-08 17:42 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-08 17:42 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-08 17:41 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-08 17:41 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-08 17:13 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-07 17:24 - 003226112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2018-08-15 15:20 - 2018-07-06 18:09 - 000947904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
2018-08-15 15:20 - 2018-07-06 18:03 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf3216.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-06 18:03 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimg32.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-06 17:48 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf3216.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-07-06 17:48 - 000004608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimg32.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-06-29 17:55 - 000695808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscsvc.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-06-29 17:55 - 000137728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CscMig.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-06-29 17:55 - 000045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscapi.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-06-29 17:55 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscdll.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-06-29 17:40 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cscdll.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-06-29 17:14 - 000516096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\csc.sys
2018-08-15 15:20 - 2018-06-29 17:09 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cscapi.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-06-27 18:01 - 000114368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\consent.exe
2018-08-15 15:20 - 2018-06-27 17:55 - 003246592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-06-27 17:55 - 000504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msihnd.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-06-27 17:55 - 000484864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-06-27 17:55 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimsg.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-06-27 17:54 - 001942016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-06-27 17:54 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-06-27 17:43 - 000363520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StructuredQuery.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-06-27 17:42 - 002366464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msi.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-06-27 17:42 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msihnd.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-06-27 17:42 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimsg.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-06-27 17:41 - 001806848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-06-27 17:21 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msiexec.exe
2018-08-15 15:20 - 2018-06-27 17:16 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe
2018-08-15 15:20 - 2018-06-21 05:33 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
2018-08-15 15:20 - 2018-06-21 05:09 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
2018-08-10 06:33 - 2018-08-10 12:21 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2018-08-04 18:00 - 2018-08-04 18:00 - 000000000 ____D C:\Users\Paulina\Desktop\saves
2018-08-04 17:59 - 2018-08-04 17:59 - 000000000 ____D C:\Users\Paulina\Documents\Sarancja
2018-07-30 09:51 - 2018-08-17 11:24 - 000253664 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
2018-07-29 15:56 - 2018-07-29 15:56 - 000000884 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Metin2.lnk
2018-07-29 15:56 - 2018-07-29 15:56 - 000000872 _____ C:\Users\Public\Desktop\Metin2.lnk
2018-07-29 15:40 - 2018-08-02 16:14 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Metin2

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2060-08-18 19:02 - 2015-09-08 14:47 - 002023424 ____N (Inprise Corporation) C:\Windows\SysWOW64\VCL50.BPL
2060-08-18 19:02 - 2015-09-08 14:47 - 001496064 ____N (Inprise Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CC3250MT.DLL
2060-08-18 19:02 - 2015-09-08 14:47 - 000248832 ____N (Inprise Corporation) C:\Windows\SysWOW64\VCLX50.BPL
2060-08-18 18:40 - 2015-09-08 14:47 - 000909824 ____N (Inprise Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cp3245mt.dll
2060-08-18 18:40 - 2015-09-08 14:47 - 000024064 ____N (Inprise Corporation) C:\Windows\SysWOW64\borlndmm.dll
2018-08-17 11:32 - 2009-07-14 06:45 - 000026832 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2018-08-17 11:32 - 2009-07-14 06:45 - 000026832 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2018-08-17 11:30 - 2014-03-07 17:29 - 013655096 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2018-08-17 11:30 - 2014-03-07 17:29 - 004734072 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2018-08-17 11:30 - 2009-07-14 07:13 - 000006718 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2018-08-17 11:26 - 2016-11-18 18:16 - 000000000 ____D C:\Users\Paulina\AppData\LocalLow\Mozilla
2018-08-17 11:24 - 2013-11-02 01:08 - 000001053 _____ C:\Windows\SysWOW64\bscs.ini
2018-08-17 11:24 - 2013-09-12 21:52 - 000000000 ____D C:\ProgramData\PDFC
2018-08-17 11:24 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2018-08-16 20:31 - 2016-09-29 22:01 - 000000000 ____D C:\Windows\Minidump
2018-08-16 20:31 - 2014-04-12 00:29 - 000319788 ____N C:\Windows\Minidump\081618-5756-01.dmp
2018-08-16 20:31 - 2014-03-07 17:16 - 000000225 _____ C:\Windows\CryptoMill_CreoService.001
2018-08-16 19:23 - 2014-03-07 17:16 - 000000225 _____ C:\Windows\CryptoMill_CreoService.002
2018-08-16 17:20 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
2018-08-16 14:54 - 2014-03-07 17:16 - 000000225 _____ C:\Windows\CryptoMill_CreoService.003
2018-08-16 14:54 - 2009-07-14 06:45 - 000267360 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2018-08-16 11:52 - 2014-05-30 13:20 - 000004000 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{E9E34EAC-6D83-4525-8BFE-B4479E04A8D9}
2018-08-16 11:45 - 2014-03-07 17:16 - 000000225 _____ C:\Windows\CryptoMill_CreoService.004
2018-08-15 15:53 - 2017-03-08 17:19 - 000000000 ____D C:\Users\Paulina\AppData\Roaming\.minecraft
2018-08-15 14:51 - 2018-04-17 17:38 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2018-08-15 14:38 - 2014-03-07 17:16 - 000000225 _____ C:\Windows\CryptoMill_CreoService.005
2018-08-15 10:32 - 2018-03-13 20:49 - 000004570 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier
2018-08-15 10:32 - 2014-06-14 15:13 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
2018-08-15 10:32 - 2013-09-12 21:52 - 000842240 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2018-08-15 10:32 - 2013-09-12 21:52 - 000175104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2018-08-15 10:32 - 2013-09-12 21:52 - 000004312 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2018-08-15 10:32 - 2013-09-12 21:52 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
2018-08-14 11:39 - 2014-05-30 13:20 - 000000000 ____D C:\Users\Paulina\AppData\Local\PDFC
2018-08-14 11:38 - 2015-12-09 19:41 - 000000000 ___RD C:\Users\Paulina\Documents\Scanned Documents
2018-08-10 13:05 - 2015-12-12 13:35 - 000000000 ____D C:\Users\Paulina\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2018-08-10 13:05 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
2018-08-10 12:21 - 2014-06-01 16:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2018-08-05 11:50 - 2018-03-18 10:57 - 000004128 _____ C:\Windows\System32\Tasks\CCleaner Update
2018-08-02 16:15 - 2018-07-17 16:44 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\R.G. Mechanics
2018-07-23 00:42 - 2009-07-14 07:08 - 000032608 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2017-03-08 17:20 - 2017-03-08 17:20 - 000332800 _____ () C:\ProgramData\wget.exe
2016-02-09 18:19 - 2016-02-09 18:19 - 000000046 _____ () C:\Users\Paulina\AppData\Roaming\WB.CFG
2018-06-14 23:32 - 2018-06-14 23:32 - 000003241 _____ () C:\Users\Paulina\AppData\Local\recently-used.xbel

Niektóre pliki w TEMP:
====================
2018-08-04 18:01 - 2018-08-04 18:01 - 000001536 _____ () C:\Users\Paulina\AppData\Local\Temp\NOSEventMessages.dll

==================== Bamital & volsnap ======================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo

LastRegBack: 2018-08-10 12:42

==================== Koniec  FRST.txt ============================

Copyrights 2014-2019 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.