Kolorwanie:
Status:

Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 02.08.2018
Uruchomiony przez emilka100PL (administrator)  EMILKA100 (07-08-2018 11:13:13)
Uruchomiony z C:\Users\emilka100PL\Downloads
Załadowane profile: emilka100PL (Dostępne profile: emilka100PL)
Platform: Windows 8.1 (Update) (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: FF)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\AsLdrSrv.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(ASUS) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
(ArcSoft Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
(ASUS Cloud Corporation) C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage\2.1.11.399\AsusWSWinService.exe
(Realtek Semiconductor Corporation) C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek Bluetooth\AvrcpService.exe
() C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek Bluetooth\BTDevMgr.exe
(Conexant Systems Inc.) C:\Windows\System32\CxAudMsg64.exe
() C:\Program Files (x86)\HiSuite\HandSetService\HuaweiHiSuiteService64.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
(Conexant Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\SASrv.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControl.exe
(ASUS) C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\nvnodejslauncher.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\USBChargerPlus\USBChargerPlus.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\aprp.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(AsusTek) C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPLoader.exe
(Realtek Semiconductor Corporation) C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek Bluetooth\BTServer.exe
(Node.js) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe
(ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxTray.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
(AsusTek) C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPCenter.exe
() C:\Windows\KMS-R@1nHook.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\SppExtComObj.Exe
() C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek Bluetooth\SkypePlugin.exe
(Conexant Systems, Inc.) C:\Program Files\CONEXANT\cAudioFilterAgent\CAudioFilterAgent64.exe
(Conexant Systems, Inc.) C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SACpl.exe
() C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage\2.1.11.399\ASUSWSLoader.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
() C:\Program Files (x86)\RAMPAGE\Gaming Mouse\Monitor.exe
(AsusTek) C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPHelper.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe

==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [cAudioFilterAgent] => C:\Program Files\Conexant\cAudioFilterAgent\cAudioFilterAgent64.exe [919768 2014-10-13] (Conexant Systems, Inc.)
HKLM\...\Run: [SmartAudio] => C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SACpl.exe [1830616 2014-04-10] (Conexant Systems, Inc.)
HKLM\...\Run: [BtServer] => C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTServer.exe [217088 2014-06-06] (Realtek Semiconductor Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [WebStorage] => C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage\2.1.11.399\ASUSWSLoader.exe [63296 2014-08-20] ()
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [587288 2017-12-19] (Oracle Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [amd_dc_opt] => C:\Program Files (x86)\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe [77824 2008-07-22] (AMD)
HKLM-x32\...\Run: [Gaming Mouse Driver] => C:\Program Files (x86)\RAMPAGE\Gaming Mouse\Monitor.exe [503808 2017-03-11] ()
HKLM-x32\...\Run: [ArcSoft Connection Service] => C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe [170496 2009-02-06] (ArcSoft Inc.)
HKU\S-1-5-21-22100468-2177161784-3407726745-1001\...\Run: [Discord] => C:\Users\emilka100PL\AppData\Local\Discord\app-0.0.301\Discord.exe [57816920 2018-04-30] (Discord Inc.)
HKU\S-1-5-21-22100468-2177161784-3407726745-1001\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [18364648 2018-05-24] (Piriform Ltd)
HKU\S-1-5-21-22100468-2177161784-3407726745-1001\...\MountPoints2: {62bbcbb4-6108-11e8-826c-28c2dd1b8536} - "G:\HiSuiteDownLoader.exe" 
HKU\S-1-5-21-22100468-2177161784-3407726745-1001\...\MountPoints2: {62bbcbe3-6108-11e8-826c-28c2dd1b8536} - "G:\HiSuiteDownLoader.exe" 
IFEO\OSppSvc.exe: [Debugger] KMS-R@1nHook.exe
IFEO\SppExtComObj.exe: [Debugger] KMS-R@1nHook.exe
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\TMMonitor.lnk [2018-06-21]
ShortcutTarget: TMMonitor.lnk -> C:\Program Files (x86)\ArcSoft\TotalMedia 3.5\TMMonitor.exe (ArcSoft, Inc.)
Startup: C:\Users\emilka100PL\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\BorderlessGaming.lnk [2018-08-06]
ShortcutTarget: BorderlessGaming.lnk -> C:\Users\emilka100PL\Downloads\borderless-gaming-6-5-en-win\BorderlessGaming.exe (Codeusa Software)

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 31.11.202.254 37.8.214.2
Tcpip\..\Interfaces\{2EB639F5-09D7-4668-98AC-690BCBD75461}: [DhcpNameServer] 192.168.72.1
Tcpip\..\Interfaces\{FCAFA01D-7241-46A7-AF1B-DD7BF52584B3}: [DhcpNameServer] 31.11.202.254 37.8.214.2

Internet Explorer:
==================
HKU\S-1-5-21-22100468-2177161784-3407726745-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://asus13.msn.com/?pc=ASJB
HKU\S-1-5-21-22100468-2177161784-3407726745-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://asus13.msn.com/?pc=ASJB
BHO: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2017-02-01] (Microsoft Corporation)
BHO: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2016-11-16] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2015-07-31] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\ssv.dll [2018-04-14] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2016-11-16] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\jp2ssv.dll [2018-04-14] (Oracle Corporation)
Handler: mso-minsb.16 - {3459B272-CC19-4448-86C9-DDC3B4B2FAD3} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2017-02-01] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: mso-minsb.16 - {3459B272-CC19-4448-86C9-DDC3B4B2FAD3} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2017-02-01] (Microsoft Corporation)
Handler: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2017-02-01] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2017-02-01] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF DefaultProfile: czl1xdk2.default
FF ProfilePath: C:\Users\emilka100PL\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\czl1xdk2.default [2018-08-07]
FF user.js: detected! => C:\Users\emilka100PL\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\czl1xdk2.default\user.js [2018-06-21]
FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\czl1xdk2.default -> www.google.pl
FF Extension: (Browser Privacy) - C:\Users\emilka100PL\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\czl1xdk2.default\Extensions\info@browser-privacy.com.xpi [2018-06-21]
FF ProfilePath: C:\Users\emilka100PL\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\w5r1lqsp.user [2018-08-07]
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_29_0_0_140.dll [2018-04-15] ()
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office16\NPSPWRAP.DLL [2015-07-31] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=3.0.2 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-04-19] (VideoLAN)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_29_0_0_140.dll [2018-04-15] ()
FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit PhantomPDF Plugin,version=1.0,application/pdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit PhantomPDF\plugins\npFoxitPhantomPDFPlugin.dll [2013-12-18] ()
FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit PhantomPDF Plugin,version=1.0,application/vnd.fdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit PhantomPDF\plugins\npFoxitPhantomPDFPlugin.dll [2013-12-18] ()
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.5 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2013-12-09] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2013-12-09] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.161.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2018-04-14] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.161.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_161\bin\plugin2\npjp2.dll [2018-04-14] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2017-02-01] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office16\NPSPWRAP.DLL [2015-07-31] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @WildTangent.com/GamesAppPresenceDetector,Version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\BrowserIntegration\Registered\0\NP_wtapp.dll [2013-08-06] ()

==================== Usługi (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 ACDaemon; C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe [109056 2009-02-06] (ArcSoft Inc.)
R2 Asus WebStorage Windows Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage\2.1.11.399\AsusWSWinService.exe [71168 2014-08-20] (ASUS Cloud Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 AvrcpService; C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\AvrcpService.exe [43224 2014-07-03] (Realtek Semiconductor Corporation)
S3 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [6893704 2018-06-23] ()
R2 BTDevManager; C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTDevMgr.exe [94720 2014-04-29] () [Brak podpisu cyfrowego]
S4 EasyAntiCheat; C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe [777856 2018-06-23] (EasyAntiCheat Ltd)
S2 GamesAppIntegrationService; C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppIntegrationService.exe [227904 2014-04-24] (WildTangent)
R2 HuaweiHiSuiteService64.exe; C:\Program Files (x86)\HiSuite\HandSetService\HuaweiHiSuiteService64.exe [192200 2017-07-26] () [Brak podpisu cyfrowego]
R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [282072 2014-03-18] (Intel Corporation)
R2 Intel(R) Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [747520 2013-08-27] (Intel(R) Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [828376 2013-08-27] (Intel(R) Corporation)
S2 Intel(R) ME Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe [131544 2013-12-09] (Intel Corporation)
S2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [169432 2013-12-09] (Intel Corporation)
S4 KMS-R@1n; C:\Windows\KMS-R@1n.exe [26112 2018-04-25] () [Brak podpisu cyfrowego]
R2 NvContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [522688 2018-03-24] (NVIDIA Corporation)
S3 NvContainerNetworkService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [522688 2018-03-24] (NVIDIA Corporation)
R3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [347880 2014-10-21] (Microsoft Corporation)
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [23824 2014-10-21] (Microsoft Corporation)
R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
R2 NvTelemetryContainer; "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe" -s NvTelemetryContainer -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NvTelemetryContainer.log" -l 3 -d "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\plugins" -r

===================== Sterowniki (filtrowane) ======================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R3 ATP; C:\Windows\System32\drivers\AsusTP.sys [69904 2014-12-31] (ASUS Corporation)
S3 ew_usbccgpfilter; C:\Windows\System32\drivers\ew_usbccgpfilter.sys [18944 2017-07-26] (Huawei Technologies Co., Ltd.)
U5 hw_usbdev; C:\Windows\System32\Drivers\hw_usbdev.sys [116864 2017-07-26] (Huawei Technologies Co., Ltd.)
R0 IntelHSWPcc; C:\Windows\System32\drivers\IntelPcc.sys [79528 2014-10-16] (Intel Corporation)
R3 MEIx64; C:\Windows\system32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [100312 2013-12-09] (Intel Corporation)
S3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [31168 2018-03-24] (NVIDIA Corporation)
R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [59240 2018-03-24] (NVIDIA Corporation)
R3 nvvhci; C:\Windows\System32\drivers\nvvhci.sys [58816 2018-03-24] (NVIDIA Corporation)
R0 pwdrvio; C:\Windows\System32\pwdrvio.sys [19152 2013-09-30] ()
S3 pwdspio; C:\Windows\system32\pwdspio.sys [12504 2013-09-30] ()
S3 RtkA2dp; C:\Windows\system32\drivers\RtkA2dp.sys [178392 2014-09-24] (Realtek Semiconductor Corporation)
S3 RtkAvrcpCtrlr; C:\Windows\System32\drivers\RtkAvrcpCtrlr.sys [69848 2013-06-21] (Realtek Semiconductor Corporation)
R3 RtkBtFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\RtkBtfilter.sys [580824 2014-10-14] (Realtek Semiconductor Corporation)
S3 RTL2832UBDA; C:\Windows\SysWOW64\drivers\RTL2832UBDA.sys [237968 2012-08-03] (REALTEK SEMICONDUCTOR Corp.)
S3 RTL2832UUSB; C:\Windows\SysWOW64\Drivers\RTL2832UUSB.sys [39056 2012-08-03] (REALTEK SEMICONDUCTOR Corp.)
S3 RTL2832U_IRHID; C:\Windows\SysWOW64\drivers\RTL2832U_IRHID.sys [50320 2012-11-23] (Realtek)
R3 RTSPER; C:\Windows\system32\DRIVERS\RtsPer.sys [444632 2013-10-18] (Realsil Semiconductor Corporation)
R3 RTWlanE; C:\Windows\system32\DRIVERS\rtwlane.sys [3593432 2014-10-07] (Realtek Semiconductor Corporation )
R3 ScpVBus; C:\Windows\System32\drivers\ScpVBus.sys [39168 2013-05-19] (Scarlet.Crush Productions)
S0 WdBoot; C:\Windows\System32\drivers\WdBoot.sys [35856 2014-10-21] (Microsoft Corporation)
R0 WdFilter; C:\Windows\System32\drivers\WdFilter.sys [257880 2014-10-21] (Microsoft Corporation)
R3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [123224 2014-10-21] (Microsoft Corporation)
U0 msahci; system32\drivers\msahci.sys [X]

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2018-08-07 11:10 - 2018-08-07 11:10 - 000001726 _____ C:\Users\emilka100PL\Downloads\Fixlog.txt
2018-08-07 09:35 - 2018-08-07 09:37 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\Documents\ETS2MP
2018-08-07 09:35 - 2018-08-07 09:35 - 000000623 _____ C:\Users\Public\Desktop\TruckersMP.lnk
2018-08-07 09:35 - 2018-08-07 09:35 - 000000000 ____D C:\ProgramData\TruckersMP
2018-08-07 09:35 - 2018-08-07 09:35 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TruckersMP Launcher
2018-08-07 09:34 - 2018-08-07 09:34 - 000667351 _____ C:\Users\emilka100PL\Downloads\launcher_1004(1).zip
2018-08-07 09:34 - 2018-08-07 09:34 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\Downloads\launcher_1004(1)
2018-08-06 18:48 - 2018-08-06 18:48 - 000667351 _____ C:\Users\emilka100PL\Downloads\launcher_1004.zip
2018-08-04 09:33 - 2018-08-04 09:33 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\AppData\Roaming\Promotion Software GmbH
2018-08-04 09:31 - 2018-08-04 09:32 - 000056176 _____ C:\Users\emilka100PL\Downloads\SPOLSZCZENIE [ EMERGENCY 5 ] PC(1).rar
2018-08-04 09:31 - 2018-08-04 09:31 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\Downloads\SPOLSZCZENIE [ EMERGENCY 5 ] PC
2018-08-04 09:30 - 2018-08-04 09:30 - 000056176 _____ C:\Users\emilka100PL\Downloads\SPOLSZCZENIE [ EMERGENCY 5 ] PC.rar
2018-08-03 19:14 - 2018-08-03 19:14 - 000000684 _____ C:\Users\emilka100PL\Desktop\EMERGENCY 20.lnk
2018-08-03 19:14 - 2018-08-03 19:14 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EMERGENCY 20
2018-08-03 11:01 - 2018-08-07 09:18 - 000051946 _____ C:\Users\emilka100PL\Downloads\Shortcut.txt
2018-08-03 10:59 - 2018-08-07 09:18 - 000044837 _____ C:\Users\emilka100PL\Downloads\Addition.txt
2018-08-03 10:57 - 2018-08-07 11:14 - 000018001 _____ C:\Users\emilka100PL\Downloads\FRST.txt
2018-08-03 10:57 - 2018-08-07 11:13 - 000000000 ____D C:\FRST
2018-08-03 10:56 - 2018-08-03 10:56 - 002412544 _____ (Farbar) C:\Users\emilka100PL\Downloads\FRST64.exe
2018-07-31 19:33 - 2018-07-31 19:33 - 000000202 _____ C:\Users\emilka100PL\Desktop\The Witcher 3 Wild Hunt.url
2018-07-30 10:24 - 2018-07-30 10:24 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\Downloads\_Oceanofgames.com_Emergency_20
2018-07-28 18:27 - 2018-07-28 19:29 - 1784840456 _____ C:\Users\emilka100PL\Downloads\_Oceanofgames.com_Emergency_20.zip
2018-07-23 19:55 - 2018-08-06 12:40 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\Documents\The Witcher 3
2018-07-23 19:13 - 2018-08-07 09:38 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\Downloads\DS4Windows
2018-07-20 11:23 - 2018-07-20 11:23 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\Downloads\Fraps 3.5.9
2018-07-18 16:47 - 2014-04-16 01:35 - 000028352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aspnet_counters.dll
2018-07-18 16:47 - 2014-04-16 01:34 - 000029888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aspnet_counters.dll
2018-07-18 16:40 - 2018-07-18 16:42 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\Desktop\ps4
2018-07-18 16:37 - 2018-07-18 16:38 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\Desktop\Nowy folder
2018-07-18 16:22 - 2018-07-18 16:22 - 000000000 ____D C:\ProgramData\DSDCS
2018-07-18 16:21 - 2018-07-18 16:44 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\AppData\Roaming\DSDCS
2018-07-18 16:21 - 2018-07-18 16:30 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\AppData\Roaming\InputMapper
2018-07-18 16:21 - 2018-07-18 16:21 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Caphyon
2018-07-18 16:21 - 2018-07-18 16:21 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\DSDCS
2018-07-18 10:44 - 2018-07-18 10:52 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\AppData\Roaming\MMFApplications
2018-07-18 10:44 - 2015-11-05 17:30 - 001070232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscomctl.ocx
2018-07-18 10:44 - 2015-11-05 17:30 - 000617896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comctl32.ocx
2018-07-18 10:44 - 2015-03-16 13:58 - 000444840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshflxgd.ocx
2018-07-18 10:44 - 2014-09-10 10:14 - 000163480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comdlg32.ocx
2018-07-18 10:44 - 2013-11-25 06:27 - 000660120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscomct2.ocx
2018-07-18 10:44 - 2013-11-25 06:27 - 000416408 _____ (Microsoft Corporation ) C:\Windows\SysWOW64\comct332.ocx
2018-07-18 10:44 - 2013-11-25 06:27 - 000279192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdatgrd.ocx
2018-07-18 10:44 - 2013-11-25 06:27 - 000259736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msflxgrd.ocx
2018-07-18 10:44 - 2013-11-25 06:27 - 000253080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdatlst.ocx
2018-07-18 10:44 - 2013-11-25 06:27 - 000222360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tabctl32.ocx
2018-07-18 10:44 - 2013-11-25 06:27 - 000219288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\richtx32.ocx
2018-07-18 10:44 - 2013-11-25 06:27 - 000218776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dblist32.ocx
2018-07-18 10:44 - 2013-11-25 06:27 - 000212112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mci32.ocx
2018-07-18 10:44 - 2013-11-25 06:27 - 000179352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msmask32.ocx
2018-07-18 10:44 - 2013-11-25 06:27 - 000170920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comct232.ocx
2018-07-18 10:44 - 2013-11-25 06:27 - 000131728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msinet.ocx
2018-07-18 10:44 - 2013-11-25 06:27 - 000130712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msstdfmt.dll
2018-07-18 10:44 - 2013-11-25 06:27 - 000127640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mswinsck.ocx
2018-07-18 10:44 - 2013-11-25 06:27 - 000119960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscomm32.ocx
2018-07-18 10:44 - 2013-11-25 06:27 - 000108696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msstkprp.dll
2018-07-18 10:44 - 2013-11-25 06:27 - 000104088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\picclp32.ocx
2018-07-18 10:44 - 2013-11-25 06:27 - 000084624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sysinfo.ocx
2018-07-18 10:44 - 2011-01-12 13:36 - 001054208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc71u.dll
2018-07-18 10:44 - 2011-01-12 13:25 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc71deu.dll
2018-07-18 10:44 - 2011-01-12 13:25 - 000061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc71ita.dll
2018-07-18 10:44 - 2011-01-12 13:25 - 000061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc71fra.dll
2018-07-18 10:44 - 2011-01-12 13:25 - 000061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc71esp.dll
2018-07-18 10:44 - 2011-01-12 13:25 - 000057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc71enu.dll
2018-07-18 10:44 - 2011-01-12 13:25 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc71kor.dll
2018-07-18 10:44 - 2011-01-12 13:25 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc71jpn.dll
2018-07-18 10:44 - 2011-01-12 13:25 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc71cht.dll
2018-07-18 10:44 - 2011-01-12 13:25 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc71chs.dll
2018-07-18 10:44 - 2011-01-12 13:19 - 001060864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc71.dll
2018-07-18 10:44 - 2011-01-12 12:53 - 000090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\atl71.dll
2018-07-18 10:44 - 2007-01-30 22:04 - 000339968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcr70.dll
2018-07-18 10:44 - 2006-08-26 00:28 - 001017344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc70u.dll
2018-07-18 10:44 - 2006-08-26 00:15 - 000061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc70ita.dll
2018-07-18 10:44 - 2006-08-26 00:15 - 000061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc70fra.dll
2018-07-18 10:44 - 2006-08-26 00:15 - 000061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc70esp.dll
2018-07-18 10:44 - 2006-08-26 00:15 - 000061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc70deu.dll
2018-07-18 10:44 - 2006-08-26 00:15 - 000057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc70enu.dll
2018-07-18 10:44 - 2006-08-26 00:15 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc70kor.dll
2018-07-18 10:44 - 2006-08-26 00:15 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc70jpn.dll
2018-07-18 10:44 - 2006-08-26 00:15 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc70cht.dll
2018-07-18 10:44 - 2006-08-26 00:15 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc70chs.dll
2018-07-18 10:44 - 2006-08-26 00:07 - 001024000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc70.dll
2018-07-18 10:44 - 2006-08-25 23:17 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\atl70.dll
2018-07-18 10:44 - 2005-01-20 19:25 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvci70.dll
2018-07-18 10:44 - 2002-01-05 05:40 - 000487424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msvcp70.dll
2018-07-18 10:44 - 1996-01-12 03:00 - 000722192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vb40032.dll
2018-07-18 10:44 - 1993-07-23 19:31 - 000210944 _____ C:\Windows\SysWOW64\msvcrt10.dll
2018-07-18 10:41 - 2018-07-18 10:41 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\AppData\Roaming\libraries
2018-07-17 19:30 - 2018-07-17 19:30 - 000146362 _____ C:\Users\emilka100PL\Desktop\Untitled.camproj
2018-07-16 16:14 - 2018-07-16 16:14 - 000000000 ____D C:\Windows\Minidump
2018-07-14 13:16 - 2018-07-18 10:34 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\Desktop\Do filmików fifa
2018-07-11 10:14 - 2018-07-16 16:14 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
2018-07-09 12:22 - 2018-07-09 12:22 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\AppData\Local\BattlEye
2018-07-09 12:22 - 2018-07-09 12:22 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2018-08-07 11:13 - 2018-04-14 12:41 - 000000125 _____ C:\Users\emilka100PL\AppData\Roaming\sp_data.sys
2018-08-07 11:12 - 2015-04-30 22:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2018-08-07 11:11 - 2013-08-22 16:45 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2018-08-07 11:09 - 2018-06-24 14:58 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\Documents\Euro Truck Simulator 2
2018-08-07 11:09 - 2018-04-14 12:47 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\AppData\LocalLow\Mozilla
2018-08-07 09:18 - 2018-04-14 12:43 - 000004012 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{315B0B08-45C2-4C96-A9DC-45666B6B02FB}
2018-08-06 18:42 - 2018-04-14 12:38 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL
2018-08-06 18:40 - 2018-04-14 14:02 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\AppData\Local\CrashDumps
2018-08-06 17:01 - 2013-08-22 15:36 - 000000000 ____D C:\Windows\Inf
2018-08-06 12:00 - 2018-06-01 20:09 - 000003474 _____ C:\Windows\System32\Tasks\ASUS Live Update1
2018-08-06 12:00 - 2018-06-01 20:09 - 000003464 _____ C:\Windows\System32\Tasks\ASUS Live Update2
2018-08-04 17:46 - 2018-04-14 12:44 - 000003596 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-22100468-2177161784-3407726745-1001
2018-08-04 13:13 - 2018-04-14 12:38 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\AppData\Local\Packages
2018-08-04 13:13 - 2013-08-22 17:36 - 000000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
2018-08-02 13:37 - 2018-06-21 12:52 - 000004128 _____ C:\Windows\System32\Tasks\CCleaner Update
2018-07-23 19:58 - 2014-10-21 06:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2018-07-23 18:51 - 2014-10-21 13:14 - 000807160 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2018-07-23 18:51 - 2014-10-21 13:14 - 000163478 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2018-07-23 18:51 - 2014-03-18 17:26 - 001825074 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2018-07-23 18:46 - 2013-08-22 15:25 - 000262144 ___SH C:\Windows\system32\config\BBI
2018-07-22 19:54 - 2018-04-29 20:06 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\AppData\Roaming\vlc
2018-07-22 18:52 - 2013-08-22 17:36 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2018-07-19 12:17 - 2018-04-14 13:00 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\AppData\Roaming\discord
2018-07-19 10:24 - 2013-08-22 16:44 - 000552248 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2018-07-18 16:49 - 2013-08-22 17:20 - 000000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
2018-07-18 16:33 - 2018-04-25 14:56 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\Desktop\x360ce_x64
2018-07-16 16:14 - 2018-04-14 12:46 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2018-07-16 09:46 - 2018-06-24 15:33 - 000000000 ____D C:\Users\emilka100PL\Desktop\ets2-telemetry-server-master
2018-07-11 10:57 - 2018-04-14 12:47 - 000000950 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2018-04-14 12:41 - 2018-08-07 11:13 - 000000125 _____ () C:\Users\emilka100PL\AppData\Roaming\sp_data.sys
2018-04-14 12:38 - 2018-08-07 11:12 - 000560110 _____ () C:\Users\emilka100PL\AppData\Local\BTServer.log

==================== Bamital & volsnap ======================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo

LastRegBack: 2018-08-03 20:18

==================== Koniec  FRST.txt ============================

Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.