Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718
ZAPYTANIE 1:
Select tytulgra, nazwastudia FROM gra, studio
WHERE studio.idstudia=gra.idstudio AND nazwastudia='Blizzard';Zapytanie 2:
SELECT tytulgra, pegi FROM gra, kategorie
WHERE kategorie.idkategoria=gra.idkategoria and pegi>='12';


Zapytanie 3:
SELECT tytulgra, nazwabohater, datawydaniagra from gra, bohater
WHERE gra.idgra=bohater.idgra and datawydaniagra>='2012-01-01';

Zapytanie 4:
SELECT nazwabohater, MAX(wartoscskill) AS max_skill FROM bohater, skills
 WHERE skills.idbohater=bohater.idbohater

Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.