Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include "mpi.h"


using namespace std;


int main(int argc, char ** argv)
{
	int n,rank;
	MPI_Init(&argc, &argv);
	MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&n);
	MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&rank);
	if(n<6)
	{
		if(rank==0)
			cout <<"Podano za mala liczbe procesow!";
		MPI_Finalize();
		return -1;
	}

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Alfa - nazw zmiennych związanych 
Blok programu - Ograniczająca zakres 
C++ - jest statyczny 
Deklaracje - tworzą nowe wiązania 
Do zwrócenie drugiego - cdr
Do zwrócenie pierwszego - car 
Dowolna zmienna - zawsze anonimowa 
Fakty - są zawsze prawdziwe 
Funkcja rozszerzająca - statyczna 
Instrukcja typedef- przypisanie nowej nazwy do istniejącego typu 
Jaka funkcja - make-punkt 
Językiem o …- C 
Komenda mezczyzna(jan)? - ma błąd składniowy 
Która z poniższych … poprawna - (letrec ((foo (lambda (x) (bar x))) (bar (lambda (x) (+ 1 x)))) (foo 5)) 
Która z poniższych … rozszerzającą- public static string Funkcja(this string str) {…} 
Która, z poniższych … imperatywnym i pochodnych - pętli 
Która, z poniższych … sekwencyjne - (let* ((x 2) (a 3)) (+x a)) 
Które … (let ((x 2) (y 3)) (* x y)) - λx.λy.(* x y) 2 3 
Które … (let* ((x 2) (y 3)) (* x y)) - λx.y.(* x y)] 2 3 
Które z poniższych - (x,y) => (x y) 

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
function varargout = lab6_2(varargin)
% LAB6_2 M-file for lab6_2.fig
%   LAB6_2, by itself, creates a new LAB6_2 or raises the existing
%   singleton*.
%
%   H = LAB6_2 returns the handle to a new LAB6_2 or the handle to
%   the existing singleton*.
%
%   LAB6_2('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%   function named CALLBACK in LAB6_2.M with the given input arguments.
%
%   LAB6_2('Property','Value',...) creates a new LAB6_2 or raises the
%   existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are
%   applied to the GUI before lab6_2_OpeningFcn gets called. An
%   unrecognized property name or invalid value makes property application
%   stop. All inputs are passed to lab6_2_OpeningFcn via varargin.
%
%   *See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one
%   instance to run (singleton)".
%

Kolorwanie:
Status:
123
1.create or replace view Zespoly_Sklad as (select nazwa,count(*) as ile from dzialy left join pracownicy using(id_dzialu) group by nazwa);
2. nie da sie dodać do perspektywy ponieważ jest count(*) oraz group by;

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
unbindall
bind "0" "slot10"
bind "1" "slot1"
bind "2" "slot2"
bind "3" "slot3"
bind "4" "slot4"
bind "5" "slot5"
bind "6" "slot6"
bind "7" "slot7"
bind "8" "slot8"
bind "9" "slot9"
bind "a" "+moveleft"
bind "b" "buymenu"
bind "c" "radio3"
bind "d" "+moveright"
bind "e" "+use"
bind "f" "+lookatweapon"
bind "g" "drop"
bind "i" "show_loadout_toggle"
bind "m" "teammenu"

Smażony Ser

Kolorwanie:
Status:

Składniki: 

 • - dwa jajka;
 • - ser typu edamski;
 • - olej;
 • - bułka tarta;
 • - sól, pieprz.

Przygotowanie:

Ser kroimy na dwie równe połowy. Jajka roztrzepujemy, dodajemy pieprz i sól. 

Kawałki sera maczamy w jajku i obsypujemy z każdej strony bułką tartą. W innych typowo czeskich przepisach używa się jeszcze mąki do panierowania, jednak ja jej nie używam, a Smažený sýr smakuje tak samo dobrze. I teraz najważniejsze (czyli mój sekret, dzięki któremu smażak się zawsze udaje): czynność panierowania bułką tartą powtórzyć trzykrotnie! Z kawałkiem sera obchodzić się z delikatnością, tak aby nałożona już panierka nie odczepiła się! 

W międzyczasie rozgrzewamy w małym garnku olej. Czekamy, aż się mocno nagrzeje. Smažený sýr nie może się udać jeśli olej nie będzie naprawdę gorący. Dla sprawdzenia czy olej jest już gotowy, warto wrzucić do niego na przykład frytkę – jeśli frytka się smaży, czas na smażaka. 

Zmniejszamy płomień. Smażymy ser w oleju pilnując by się nie przypalił. Gdy bułka się zarumieni, przewracamy na drugą stronę. Wykładamy na papierowy ręcznik i odsączamy. Podajemy z frytkami i sosem tatarskim bądź czosnkowym. #include <iostream>

#include <cmath>

#include "mpi.h"

using namespace std;

int main(int argc,char **argv)

{     int size,rank;

Kolorwanie:
Status:
123456
PCI\VEN_14E4&DEV_4402&SUBSYS_440214E4&REV_02
PCI\VEN_14E4&DEV_4402&SUBSYS_440214E4
PCI\VEN_14E4&DEV_4402&CC_028000
PCI\VEN_14E4&DEV_4402&CC_0280


Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <vector>
#include <list>
#include <iterator>
#include <numeric>
#include <algorithm>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <cmath>

using namespace std;

struct Kula
{
	double r;
	
	Kula()
	{
		r=0;
	}

io

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

class G
{
  public:
    void op1();
    void op2();
    double op3 (double);
};

class F : public G
{
  private:
    string op;
    int x;
    int y;


Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Macierz MacierzOdwrotna(const Macierz& m)
{
	if (m.roz1 != m.roz2) throw string("Macierz nie jest kwadratowa!");
	unsigned n = m.roz1;
	double c = 0.0, d = 0.0;
	Macierz b(n, 2*n);
	for (unsigned i = 0; i < n; i++)
		for (unsigned j = 0; j < n; j++)
		{
			b.macierz[i][j] = m.macierz[i][j];
		}
	for (unsigned i = 0; i < n; i++)
		for (unsigned j = n + 1; j < 2 * n; j++)
		{	
			b.macierz[i][j] = 0;
		}
	for (unsigned i = 0; i < n; i++)
	{
		b.macierz[i][n + i] = 1;
	}


Copyrights 2014-2019 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.