PWIR_MPI_5

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include "mpi.h"
#include <time.h>
#include <stdio.h>

using namespace std;

int max(const int& a, const int& b) {
	return (a>b)?a:b;
}

int min(const int& a, const int& b) {
	return (a<b)?a:b;
}

int main(int argc, char * argv[])
{
	srand(time(NULL));
//BłądStartuProgramu, LiczbaProcesów, NumerProcesu

Całka Gaussa

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;


double f(double x, double y)
{
 return x;
}


double metKubGaussa()
{
 unsigned n = 1;
 double Jak, calka, sum;
 double x[3] = {0,2,0}; 
 double y[3] = {0,0,2};
 double ksi[3] = {1.0/3,0,0};
 double eta[3] = {1.0/3,0,0};
 double w[3] = {1,0,0};

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
a = input(" Podaj a: "); 
b = input(" Podaj b: "); 
c = input(" Podaj c: ");


delta = b*b-(4*a*c);1
if(delta<0) then disp("brak delty");
else if(delta==0) then
  x0 = -b/(2*a);
  disp("delta = 0");
  disp(x0,"x0 = ");
  x=linspace(x0-3,x0+3,10);
  
  else 
    disp(delta,"delta = ");
    x1 = (-b-sqrt(delta))/(2*a);
    x2 = (-b+sqrt(delta))/(2*a);
    disp (x1,"x1 = ");
    disp (x2,"x2 = 3");
    x=linspace(x1-3,x2+3,15);

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
a = input(" Podaj a: "); 
b = input(" Podaj b: "); 
c = input(" Podaj c: ");


delta = b*b-(4*a*c);1
if(delta<0) then disp("brak delty");
else if(delta==0) then
  x0 = -b/(2*a);
  disp("delta = 0");
  disp(x0,"x0 = ");
  x=linspace(x0-3,x0+3,10);
  
  else 
    disp(delta,"delta = ");
    x1 = (-b-sqrt(delta))/(2*a);
    x2 = (-b+sqrt(delta))/(2*a);
    disp (x1,"x1 = ");
    disp (x2,"x2 = 3");
    x=linspace(x1-3,x2+3,15);

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <iterator>
#include <cmath>
#include <list>
using namespace std;
struct kula
{
	double r;
	kula(){ r = 1; }
	kula(double q){ r = q; }
	operator double()
	{
		return r;
	}
};
class Gen
{

qweqwe

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include "mpi.h"
#include <ctime>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

double max(const double &a, const double &b) {
  return (a>b)?a:b;
}int main(int argc, char **argv)
{

  int size, rank, maxRank, maxAll;
  MPI_Init(&argc, &argv);
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <mpi.h>
#include <cmath>
using namespace std;

int main(int argc,char** argv)
{
    MPI_Init(&argc,&argv);
    
    int rank,size;
    
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&size);
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&rank);
    
    MPI_Group world_group;
    MPI_Comm_group(MPI_COMM_WORLD,&world_group);
    
    int n=sqrt(size);
    int m=n;
    MPI_Group * Grupy;

Kolorwanie:
Status:
123
http://ifotos.pl/zobacz/Beztytulu_wrpphre.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/Beztytulu_wrpphrs.jpg

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#!/usr/bin/python
#!/usr/bin/env python

Wypisać litery z ciągu znaków w taki sposób, aby każda litera znajdowała się w nowej linii.
W pierwszym wariancie rozwiązania niech łańcuch znaków będzie wpisany „na sztywno” w
skrypcie. Potem zmodyfikować skrypt tak, aby możliwe było podanie przez użytkownika
ciągu znaków
#slowo = raw_input("Podaj slowo: ")
#i=0;
#while i<len(slowo):
#	print slowo[i]
#	i=i+1
#slowo=("dupa")
#i=0;
#while i<len(slowo):
#  print slowo[i]
#  i=i+1

Napisać skrypt, który wypisze 10 liczb będących wielokrotnościami liczby podanej przez
ytkownika. Zmodyfikować skrypt tak, aby podawane były dwie liczby; druga liczba niech

scheme

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Zaimplementować i przetestować funkcję:

1. obliczającą długość listy

(define (dl list)

(if (null? list)

0

(+ 1 (dl (cdr list)))

))

(dl '(1 2 3))

2. obliczającą sumę elementów na liście

(define (suma list)Copyrights 2014-2019 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.