Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#!/bin/bash

#ZADANIE 1 LAB03

cat $1
echo 
tac $1

#ZADANIE 2 LAB03


if [ $# -eq 0 ]
then
	echo "Podaj imie"
elif [ $1 ] 
then
	echo "Witaj $1"
fiGolonka w piwie

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Przepis na golonkę w piwie

Do przygotowania pieczonej golonki w piwie potrzebujemy:

1 dużą golonkę wieprzową,
1 dużą cebulę,
3 łyżki smalcu wieprzowego,
0,5 l piwa jasnego,
sól,
pieprz,
tymianek,
3 ząbki czosnku,
2 liście laurowe,
ziarna jałowca.
Krok 1
Golonkę należy dokładnie umyć, oczyścić i osuszyć. Następnie należy natrzeć ją solą i pieprzem. Tak przygotowane mięso na kilka godzin zostawiamy do przemacerowania w lodówce.

Krok 2
Golonkę po wyjęciu z lodówki należy odrobinę obsmażyć ze wszystkich stron na patelni ze smalcem. Kiedy zamkną się już pory w mięsie, można przełożyć je do naczynia żaroodpornego. Następnie należy podsmażyć obraną i pokrojoną w kostkę cebulę oraz zalać patelnię piwem, oddając do niego czosnek, liście laurowe i ziarna jałowca. Tak powstałym wywarem powinno być zalane mięso.


Interpolacja Czebyszewa

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cmath>
#include <cstdlib>
using namespace std;

long double **c;
long double *x;
long double *xx;
long double *y;
void a()
{
	int n=6;
	long double sum;

	c=new long double *[n];
	for(int i=0; i<n; ++i)
		c[i]= new long double[n+1];
	
	x=new long double[n]; 

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
function varargout = formatka2(varargin)
% FORMATKA2 M-file for formatka2.fig
%   FORMATKA2, by itself, creates a new FORMATKA2 or raises the existing
%   singleton*.
%
%   H = FORMATKA2 returns the handle to a new FORMATKA2 or the handle to
%   the existing singleton*.
%
%   FORMATKA2('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%   function named CALLBACK in FORMATKA2.M with the given input arguments.
%
%   FORMATKA2('Property','Value',...) creates a new FORMATKA2 or raises the
%   existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are
%   applied to the GUI before formatka2_OpeningFcn gets called. An
%   unrecognized property name or invalid value makes property application
%   stop. All inputs are passed to formatka2_OpeningFcn via varargin.
%
%   *See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one
%   instance to run (singleton)".
%

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include "mpi.h"


using namespace std;


int main(int argc, char ** argv)
{
	int n,rank;
	MPI_Init(&argc, &argv);
	MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&n);
	MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&rank);
	MPI_Group world_group,parity_group,odd_group;
	MPI_Comm parity_group_comm,odd_group_comm;
	MPI_Comm_group(MPI_COMM_WORLD,&world_group);
	int*tab1,*tab2;
	int parity,odd;
	if(n%2==0)
	{

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
function varargout = lab4b(varargin)
% LAB4B M-file for lab4b.fig
%   LAB4B, by itself, creates a new LAB4B or raises the existing
%   singleton*.
%
%   H = LAB4B returns the handle to a new LAB4B or the handle to
%   the existing singleton*.
%
%   LAB4B('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%   function named CALLBACK in LAB4B.M with the given input arguments.
%
%   LAB4B('Property','Value',...) creates a new LAB4B or raises the
%   existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are
%   applied to the GUI before lab4b_OpeningFcn gets called. An
%   unrecognized property name or invalid value makes property application
%   stop. All inputs are passed to lab4b_OpeningFcn via varargin.
%
%   *See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one
%   instance to run (singleton)".
%

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
function varargout = Form4(varargin)
% FORM4 M-file for Form4.fig
%   FORM4, by itself, creates a new FORM4 or raises the existing
%   singleton*.
%
%   H = FORM4 returns the handle to a new FORM4 or the handle to
%   the existing singleton*.
%
%   FORM4('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%   function named CALLBACK in FORM4.M with the given input arguments.
%
%   FORM4('Property','Value',...) creates a new FORM4 or raises the
%   existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are
%   applied to the GUI before Form4_OpeningFcn gets called. An
%   unrecognized property name or invalid value makes property application
%   stop. All inputs are passed to Form4_OpeningFcn via varargin.
%
%   *See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one
%   instance to run (singleton)".
%

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
function varargout = lab05_zadanie01_ujma(varargin)
% LAB05_ZADANIE01_UJMA M-file for lab05_zadanie01_ujma.fig
%   LAB05_ZADANIE01_UJMA, by itself, creates a new LAB05_ZADANIE01_UJMA or raises the existing
%   singleton*.
%
%   H = LAB05_ZADANIE01_UJMA returns the handle to a new LAB05_ZADANIE01_UJMA or the handle to
%   the existing singleton*.
%
%   LAB05_ZADANIE01_UJMA('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%   function named CALLBACK in LAB05_ZADANIE01_UJMA.M with the given input arguments.
%
%   LAB05_ZADANIE01_UJMA('Property','Value',...) creates a new LAB05_ZADANIE01_UJMA or raises the
%   existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are
%   applied to the GUI before lab05_zadanie01_ujma_OpeningFcn gets called. An
%   unrecognized property name or invalid value makes property application
%   stop. All inputs are passed to lab05_zadanie01_ujma_OpeningFcn via varargin.
%
%   *See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one
%   instance to run (singleton)".
%

tuszek

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
//import java.io.*;


public class java1
{
public static class Watek extends Thread
{
private int id;
	public Watek()
	{
		
	}
	public Watek(int i)
	{
	id=i;
	}
	public void run()
	{
		try {
			Thread.sleep( (int) (Math.random()*1000.0));

Kolorwanie:
Status:
12
dsfsdf


Copyrights 2014-2018 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.