Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
//LAB 2

#include <iostream>
#include "mpi.h"

using namespace std;

int * wypelnijTablice(const int size);
void wypiszTablice(int*tab, const int size);


int main(int argc, char ** argv)
{

int numerProcesu =0;
int iloscProcesow =0;
int rozmiarTab = 20;
int rozmiarTabMala=0;
srand(time(NULL));	
MPI_Init(&argc, &argv);

qwerty

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
POJAZD
#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>
using namespace std;
class Adres
{
string _ulica;
int _numer;
public:
    Adres(){} // konstruktor domyślny
    Adres(string ulica, int numer) //konstruktor parametryczny
    {
    _ulica = ulica;
    _numer = numer;
    }
    friend ostream & operator<<(ostream & wypisz, const Adres & ad );
    
    //metody dostepowe
    string &ulica(){return _ulica;}

Praktyki

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link   "http://www.mql5.com"
#property version  "1.00"
#property strict
//--- input parameters
input int krok=10, okres_RSI=14, okres_DM=13, okres_FI=13;
//input int okres_momentum=20, okres_mk=10, okres_md=20, okres_MFI=14, okres_Vk=10, okres_Vd=20;
//input double wstega_odl=2;

double wRSI, DM, FI,xxx;
datetime czas;
int OnInit()
{ czas=Time[0];
  xxx=(MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL)+krok)*Point;
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
 
 
void OnDeinit(const int reason)
{  

addon

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Addon http://addons2.margonem.pl/get/0/28verified.js
Addon http://addons2.margonem.pl/get/0/35verified.js
Addon http://addons2.margonem.pl/get/0/120verified.js
Addon http://addons2.margonem.pl/get/0/249verified.js
Addon http://addons2.margonem.pl/get/0/310verified.js
Addon http://addons2.margonem.pl/get/3/3840verified.js
Addon http://addons2.margonem.pl/get/9/9133verified.js
Addon http://addons2.margonem.pl/get/11/11320verified.js
Addon http://addons2.margonem.pl/get/11/11564verified.js.
Addon http://addons2.margonem.pl/get/17/17737verified.js
Addon http://addons2.margonem.pl/get/16/16509verified.js.
Addon http://addons2.margonem.pl/get/21/21493verified.js
Addon http://addons2.margonem.pl/get/24/24548verified.js
Addon http://addons2.margonem.pl/get/23/23332verified.js 
Addon http://addons2.margonem.pl/get/32/32963verified.js
Addon http://addons2.margonem.pl/get/39/39637verified.js 
Addon http://addons2.margonem.pl/get/41/41689verified.js 
Addon http://addons2.margonem.pl/get/45/45845verified.js 
Addon http://addons2.margonem.pl/get/44/44397verified.js .
Addon http://addons2.margonem.pl/get/65/65999verified.js .

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <math.h>
#include <time.h>
#include <iomanip>
#define M_PI 3.14159265358979323846

const double EPS0 = 0.0000000001; // 9zer dokładność porównania z zerem
const double EPSX = 0.0000000001; // dokładność wyznaczenia pierwiastka

using namespace std;

double f(double a) //ciagla funkcja 
{
	return exp(-a) - sin((M_PI / 2)*a); //e^(-x) - sin(PI/2 * x)
}
double fx_x(double a) // pochodna 1 rzędu
{
	return (-exp(-a)) - cos((M_PI / 2)*a) *(M_PI / 2);
}
double fx_xx(double a) // pochodna 2 rzędu

Wesołych świąt życzy wklejaj.pl

Kolorwanie:
Status:
wklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkle
jajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajw
klejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklej
ajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwk
lejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkleja
jwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkl
ejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejaj
wklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkle
jajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajw
klejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklej
ajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwk
lejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkleja
jwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkl
ejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejaj
wklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkle
jajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajw
klejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklej
ajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwk
lejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkleja
jwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkl
ejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejaj
wklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkle
jajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajw
klejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklej
ajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwk
lejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkleja
jwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkl
ejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejaj
wklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkle
jajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajw
klejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklej

scheme kol

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
;Zaimplementować i przetestować funkcję:

;1. obliczającą długość listy
(define (dl list)
 (if (null? list) 
   0
   (+ 1 (dl (cdr list)))
   )
 )
(display "(dl '(1 2 4)) => 3,\n");
(dl '(1 2 3))

;2. obliczającą sumę elementów na liście 
(define (suma list)
 (if (null? list)
   0
   (+ (car list) (suma (cdr list)))
   ))
(display "\n(suma '(1 2 4)) => 7,\n")
(suma '(1 2 4))

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link   "http://www.mql5.com"
#property version  "1.00"
#property strict
//--- input parameters
input int okres_SMAk=4, okres_SMAd=10,krok=10, okres_RSI=14, okres_DM=13, okres_FI=13;
//input int okres_momentum=20, okres_mk=10, okres_md=20, okres_MFI=14, okres_Vk=10, okres_Vd=20;
//input double wstega_odl=2;
input double sizeMax=1.0;

double dSMA,wRSI, DM, FI,xxx;
datetime czas;
int OnInit()
{ czas=Time[0];
  xxx=(MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL)+krok)*Point;
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
 
 
void OnDeinit(const int reason)

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data.SqlTypes;
namespace siapsioki
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    private List<Siapsiok> siapsiokI;

    public List<Siapsiok> Siapsioki

tuszeczek

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
 #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #define GLUT_DISABLE_ATEXIT_HACK
  #include <GL/glut.h>
  #include <GL/gl.h>
  #include <GL/glu.h>
  #include <time.h>
  #include <gl/glpomoc.h>
  #include <GL/glext.h>
 #include <windows.h>
 #include <vector>
 #include <algorithm>
 #define Textura_Trawa 0
 #define Textura_pociag 1
 #define Textura_wagon 2
 #define Textura_przestrzen 3
 #define Textura_kolo 4
 #define L_Textur 5

double poruszaj_po_x=0;


Copyrights 2014-2019 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.