scheme kol

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
;Zaimplementować i przetestować funkcję:

;1. obliczającą długość listy
(define (dl list)
 (if (null? list) 
   0
   (+ 1 (dl (cdr list)))
   )
 )
(display "(dl '(1 2 4)) => 3,\n");
(dl '(1 2 3))

;2. obliczającą sumę elementów na liście 
(define (suma list)
 (if (null? list)
   0
   (+ (car list) (suma (cdr list)))
   ))
(display "\n(suma '(1 2 4)) => 7,\n")
(suma '(1 2 4))

Kolorwanie:
Status:
123456789101112
clc;
X = [0,0;
   0,1;
   1,0;
   1,1];

X(:,3) = -1*ones(4);
disp(X);
mtlb_axis([-1.0 1.5 -1.0 1.5]);
plot(X(1,1), X(1,2),'go',X(2,1), X(2,2),'r+',X(3,1), X(3,2),'r+',X(4,1), X(4,2),'go');


Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
//nie wiem czy to o to chodzilo ale dziala tak jak ma dzialac nie rozumiem dodawania tablic zrobilem po swojemu chyba dobrze

#include <iostream>
#include "mpi.h"
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  MPI_Init( &argc,&argv );

  int rank, size;

  MPI_Comm_rank( MPI_COMM_WORLD, &rank );
  MPI_Comm_size( MPI_COMM_WORLD, &size );

  int n;
  int nTab;

  int * tab1;
  int * tab2;

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link   "http://www.mql5.com"
#property version  "1.00"
#property strict
//--- input parameters
input int okres_SMAk=4, okres_SMAd=10,krok=10, okres_RSI=14, okres_DM=13, okres_FI=13;
//input int okres_momentum=20, okres_mk=10, okres_md=20, okres_MFI=14, okres_Vk=10, okres_Vd=20;
//input double wstega_odl=2;
input double sizeMax=1.0;

double dSMA,wRSI, DM, FI,xxx;
datetime czas;
int OnInit()
{ czas=Time[0];
  xxx=(MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL)+krok)*Point;
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
 
 
void OnDeinit(const int reason)

Fasolka po bretońsku

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
SKADNIKI

70 dkg fasoli Ja
3 rednie cebule posiekane
20 dkg boczku wdzonego pokrojonego w kostk
30 dkg kiebasy (ja uywam wiejskiej czosnkowej, moe by inna wedle uznania)
250 ml przecieru pomidorowego
sl do smaku
pieprz do smaku
1 yka oliwy
1 li laurowy
3 ziela angielskie


PRZYGOTOWANIE

Krok 1

Fasol Ja przekadamy do naczynia, zalewamy wod tak aby przykry fasol i zostawiamy najlepiej na ca noc. Nie dolewamy wicej wody. Mona jedynie po jakim czasie przemiesza. Jeli fasola jest moda mona jej nie namacza.
Krok 2

tuszeczek

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
 #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #define GLUT_DISABLE_ATEXIT_HACK
  #include <GL/glut.h>
  #include <GL/gl.h>
  #include <GL/glu.h>
  #include <time.h>
  #include <gl/glpomoc.h>
  #include <GL/glext.h>
 #include <windows.h>
 #include <vector>
 #include <algorithm>
 #define Textura_Trawa 0
 #define Textura_pociag 1
 #define Textura_wagon 2
 #define Textura_przestrzen 3
 #define Textura_kolo 4
 #define L_Textur 5

double poruszaj_po_x=0;

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data.SqlTypes;
namespace siapsioki
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    private List<Siapsiok> siapsiokI;

    public List<Siapsiok> Siapsioki

fffshdvc

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
function varargout = lab04_zadanie01_ujma(varargin)
% LAB04_ZADANIE01_UJMA M-file for lab04_zadanie01_ujma.fig
%   LAB04_ZADANIE01_UJMA, by itself, creates a new LAB04_ZADANIE01_UJMA or raises the existing
%   singleton*.
%
%   H = LAB04_ZADANIE01_UJMA returns the handle to a new LAB04_ZADANIE01_UJMA or the handle to
%   the existing singleton*.
%
%   LAB04_ZADANIE01_UJMA('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%   function named CALLBACK in LAB04_ZADANIE01_UJMA.M with the given input arguments.
%
%   LAB04_ZADANIE01_UJMA('Property','Value',...) creates a new LAB04_ZADANIE01_UJMA or raises the
%   existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are
%   applied to the GUI before lab04_zadanie01_ujma_OpeningFcn gets called. An
%   unrecognized property name or invalid value makes property application
%   stop. All inputs are passed to lab04_zadanie01_ujma_OpeningFcn via varargin.
%
%   *See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one
%   instance to run (singleton)".
%

Placki Ziemniaczane

Kolorwanie:
Status:

Placki ziemniaczane z warzywami:

Składniki:

ziemniaki ugotowane 1 kg

mąka razowa 5 łyżek

proszek do pieczenia 1/2 łyżeczki

sól do smaku

czarny pieprz mielony Prymat

papyka ostra Prymat

jajka 3 sztuki

marchew 2 sztuki

groszek cukrowy 1 szklanka

kiełbasa 1 pęto

czosnek 2 ząbki

olej do smażenia

mąka 

Sposób przygotowania:

Marchew gotujemy i kroimy w kostkę. 
Groszek gotujemy w lekko osolonej i posłodzonej wodzie. 
Kiełbasę kroimy w kostkę. 
Ziemniaki przekładamy do miski, wbijamy jajka, dosypujemy mąkę razową, proszek.
Doprawiamy do smaku i dokładamy przeciśnięty przez praskę czosnek. 
Po dokładnym wymieszaniu masy dokładamy wcześniej przygotowany groszek, marchew i kiełbasę. 
Mieszamy razem. 
Z ciasta formujemy placuszki. 
Obtaczamy je w mące. 
Smażymy z obu stron do zrumienienia. +addEntry(): void, jako opis operacji klasy oznacza, że: publiczna poziom dostępu do metody addEntry bez parametru i zwraca tym VOID

Aksjomat antydekompozycji oznacza, że: zestaw testów, z których każdy osobno jest adekwatny dla segmentów w module, zawsze są odpowiednie dla modułu, jako całości

Aksjomat antyekstensjonalności oznacza, że: zestaw testów pokrywający jedną implementacje danej specyfikacji nie musi pokrywać jej innej implementacji. Dwie klasy mogą być takie same, ale mogą różnić się metodami i test może być mylny

Aksjomat antykompozycji oznacza, że: zestaw testów, z których każdy osobno jest adekwatny dla segmentów w module, niekoniecznie są odpowiednie dla modułu, jako całości

Analizując pokrycie kodu, pokrycie instrukcji oznacza, że: każda instrukcja jest sprawdzana

Architektura obiektowa systemu oznacza, że: Model obiektowy architektury systemu dzieli system na zbiór luźno uzależnionych od siebie obiektów z dobrze zdefiniowanymi interfejsami. Obiekty korzystają z usług oferowanych przez inne obiekty. Podział obiektowy uwzględnia klasy obiektów, ich atrybuty i operacje.

Architektura systemu komputerowego określa: strukturę połączeń jego składników programowych, widoczne cechy tych składników i połączenia, jakie między nimi zachodzą

Architektura systemu oparta na przepływie danych oznacza, że: wykorzystuje się do

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
package com.example.jakubgrodzki.labirynt;

import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

public class Labirynt extends AppCompatActivity {

  int[][] labirynt = {{10, 8, 10, 9,},
            {28, 1, 0, 12,},
            {12, 10, 9, 13,},
            {6, 5, 6, 5}};

  final int LEFT = 1; // 00001
  final int RIGHT = 2; // 00010
  final int UP = 4;  // 00100
  final int DOWN = 8; // 01000


Copyrights 2014-2018 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.