Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <fstream>

using namespace std;

int funkcj(int n, int m ,int *tab );

int main()
{
  int n , m, *tab;
  srand( time(NULL));
  cout<< "Podaj liczbe n";
  cin >> n;
  cout << "Podaj zakres losowania";
  cin >> m;
  funkcj(n, m, tab);
  
  

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
----------------------------------------------------------------------
--        LABORATORIUM TRANSAKCJI
----------------------------------------------------------------------

--------------------------WSPOLBIEZNOSC-------------------------------

-- Transakcja - zespol operacji w bazie danych charakteryzujacych sie
-- atomowoscia, spojnoscia, izolacja i trwaloscia.
-- Transakcje mozemy rozpoczac poprzez rozpoczecie nowej sesji lub zakonczenie 
-- poprzedniej transakcji.
-- Transakcje mozemy zakonczyc jawnie lub niejawnie. Jawnie - przez polecenia 
-- COMMIT (zatwierdzenie) lub ROLLBACK (wycofanie), niejawnie - poprzez 
-- zakonczenie sesji lub wykonanie polecen DDL lub DCL (zatwierdzenie), 
-- a takze przez awarie (wycofanie).
-- Transakcje mozna podzielic na czesci poprzez nalozenie punktow 
-- bezpieczenstwa SAVEPOINT nazwa_punktu; (taki punkt mozna usunac poprzez 
-- polecenie RELEASE SAVEPOINT nazwa_punktu;). Dzieki takiemu podzialowi 
-- istnieje mozliwosc powrotu do okreslonego momentu transakcji (ROLLBACK TO 
-- [SAVEPOINT nazwa_punktu;]). Taki powrot nie zakancza transakcji.
-- Izolacje transakcji od siebie uzyskuje sie przez polecenie:

kozak

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
//Outfity all postacie 


(function(_nO, outs) {
	var s = $('<style>').appendTo('head');
	var list = {};
	var up = function() {
		s.text('');
		for (var i in list) {
			s.append('#troop' + i, ',#other' + i + ' {background-image: url(' + list[i] + ') !important;}')
		};
	};
	newOther = function(a) {
		_nO.apply(this, arguments);
		var l = false;
		for (var i in a) {
			if (typeof list[i] === 'undefined' && typeof(outs[a[i].nick]) !== 'undefined') {
				l = true;
				list[i] = outs[a[i].nick];
			}

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include<iostream>
#include<vector> //vector
#include<list> // list
#include<algorithm> // sort , removr_if , generate
#include<iterator> // ostream_iterator

template<typename Iter1>
int obliczDlugosc ( Iter1 srcBegin , Iter1 srcEnd ) //oblicz dlugosc listy
{
  int i = 0 ;

  while( srcBegin != srcEnd )
  {
    ++i ;
    ++srcBegin ;
  }

  return i ;
}


Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
//LAB 2

#include <iostream>
#include "mpi.h"

using namespace std;

int * wypelnijTablice(const int size);
void wypiszTablice(int*tab, const int size);


int main(int argc, char ** argv)
{

int numerProcesu =0;
int iloscProcesow =0;
int rozmiarTab = 20;
int rozmiarTabMala=0;
srand(time(NULL));	
MPI_Init(&argc, &argv);

qwerty

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
POJAZD
#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>
using namespace std;
class Adres
{
string _ulica;
int _numer;
public:
    Adres(){} // konstruktor domyślny
    Adres(string ulica, int numer) //konstruktor parametryczny
    {
    _ulica = ulica;
    _numer = numer;
    }
    friend ostream & operator<<(ostream & wypisz, const Adres & ad );
    
    //metody dostepowe
    string &ulica(){return _ulica;}

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <math.h>
#include <time.h>
#include <iomanip>
#define M_PI 3.14159265358979323846

const double EPS0 = 0.0000000001; // 9zer dokładność porównania z zerem
const double EPSX = 0.0000000001; // dokładność wyznaczenia pierwiastka

using namespace std;

double f(double a) //ciagla funkcja 
{
	return exp(-a) - sin((M_PI / 2)*a); //e^(-x) - sin(PI/2 * x)
}
double fx_x(double a) // pochodna 1 rzędu
{
	return (-exp(-a)) - cos((M_PI / 2)*a) *(M_PI / 2);
}
double fx_xx(double a) // pochodna 2 rzędu

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <mpi.h>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
using namespace std;

int main(int argc,char **argv)

{
	srand(time(NULL));
	MPI_Init(&argc,&argv);
	int rank,size;
	int n;
	MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&rank);
	MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&size);
	MPI_Group Global,GR1,GR2;
	MPI_Comm_group(MPI_COMM_WORLD,&Global);
	MPI_Comm COMM_GR1,COMM_GR2;
	int *tab1,*tab2;
	int sizeTab1,sizeTab2;

Praktyki

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link   "http://www.mql5.com"
#property version  "1.00"
#property strict
//--- input parameters
input int krok=10, okres_RSI=14, okres_DM=13, okres_FI=13;
//input int okres_momentum=20, okres_mk=10, okres_md=20, okres_MFI=14, okres_Vk=10, okres_Vd=20;
//input double wstega_odl=2;

double wRSI, DM, FI,xxx;
datetime czas;
int OnInit()
{ czas=Time[0];
  xxx=(MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL)+krok)*Point;
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
 
 
void OnDeinit(const int reason)
{  

Wesołych świąt życzy wklejaj.pl

Kolorwanie:
Status:
wklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkle
jajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajw
klejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklej
ajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwk
lejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkleja
jwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkl
ejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejaj
wklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkle
jajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajw
klejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklej
ajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwk
lejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkleja
jwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkl
ejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejaj
wklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkle
jajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajw
klejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklej
ajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwk
lejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkleja
jwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkl
ejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejaj
wklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkle
jajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajw
klejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklej
ajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwk
lejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkleja
jwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkl
ejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejaj
wklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwkle
jajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajw
klejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklejajwklej

Copyrights 2014-2018 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.