Golonka na piwie

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Przepis na golonkę w piwie
 
Do przygotowania pieczonej golonki w piwie potrzebujemy:
 
1 dużą golonkę wieprzową,
1 dużą cebulę,
3 łyżki smalcu wieprzowego,
0,5 l piwa jasnego,
sól,
pieprz,
tymianek,
3 ząbki czosnku,
2 liście laurowe,
ziarna jałowca.
Krok 1
Golonkę należy dokładnie umyć, oczyścić i osuszyć. Następnie należy natrzeć ją solą i pieprzem. Tak przygotowane mięso na kilka godzin zostawiamy do przemacerowania w lodówce.
 
Krok 2
Golonkę po wyjęciu z lodówki należy odrobinę obsmażyć ze wszystkich stron na patelni ze smalcem. Kiedy zamkną się już pory w mięsie, można przełożyć je do naczynia żaroodpornego. Następnie należy podsmażyć obraną i pokrojoną w kostkę cebulę oraz zalać patelnię piwem, oddając do niego czosnek, liście laurowe i ziarna jałowca. Tak powstałym wywarem powinno być zalane mięso.
 

PWIR_MPI_4

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include "mpi.h"

using namespace std;

int main(int argc, char * argv [])
{
//BłądStartuProgramu, LiczbaProcesów, NumerProcesu
	int errorValue, numTasks, rank;
	errorValue = MPI_Init(&argc, &argv);
	if (errorValue != 0)	//Sprawdzenie inicjalizacji MPI
	{
		cout << "Błąd startu programu";
		MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, errorValue);
	}
	MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
	MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &numTasks);
	

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja:05-03-2016 01
Uruchomiony przez Asus (2016-03-19 09:59:36)
Uruchomiony z C:\Users\Asus\Desktop
Tryb startu: Normal

==================== Skróty =============================

(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)

Shortcut: C:\Users\Administrator\Links\OneDrive.lnk -> C:\Program Files (x86)\Microsoft OneDrive\OneDriveSetup.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Command Prompt.lnk -> C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk -> C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Explorer.lnk -> C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Private Character Editor.lnk -> C:\Windows\System32\eudcedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Magnify.lnk -> C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Accessibility\Narrator.lnk -> C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718
Wyświetl nazwiska pracowników oraz ile dni MINęło od ich zatrudnienia oraz staż pracy w latach:
SELECT nazwisko, round(SYSDATE-data_zatr)AS DNI, round((SYSDATE-data_zatr)/365) AS LATA FROM pracownicy;
 
Podaj nazwy działów oraz ile potrzeba pieniędzy na wypłatę dla pracowników każdego działu
SELECT nazwa,SUM(placa) FROM dzialy d,pracownicy p WHERE p.id_dzialu=d.id_dzialu GROUP BY d.nazwa;

Ilu studentów jest w każdej grupie dziekańskiej na 3 roku studiów stacjonarnych INżynierskich.
SELECT gr_dziekan, COUNT(*) FROM studenci WHERE rok=3 AND rodzaj_studiow='INŻ_ST' GROUP BY gr_dziekan;

Z którego kraju aktorzy otrzymali najwięcej oskarów?
SELECT kraj FROM (SELECT kraj, COUNT(*) AS obl FROM aktorzy WHERE oskar='T' GROUP BY kraj) WHERE obl = (SELECT MAX(maks) FROM (SELECT COUNT(*) maks FROM aktorzy WHERE oskar='T' GROUP BY kraj));

Znajdź pracowników, którzy mają podwładnych.
select nazwisko from pracownicy p where exists (select nazwisko from pracownicy p2 where p.nr_akt=p2.kierownik);

Podaj listę nazwisk wraz z nazwą działu podwładnych pana Kukulskiego:
select nazwisko, nazwa from pracownicy p, dzialy d where p.id_dzialu=d.id_dzialu and kierownik=(select nr_akt from pracownicy where nazwisko='KUKULSKI');

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <mpi.h>
using namespace std;


int main(int argc, char *argv[])
{
	MPI_Init(&argc, &argv);
	int rank, size;
	int a;
	MPI_Status status;
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
  
  cout << rank << ' ' << size << '\n';

  if(rank==0)
  {
		cin>>a;
		MPI_Send(&a, 1, MPI_INT, 1, 9, MPI_COMM_WORLD);

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#!/bin/bash

#ZADANIE 1 LAB03

cat $1
echo 
tac $1

#ZADANIE 2 LAB03


if [ $# -eq 0 ]
then
	echo "Podaj imie"
elif [ $1 ] 
then
	echo "Witaj $1"
fidfgdfg

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <boost/filesystem.hpp>
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;
using namespace boost::filesystem;
namespace fs = boost::filesystem;
class Element
{	
	protected:
	long _rozmiar;
	public:
	Element() {}
	virtual int rozmiar() = 0;
};

class Plik: public Element
{
	
	public:

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
1. Zaprojektować i zaimplementować strukturę Walec z polem składowym r i h (promień i wysokość). Promień ma posiadać stałą wartość 20.
2. Utworzyć wektor obiektów tejże struktury.
3. Wygenerować 10 walców o wysokościach wygenerowanych losowo z zakresu 2044.
4. Skopiować do listy wszystkie walce o wysokościach większych niż 36.
5. Obliczyć średnią geometryczną objętości wszystkich kul.
6. Stworzyć szablon funkcji copy_back kopiujący elementy do kolekcji docelowej w odwróconym porządku.
7.Po każdej operacji zmieniającej zawartość zasobnika wyświetlić zawartość tego zasobnika za pomocą algorytmu copy
 
1. Wygenerować wektor 10 liczb całkowitych zaczynając od 1, a każda kolejna liczba powinna być dwa razy większa od poprzedniej.
2. Fizycznie usunąć z wektora wszystkie liczby większe od 30.
3. Obliczyć sumę liczb pozostałych w wektorze.
4. Po każdej operacji zmieniającej zawartość zasobnika wyświetlić zawartość tego zasobnika za pomocą algorytmu copy
 
// Zadanie1.cpp: Określa punkt wejścia dla aplikacji konsoli.
//
 
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <vector>
#include <list>

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Zestaw 1
Zad_1. Utworzyć 3 tabele, dobrać odpowiednie powiązania między nimi i utworzyć klucze główne. klasa(id_klasy, wychowawca, nazwa) rodzice(pesel, imie, nazwisko, adres, telefon1, telefon2, telefon3, mail, miejsce_pracy) uczniowie(nr_legitymacji, imie, nazwisko, rodzic, data_urodzenia, data_rozp_nauki) CREATE TABLE klasa ( id_klasy number(2) constraint kl_pk primary key, wychowawca varchar2(30), nazwa char(2) ); CREATE TABLE rodzice ( pesel number(11) constraint rodz_pk primary key, imie varchar2(20), nazwisko varchar2(30), adres varchar2(50), telefon1 varchar2(15), telefon2 varchar2(15), telefon3 varchar2(15), mail varchar2(30), miejsce_pracy varchar2(50) ); CREATE TABLE uczniowie ( nr_legitymacji number(5) constraint ucz_pk primary key, imie varchar2(20), nazwisko varchar2(30), rodzic number(11) constraint ucz_fk references rodzice(pesel), data_urodzenia date, data_rozp_nauki date );
Zad_2. Dodać do tabeli uczniowie kolumnę klasa, która utworzy powiązanie z tabelą klasa. ALTER TABLE uczniowie ADD (klasa number(2) constraint ucz_kl_fk references klasa(id_klasy)); Zad_3. Przenieść do tabeli prac_archiw wszystkich praktykantów z tabeli pracownicy. INSERT INTO prac_archiw SELECT * FROM pracownicy WHERE stanowisko LIKE 'PRAKTYKANT'; Zad_4. Utworzyć perspektywę budzet_dzialu z identyfikatorem i nazwą działu oraz całym jego budżetem. Czy perspektywę można modyfikować, uzasadnij. CREATE OR REPLACE VIEW budzet_dzialu AS SELECT d.id_dzialu, d.nazwa, sum(nvl(placa,0)+nvl(dod_funkcyjny,0)+nvl(prowizja,0))*12 budzet FROM pracownicy p JOIN dzialy d ON (p.id_dzialu=d.id_dzialu) GROUP BY d.id_dzialu, d.nazwa; Nie można modyfikować bo występuje grupowanie i złączenie tabel. Zad_5. Jakie polecenie wyświetli nazwy ograniczeń dla tabel pracownicy, stanowiska i działy? SELECT * FORM user_constraints WHERE table_name IN ('PRACOWNICY', 'STANOWISKA', 'DZIALY');
Zestaw 2
Zadanie 1
Utworzyć tabele:
lekarze (id_lekarza, imie, nazwisko, specjalizacja, tel1, tel2, tel3),
pacjenci (pesel, data_rejestracji, ubezpieczenie, notatka),
rejestracja (nr_rejestracji, pacjent, lekarz)
1.create table lekarze (
id_lekarza NUMBER(3) constraint lek_pk primary key,
imie varchar2(20) constraints imie_nn not null,
nazwisko varchar2(40) constraints nazwisko_nn not null,
specjalizacja varchar2(20),
telefon_1 varchar2(15),
telefon_2 varchar2(15),
telefon_3 varchar2(15)
);
create table pacjeci (
pesel NUMBER(11)constraint pesel_pk primary key,

tuszek

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <mpi.h>
#include <cmath>

using namespace std;

int main(int argc, char ** argv)
{
	
	int i,size,n;
	int rank;
	double h,suma=0,wynik=0;
	MPI_Init(&argc, &argv);
	MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&size);
	MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&rank);
	double a=5,b=5;
	
	if(rank==0)
	{
		cout <<"Podaj liczbe przedzialow";


Copyrights 2014-2019 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.