Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Alfa - nazw zmiennych związanych 
Blok programu - Ograniczająca zakres 
C++ - jest statyczny 
Deklaracje - tworzą nowe wiązania 
Do zwrócenie drugiego - cdr
Do zwrócenie pierwszego - car 
Dowolna zmienna - zawsze anonimowa 
Fakty - są zawsze prawdziwe 
Funkcja rozszerzająca - statyczna 
Instrukcja typedef- przypisanie nowej nazwy do istniejącego typu 
Jaka funkcja - make-punkt 
Językiem o …- C 
Komenda mezczyzna(jan)? - ma błąd składniowy 
Która z poniższych … poprawna - (letrec ((foo (lambda (x) (bar x))) (bar (lambda (x) (+ 1 x)))) (foo 5)) 
Która z poniższych … rozszerzającą- public static string Funkcja(this string str) {…} 
Która, z poniższych … imperatywnym i pochodnych - pętli 
Która, z poniższych … sekwencyjne - (let* ((x 2) (a 3)) (+x a)) 
Które … (let ((x 2) (y 3)) (* x y)) - λx.λy.(* x y) 2 3 
Które … (let* ((x 2) (y 3)) (* x y)) - λx.y.(* x y)] 2 3 
Które z poniższych - (x,y) => (x y) 

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021

#include<iostream>
#include<ctime>
#include<cstdlib>
 
using namespace std;
 
//KLASA FORMATER .......................................................
class Formater{
 
public:
Formater(){} 
virtual void drukuj(int,int,double**); 
};
void Formater::drukuj(int n, int m, double **tab) 
{
    cout << "00" << endl;
}
 //.....................................................................
class Formater_Podstawowy:public Formater 

DUMPI_JAVA_LAB1

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
class NowyWatek1 extends Thread{
	
	NowyWatek1(){
		super("Watek1");
	}
	
	public void run(){
		try{
			System.out.println("Numer wątku 1: " + this);
			Thread.sleep( (int) (Math.random()*1000.0) );	
		}
		 catch(InterruptedException err){
			 System.out.println("Przerwanie działania watku1");
		 }
		System.out.println("Watek1 zakończył działanie");
	}
}


class NowyWatek2 implements Runnable{

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include "mpi.h"

using namespace std;

int main(int argc, char** argv) 
{
	int rank;
	int size; 
	
	//deklaracja poszczegolnych grup
	
	
	MPI_Init(&argc,&argv); 
	MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
  
  MPI_Group global;
	MPI_Group grP;
	MPI_Group grN;

iotest

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// io1.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include<iostream>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
#include <windows.h>

#include <vector>
#include <list>

using namespace std;

class Obserwowany;
class Obserwator
{
public:
	virtual void uaktualnij(Obserwowany *o) = 0;
	virtual ~Obserwator();

Kolorwanie:
Status:
123
http://ifotos.pl/zobacz/Beztytulu_wrpppnh.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/Beztytulu_wrpppnw.jpg

tuszekMPI1

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include "mpi.h"
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <iostream>
using namespace std;

int main(int argc, char** argv)
{
	
	
	 MPI_Init(&argc,&argv);  
	     
  // int size = MPI::COMM_WORLD.Get_size(); // zwraca obecny proces
  //int rank = MPI::COMM_WORLD.Get_rank(); // zwraca liczbe procesow
   int wrt=0;
   int rank,size;
   MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&rank); // zwraca z procesora obecny proces
   MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&size); // zwraca liczbe procesow
   


Kolorwanie:
Status:
12
http://ifotos.pl/zobacz/terazjpg_wrppher.jpg

Kolorwanie:
Status:
12
http://szort.pl/sztrim

tuszek

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include "mpi.h"
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main(int argc, char** argv)
{
 
 
MPI_Init(&argc,&argv);
 
// int size = MPI::COMM_WORLD.Get_size(); // zwraca obecny proces
//int rank = MPI::COMM_WORLD.Get_rank(); // zwraca liczbe procesow
int wrt=0;
int rank,size;
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&rank); // zwraca z procesora obecny proces
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&size); // zwraca liczbe procesow
 
 


Copyrights 2014-2018 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.