Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <mpi.h>
#include <cmath>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main(int argc,char ** argv)
{
	srand(time(NULL));
	MPI_Init(&argc,&argv);
	
	int rank,size;
	MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&rank);
	MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&size);
	MPI_Group world_group;
	MPI_Comm_group(MPI_COMM_WORLD,&world_group);
	
	int n=sqrt(size);
	int m=n;

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <mpi.h>
#include <cmath>

using namespace std;

double func(double x)
{
	return sqrt(1-(x*x));
}

int main(int argc, char ** argv)
{
	
	int i,size,n,j=0;
	int rank;
	double h,sumac=0,wynik=0;
	MPI_Init(&argc, &argv);
	MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&size);
	MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&rank);

Pizza Domowa!

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Przepis na pizz domow
Pizz robiem w swoim yciu dziesitki razy. Jestem fanem domowej pizzy, poniewa robi si j do szybko jest to wbrew pozorom danie szybkie w przygotowaniu i co chyba najwaniejsze jest to bardzo smaczne i efektowne danie. Dziki swojemu bogatemu dowiadczeniu mog podzieli si wietnym przepisem na pizz. Przepis ten jest sprawdzony i jest efektem wielokrotnej praktyki pieczenia pizzy. Jest to przepis na pizz pieczon w warunkach domowych w piekarniku gazowym. Jest to istotna informacja, poniewa pizz np. w piecu kamiennym piecze si krcej. Polecam kademu chocia raz w yciu upiec pizz, bo gotowa pizza domowa daje ogromn dawk satysfakcji, a poza tym mona si umiejtnoci pochwali w towarzystwie :) Poniej na zdjciu pizza mojego autorstwa wykonana zgodnie z poniszym przepisem (kliknij, aby zobaczy j w penej krasie).
pizza domowa
Skadniki na ciasto:
1/4 kg mki
yka oleju
1/5 kostki drody
czubata yeczka cukru
szczypta soli
p szklanki wody ciepej (w temperaturze ciaa)
Wbrew rnym dziwnym przepisom nie dodajemy jajek, proszku do pieczenia, ani mleka. Wyej wymienione skadniki na ciasto do pizzy w zupenoci wystarcz, eby ciasto byo dobre.
Najpierw musimy zrobi zapraw drodow co najmniej 15 minut przed zagniataniem ciasta. Do szklanki wrzucamy drode (najlepiej wiee), zalewamy ciep wod (w temperaturze ciaa, czyli jak woysz rk do szklanki to nie czujesz ani zimna, ani ciepa) wiksze p szklanki, dodajemy czubat yeczk cukru. Mieszamy to w celu uzyskania jednolitej cieczy. To zostawiamy na 10-15 minut.
Do mki dodajemy yk oleju, szczypt soli i dajemy wczeniej zrobion zapraw drodow. Mieszamy i wyrabiamy. Ciasto powinno by spryste, nie twarde. Jeli uznamy, e jest za mao mki to mona dosypa. Wyrobione ciasto odstawiam na 30-60 minut do wyronicia.
Sos do pizzy

Mj sos pomidorowy do pizzy to bardzo prosty patent. Dodam na starcie, e chodzi o sos, ktrym smarujemy ciasto pizzy, a na to kadziemy kolejne skadniki. Widziaem wielokrotnie rne przepisy na sos do pizzy, ale zwykle s bardzo czasochonne. Mj sos jest bardzo szybki w przyrzdzeniu. Do szklanki wlewam pikantny keczup (tak niecae p szklanki) mj ulubiony keczup to Parczew pikantny, doskonale nadaje si do tego sosu. Dodaj dwie szczypty oregano i dwie due szczypty czosnku granulowanego (moe by wiey czosnek, np. dwa zbki). Dolewam dosownie jedn ma yeczk wody i mieszam intensywnie. Sos jest gotowy! Dobra rada: taki sos do pizzy powinien sobie w szklance posta przynajmniej 15 minut (eby przeszed przyprawami). Najlepiej przyrzdzi go przed wyrabianiem ciasta.
Dodatki do pizzy:

Tu oczywicie kady sobie moe dobra dodatki wedle gustu. Moja pizza jest z sosem pomidorowym, serem tym, pieczarkami, szynk, cebul, papryczk chili. Interesujce jest to, e nie bez znaczenia jest kolejno skadnikw na pizzy. Gdzie kiedy przeczytaem, e powinno si dodatki ka na pizzy zgodnie z zasad to co powinno si bardziej upiec kadziemy wyej.
I tak moja kolejno to: ciasto, sos pomidorowy, ser ty, papryczka chili, wdlina, pieczarki, druga (cienka) warstwa sera tego, cebula.

psc_lab5z3

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
function varargout = laba5z3(varargin)
% LABA5Z3 M-file for laba5z3.fig
%   LABA5Z3, by itself, creates a new LABA5Z3 or raises the existing
%   singleton*.
%
%   H = LABA5Z3 returns the handle to a new LABA5Z3 or the handle to
%   the existing singleton*.
%
%   LABA5Z3('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%   function named CALLBACK in LABA5Z3.M with the given input arguments.
%
%   LABA5Z3('Property','Value',...) creates a new LABA5Z3 or raises the
%   existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are
%   applied to the GUI before laba5z3_OpeningFcn gets called. An
%   unrecognized property name or invalid value makes property application
%   stop. All inputs are passed to laba5z3_OpeningFcn via varargin.
%
%   *See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one
%   instance to run (singleton)".
%

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Interactive ESP Radar - News9.com - Oklahoma City, OK - News, Weather, Video and Sports |

Oklahoma’s OwnLog InSend Us News TipsContact Us
News
Weather
Sports
Video
Recipes
Share
Lifestyle
Community
Contests
SEARCH


Interactive ESP Radar is one of the most advanced online radar tools available. The radar is a statewide composite image that provides a quick look at weather across Oklahoma. To get started, click anywhere on the map below to load that region’s local radar, or click one of the thumbnails below the main radar image. Once the radar has loaded, you can use the checkboxes available to activate or deactivate features like rotation, hail, and lightning. For more information, check out the user guide below the thumbnails.
 Radar Beta Banner
Oklahoma RadarOklahoma Radar
Oklahoma State Oklahoma StateOklahoma City Oklahoma CityNorth Oklahoma North OklahomaSouth Oklahoma South OklahomaNW Oklahoma NW OklahomaSW Oklahoma SW OklahomaNE Oklahoma NE OklahomaSE Oklahoma SE Oklahoma
AWS

DUMPI_JAVA_LAB1

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
class NowyWatek1 extends Thread{
	
	NowyWatek1(){
		super("Watek1");
	}
	
	public void run(){
		try{
			System.out.println("Numer wątku 1: " + this);
			Thread.sleep( (int) (Math.random()*1000.0) );	
		}
		 catch(InterruptedException err){
			 System.out.println("Przerwanie działania watku1");
		 }
		System.out.println("Watek1 zakończył działanie");
	}
}


class NowyWatek2 implements Runnable{

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include "mpi.h"
using namespace std;

// mpic++ -o lab1 lab1.cpp
// mpirun -np 4 ./lab1

int main(int argv, char*argc[]) 
{

	MPI_Init(&argv,&argc);
	int size,rank, n;
	MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
	MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
	MPI_Status status;

	int* tab=NULL;
	int *p1=NULL;
	int *p2=NULL;

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021

#include<iostream>
#include<ctime>
#include<cstdlib>
 
using namespace std;
 
//KLASA FORMATER .......................................................
class Formater{
 
public:
Formater(){} 
virtual void drukuj(int,int,double**); 
};
void Formater::drukuj(int n, int m, double **tab) 
{
    cout << "00" << endl;
}
 //.....................................................................
class Formater_Podstawowy:public Formater 

Kolorwanie:
Status:
123
http://ifotos.pl/zobacz/Beztytulu_wrpppnh.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/Beztytulu_wrpppnw.jpg

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include "mpi.h"

using namespace std;

int main(int argc, char** argv) 
{
	int rank;
	int size; 
	
	//deklaracja poszczegolnych grup
	
	
	MPI_Init(&argc,&argv); 
	MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
  
  MPI_Group global;
	MPI_Group grP;
	MPI_Group grN;


Copyrights 2014-2019 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.