Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
__translations['default']['msg_-pierceb']="<font color='#A9A9A9'><b>-Chciałabyś</b></font>";
__translations['default']['msg_-blok %val%']="<font color='#A9A9A9'><b>-Chciałabyś %val% obrażeń</b></font>";
__translations['default']['msg_-evade']="<font color='white'><b>+Taki chuj</b></font>";
__translations['default']['msg_+freeze']="<font color='aqua'><i>+Stój kurwa</i></font>";
__translations['default']['msg_+crit']="<font color='FFD700'><i><b>+Ale Ci jebnął</b></i></font>";
__translations['default']['msg_+legbon_verycrit']="<i><font color='FFD700'><b>+O KURWA, ALE MASZ PRZEJEBANE</i></b></font>";
__translations['default']['msg_+verycrit']="<i><b>+O KURWA, ALE MASZ PRZEJEBANE</i></b>";
__translations['default']['msg_+pierce']="<font color='99FF00'><i>+Prosto w dupeczkę :></i></font>";
__translations['default']['msg_+fastarrow']="<font color='99FF00'><i>+Ty patrz jaki szybki xD</i></font>";
__translations['default']['msg_+wound']="<font color='99FF00'><i>+O chuj ale zrobiłem Ci bliznę</i></font>";
__translations['default']['msg_+hithurt %val%']="<font color='FFD700'><i>+Cum shot w oczy, spowolnienie o %val%% SA</i></font>";
__translations['default']['msg_+of_crit']="<font color='FFD700'><i><b>+Ale Ci jebnął z broni pomocniczej</b></i></font>";
__translations['default']['msg_+of_wound']="<font color='99FF00'><i><b>+Ty patrz, rozkurwiłem Ci rękę xD</b></i></font>";
__translations['default']['msg_woundfrost %val%']="<font color='99FF00'><i><b>+Ty patrz, zrobiłem Ci dziurę xD</font> (debilu)</b></i>";
__translations['default']['msg_+legbon_holytouch %val%']="<font color='FF00FF'><i><b>+Ooo jak fajnie, Źycie +%val%</b></i></font>";
__translations['default']['+third_strike']="<font color='white'><b>+Gdzie kurwo uciekasz</b></font>";
__translations['default']['msg_-parry']="<font color='white'><b>+Takiego kurwa</b></font>";
__translations['default']['msg_+legbon_curse']="<font color='red'><b>+:))</b></font>";
__translations['default']['msg_+stun']="<font color='white'><b>+Stój kurwa</b></font>";
__translations['default']['msg_+legbon_pushback']="<font color='orange'><b>+:Wypierdalaj z mojej ziemi</b></font>";

SDASDZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// ==UserScript==
// @name     Przechodzenie - goplana.
// @version   1.1
// @description Usuwa błędne odpowiedzi podczas rozmowy ze strażnikiem.
// @author    Adison
// @match    *://*/
// @grant    none
// ==/UserScript==

!function(e) {
  var a = {
    "e14f7dce70e68502f53a0ba92d940880": "Leśną ściółką",
    "343a4ff3553aecfbde43b20128889aae": "Niczym z powyższych",
    "c3c211216ae19f5c8f01f8e2c07e3f28": "Niczym z powyższych",
    "e82d91e171cf20f0542ca797505bc595": "Dziurą",
    "326eee0c30bd8ac2d7f0ed333e73770c": "Nadzieją",
    "f4bd60597fde17ab3105d868d245d613": "Driadą",
    "f355f4845fdea60653e50a49b5d9d3bd": "Wnykami",
    "42e012108da759378f9a1465893586bb": "Truchłem"
  };

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
----------------------------------------------------------------------
--        LABORATORIUM 1
----------------------------------------------------------------------

-- 1. Skadnia polecenia SELECT
-- SELECT [DISTINCT] lista_wyrazen
--  FROM lista_identyfikatorow_tabel
--  [WHERE warunki]
--  [GROUP BY kryteria
--   [HAVING warunki]]
--  [ORDER BY kryteria [DESC]];

-- 2. Wybierz wszystko z tabeli studenci.
	select * from studenci;

-- 3. Poka atrybuty tabeli studenci.
	desc studenci;

-- 4. Wybierz nazwiska i imiona z tabeli studenci.
	select nazwisko, imiona from studenci;

lekarze1

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Xml.Serialization;

namespace Lab9_po
{
  public partial class Main : Form
  {
    private List<Pacjent1> pacjenci = new List<Pacjent1>();

    public Main()
    {

scheme

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
;Zaimplementowa i przetestowa funkcj:

;1. obliczajc dugo listy
(define (dl list)
 (if (null? list) 
   0
   (+ 1 (dl (cdr list)))
   )
 )
(display "(dl '(1 2 4)) => 3,\n");
(dl '(1 2 3))

;2. obliczającą sumę elementów na liście 
(define (suma list)
 (if (null? list)
   0
   (+ (car list) (suma (cdr list)))
   ))
(display "\n(suma '(1 2 4)) => 7,\n")
(suma '(1 2 4))

lekarze

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Projekt_po
{
  public partial class Lekarze : Form
  {
    
    private List<Lekarz> lekarze = new List<Lekarz>();

    public Lekarze()
    {
      InitializeComponent();

HTML - Hello World

Kolorwanie:
Status:
123456789
<html>
  <head>
    <title>PHP Test</title>
  </head>
  <body>
    <p>Hello World</p>
  </body>
</html>

AutoTp Berufs

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// ==UserScript==
// @name     auto tp
// @namespace  http://tampermonkey.net/
// @version   0.1
// @description try to take over the world!
// @author    You
// @match    http://berufs.margonem.pl/
// @grant    none
// ==/UserScript==
 
if (localStorage.getItem('dane_uciekanko') == null) localStorage.setItem('dane_uciekanko', 'Zwój teleportacji na Kwieciste Przejście');
if (localStorage.getItem('dane_uciekanko_lvl') == null) localStorage.setItem('dane_uciekanko_lvl', '5');
 
$('<div id="uciekanko">').css({
  position: "absolute",
  left: -208,
  top: 7,
  width: 200,
  height: 210,
  color: "#006622",

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
                                                                                                                                
Delivered-To: grzechu92@gmail.com
Received: by 10.107.172.20 with SMTP id v20csp105540ioe;
    Fri, 5 Sep 2014 11:50:43 -0700 (PDT)
Return-Path: <3AwYKVAcLCdwLMPCNJWWMSRS9C.AMKoPXCAFShaEK8GJ.AMK@youtube-subscriptions.bounces.google.com>
Received-SPF: pass (google.com: domain of 3AwYKVAcLCdwLMPCNJWWMSRS9C.AMKoPXCAFShaEK8GJ.AMK@youtube-subscriptions.bounces.google.com designates 10.42.188.72 as permitted sender) client-ip=10.42.188.72
Authentication-Results: mr.google.com;
    spf=pass (google.com: domain of 3AwYKVAcLCdwLMPCNJWWMSRS9C.AMKoPXCAFShaEK8GJ.AMK@youtube-subscriptions.bounces.google.com designates 10.42.188.72 as permitted sender) smtp.mail=3AwYKVAcLCdwLMPCNJWWMSRS9C.AMKoPXCAFShaEK8GJ.AMK@youtube-subscriptions.bounces.google.com;
    dkim=pass header.i=@youtube.com
X-Received: from mr.google.com ([10.42.188.72])
    by 10.42.188.72 with SMTP id cz8mr3602765icb.21.1409943043587 (num_hops = 1);
    Fri, 05 Sep 2014 11:50:43 -0700 (PDT)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
    d=youtube.com; s=20120806;
    h=mime-version:list-unsubscribe:message-id:date:subject:from:to
     :content-type;
    bh=JBPkAon1XjxucPuXaxnEdlaDikrRzM7l/yi7eIn+w4s=;
    b=iwqP9I+Pq/rR5waM8Bt2HV7jBISJXzsv3t+eWVHhSeDNhPnZle0wwrRvmbK5dn7HE0
     0D9cipoARdd8eGsYB1jD2uPdarACfmGsVT5xm4gBPP4o1AVTX5CBCDVbXkwH5vU4c8+e
     Zp2nQ9R/snIWeJidTjE8cEgm5yY1r1dgqwQFBfGhGP8+B6GjW/BhUXDmpK6K61d8M2nF

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
;1. obliczającą długość listy------------------------------------------------------------------------

(define (dlugosc list)
( cond 
( (null? list) 0)
( else ( + 1 ( dlugosc (cdr list))))))

(display (dlugosc '(10 20 2 2 2 2 2 2)));

;2. obliczającą sumę elementów na liście ------------------------------------------------------------

(define (suma list)
( cond
( (null? list) 0 )
( else ( + (car list) ( suma (cdr list))))))

(newline)
(display (suma '(10 20 2 2 2 2 2 2)));
(newline)
;3. obliczającą iloczyn elementów na liście ---------------------------------------------------------


Copyrights 2014-2018 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.