Regulamin serwisu

W razie zmian w niniejższym regulaminie, nowa wersja zostanie opublikowana tutaj i będzie obowiązywać od chwili jej zmodyfikowania

Akceptując regulamin, zgadzasz się na wysyłanie masowych wiadomości mail na adres podany podczas rejestracji. Wiadomości te mogą dotyczyć zarówno portalu jak i mogą to być wiadomości reklamowe innych serwisów

Osoby łamiące regulamin będą karane banem trwającym aż do odwołania

Osoby próbujące zaszkodzić funkcjonowaniu silnika strony m.in. poprzez próbę włamania się czy kradzieży czyjegoś konta będą surowo karane, a w przypadku wyrządzenia szkód materialno-finansowych, sprawa będzie kierowana na policję

Każdy użytkownik, który szantażuje administrację, może się liczyć z natychmiastową kasacją konta lub w skrajnych przypadkach powiadomieniem policji i prokuratury

Wszelki nacisk na administrację (poganianie, mobbing psychiczny, celowa manipulacja) będzie karana banem

Administracja, oraz autorzy portalu nie ponoszą odpowiedzialności, za treść oraz prawa autorskie materiałów prezentowanych przez użytowników

Administracja zastrzega sobie prawo, do wykonania dowolnej akcji, bez podania przyczyny

Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania działania serwisu w dowolnym momencie. W szczególności w przypadku braku możliwości technicznych, lub środków finansowych do dalszego prowadzenia serwisu

Wklejaj.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, bez informowania o tym użytkowników.

Użytkownikiem może zostać wyłącznie osoba fizyczna

Każda osoba dokonująca czynności rejestracyjnych akceptuje wszystkie punkty i podpunkty tego regulaminu

Wypełnienie pól w formularzu rejestracyjnym jest obowiązkowe

Właścicielem konta w serwisie jest właściciel konta email na którym zostało zarejestrowane

Zabronione jest podszywanie się pod inne osoby

Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie zdjęć (grafik, ilustracji), do których Użytkownik nie posiada praw autorskich.

Wysłane teksty pozostają własnością ich twórców.

Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie tekstów, których nie jest autorem, a co do których nie posiada zgody na ich publikacje.

Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z utratą danych lub innych wartości materialnych, niematerialnych, moralnych lub duchowych, będących następstwem korzystania lub niemożności korzystania z serwisu

Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników. Całkowitą odpowiedzialność za te treści ponosi Użytkownik.

Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania wszelkich zmian w serwisie

Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich bądź innych praw użytkowników przez osoby trzecie


Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.