Kolorwanie:
Status:
12345
SELECT gra.tytułgra from studio, gra where studio.idstudia = gra.idstudio AND studio.nazwastudia='std2';
SELECT gra.tytułgra from kategorie, gra where kategorie.idkategoria = gra.idkategoria AND kategorie.pegi>12;
SELECT gra.tytułgra, bohater.nazwabohater from gra,bohater where gra.idgra = bohater.idgra AND gra.datawydaniagra>'2012-12-31';
select bohater.nazwabohater, skills.nazwaskill, skills.wartoscskill from bohater, skills where skills.idbohater=bohater.idbohater AND wartoscskill = (SELECT MAX(wartoscskill) from skills)

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <string>
#include <sstream>
#include <windows.h>
#include <map>
#include <algorithm>
#include <iterator>
namespace patch
{
  template < typename T > std::string to_string( const T& n )
  {
    std::ostringstream stm ;
    stm << n ;
    return stm.str() ;
  }
}

 std::map<HWND,int[4]> dims;

int sx=500,sy=500;
int cx=500,cy=500;

Kolorwanie:
Status:
1234567
1.SELECT`tytul`, `tresc` FROM `ogloszenie` WHERE `kategoria`="1"
2.SELECT uzytkownik.telefon 
FROM `ogloszenie`, uzytkownik 
WHERE uzytkownik.id = ogloszenie.uzytkownik_id AND ogloszenie.id = "1"
3.CREATE USER moderator@localhost
4.GRANT DELETE, SELECT ON ogloszenia.ogloszenie TO moderator@localhost

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>

using namespace std;

/* przykład a
 1 - 2
 2 - 7
 3 - 15
 4 - 26

#2 - #1+1, 2*2
 7= 2+1 + 2*2 = 3+4
#3 = #2 + 2, 3*2
#n = #n-1 + 2, n*2;
 n = f(n-1) + n-1 + n*2
*/

int a(int n){
  if(n==1) return 2;
  else{

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <string>
#include <sstream>
#include <windows.h>
namespace patch
{
  template < typename T > std::string to_string( const T& n )
  {
    std::ostringstream stm ;
    stm << n ;
    return stm.str() ;
  }
}int sx=500,sy=500;
int cx=500,cy=500;
int bsx=100,bsy=100;
int bsw=100,bsh=100;


Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Rozpoczęła się walka pomiędzy bercinioo(210h) a Bergermona Krwawa Hrabina(200h), Heretyk Mistrz Tortur(198m), Heretyk Cichy Zabójca(198h)
Bergermona Krwawa Hrabina - ochrona po odrodzeniu: bonus +3 tury
Heretyk Mistrz Tortur - ochrona po odrodzeniu: bonus +3 tury
Heretyk Cichy Zabójca - ochrona po odrodzeniu: bonus +3 tury
bercinioo wykonuje Podwójny strzał.
bercinioo(100%) uderzył z siłą +5882
+Niszczenie pancerza o 111
-Absorpcja 850 obrażeń fizycznych
Heretyk Mistrz Tortur(84%) otrzymał(a) -3398 obrażeń
bercinioo(100%) uderzył z siłą +14051
+Cios krytyczny
+Krytyczne spowolnienie o 10%
+Przebicie
+Niszczenie pancerza o 111
-Absorpcja 2810 obrażeń fizycznych
Heretyk Mistrz Tortur(31%) otrzymał(a) -11241 obrażeń
Bergermona Krwawa Hrabina(100%) uderzył(a) z siłą +17480
+CIOS BARDZO KRYTYCZNY
+Niszczenie pancerza o 140
-Aktywna ochrona fizyczna 16% obrażeń na całą walkę

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
=======================================================================================================
Rozkład jazdy aktualnego kursu
=======================================================================================================

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Przyjazd Przyjazd Przyjazd Odjazd Odjazd Odjazd
 Nazwa przystanku planowany rzeczywisty różnica planowany rzeczywisty różnica Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 P. K. Zeromskiego - Pulaskiego 14:35:00 14:34:04 -00:00:56 14:35:00 14:37:14 00:02:14 OK
 Skladowa - Hurtowa       14:36:00 14:38:30 00:02:30 14:36:00 14:38:48 00:02:48 OK
 Kawaleryjska . Bazar      14:38:00 14:39:47 00:01:47 14:38:00 14:40:20 00:02:20 OK
 Kawaleryjska . Uniwersytet Muz 14:39:00 14:40:39 00:01:39 14:39:00 14:40:57 00:01:57 OK
 Swietojanska Galeria Alfa    14:41:00 14:41:43 00:00:43 14:41:00 14:42:04 00:01:04 OK
 Branickiego Swietojanska    14:43:00 14:43:29 00:00:29 14:43:00 14:44:21 00:01:21 OK
 Branickiego - Automobilklub   14:44:00 14:45:05 00:01:05 14:44:00 14:45:51 00:01:51 OK
 P. K. Branickiego - Urzad Miej 14:45:00 14:46:21 00:01:21 14:45:00 14:46:50 00:01:50 OK
 Plac NZS            14:46:00 14:47:24 00:01:24 14:46:00 14:47:54 00:01:54 OK
 Piastowska . Bialostocki Teatr 14:48:00 14:48:57 00:00:57 14:48:00 14:49:33 00:01:33 OK
 Piastowska - Chrobrego 02    14:49:00 14:49:58 00:00:58 14:49:00 14:50:21 00:01:21 OK
 P. K. Piastowska rondo 01    14:50:00 14:50:52 00:00:52 14:50:00 14:51:51 00:01:51 OK

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// ==UserScript==
// @name     Bot na exp
// @version   9.99
// @description Bot z przechodzeniem przez mapki
// @author
// @match    http://*.margonem.pl/
// @grant    none
// ==/UserScript==

window.adiwilkTestBot = new function () {

 const newNpcOldCopyAf = preNewNpc;
 preNewNpc = function (npcs) {
  for (var npc in npcs) {
   if (
    npcs[npc].del &&
    g.npc[npc] &&
    Math.abs(hero.x - g.npc[npc].x) + Math.abs(hero.y - g.npc[npc].y) > 13
   ) {
    delete npcs[npc];

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// ==UserScript==
// @name     Bot na exp
// @version   9.99
// @description Bot z przechodzeniem przez mapki
// @author
// @match    http://*.margonem.pl/
// @grant    none
// ==/UserScript==

window.adiwilkTestBot = new function () {

 const newNpcOldCopyAf = preNewNpc;
 preNewNpc = function (npcs) {
  for (var npc in npcs) {
   if (
    npcs[npc].del &&
    g.npc[npc] &&
    Math.abs(hero.x - g.npc[npc].x) + Math.abs(hero.y - g.npc[npc].y) > 13
   ) {
    delete npcs[npc];

Kolorwanie:
Status:
12
Hi Natalia I feel bad I have diarrhea


Copyrights 2014-2019 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.