Kolorwanie:
Status:
12
https://lookaside.fbsbx.com/file/Arkusz3.pdf?token=AWy6p2yU_j2gpNJHvpEj9ieqR-X-0BAUjgq6ZFtkSfBZGo0Oomr25K5LFhofCv84Qah9tm31ycm4ZfjTnYLNNj6MxxSI-d4MXFsBIUcwa799ic8iSNkSj-6ypF2QWes6ldYw8n2e4qhDojHKSg-PKqjcCAzv-RMqNVTFlYi2k0r_Ew

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// wskazniki.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

void swap(int & a, int &b) {
	int t = a;
	a = b;
	b = t;
}
using namespace std;
int main(){
	int X=10, Y=11;
	//zadanie 1
	int *tab1D = new int[X];
	for (int i = 0; i < X; i++) {
		*(tab1D + i) = i;

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// wskazniki.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

void swap(int & a, int &b) {
	int t = a;
	a = b;
	b = t;
}
using namespace std;
int main(){
	int X=10, Y=11;
	//zadanie 1
	int *tab1D = new int[X];
	for (int i = 0; i < X; i++) {
		*(tab1D + i) = i;

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
# solution
# -*- coding: UTF-8 -*-


n = int(input())

ile = input().split()

tab = [int(a) for a in ile]

tab2 = []

max=x 

for x in range(0, n):
  tab2.append(tab[x])

for x in tab2:

  max = tab2[x]

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// ConsoleApplication11.cpp : Ten plik zawiera funkcję „main”. W nim rozpoczyna się i kończy wykonywanie programu.
//

#include "pch.h"


#define _CRTDBG_MAP_ALLOC 
#include <stdlib.h>
#include <crtdbg.h> 


#include <iostream>


void Tablice1() {

	int x;
	std::cin >> x;
	int *wskaznik = new int[x];
	for (int i = 0; i < x; i++) {

piestojebal

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
<!DOCTYPE HTML> 
<html>
<head>
<title> Masno ni </title>
<link rel="Stylesheet" type="text/css" href="nightends.css">
<meta charset="utf-8">
<script> 
function licz(){
var b = parseInt(document.getElementById('liczba-b').value);
var a = parseInt(document.getElementById('liczba-a').value);
var c = parseInt(document.getElementById('liczba-c').value);
var delta = (b*b)-(4*a*c);
var pp = Math.sqrt(delta);
document.getElementById('delta').innerHTML=("Delta = "+delta);
if (delta>0){
document.getElementById('x1').innerHTML=("X1 wynosi: "+(((-b)-pp/(2*a))+"<br>");
document.getElementById('x2').innerHTML=("X2 wynosi: "+(((-b)+pp/(2*a))+"<br>");
}
else if (delta==0){
document.getElementById('x1').innerHTML=("X1 wynosi: "+((-b)/(2*a))+"<br>");

fasfg

Kolorwanie:
Status:
12345678
1. Ogłoszenia zostają takie jakie są. Jedynie co robimy z Multi-Heada to kontakt z administracją i szybkie linki takie jak tam są (tutaj nie będą pochyłe tylko proste normalne) 
2. stopka https://scr.hu/gVVV1MJ : rozszerzyć ten hower + dodać opis sieci + porobić to w taki sposób jak jest na MH czyli te współprace i logo na środku. 
3. Na SB nie działają emotikonki
4. Tabelke serwerów robimy taką jak na MH
5. Pluginy typu quizy czy download przekopiować z multi-gowna i tutaj dać 
6. Legendę zostawiamy tutaj taka jaka jest
7. Czekam Na Vistera co do reszty :D 

sa

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
var b = parseInt(document.getElementById('liczba-b').value);
var a = parseInt(document.getElementById('liczba-a').value);
var c = parseInt(document.getElementById('liczba-c').value);
var delta = (b*b)-(4*a*c);
var pp = Math.sqrt(delta);
document.getElementById('delta').innerHTML=("Delta = "+delta);
if(delta>0){
document.getElementById('x1').innerHTML=("X1 wynosi: "+(((-b)-pp/(2*a))+"<br>");
document.getElementById('x2').innerHTML=("X2 wynosi: "+(((-b)+pp/(2*a))+"<br>");
}
else if(delta==0){
document.getElementById('x1').innerHTML=("X1 wynosi: "+((-b)/(2*a))+"<br>");
document.getElementById('x2').innerHTML=("Brak X2");
}
if(delta<0){
document.getElementById('delta').innerHTML=("Delta wynosi 0 ");
document.getElementById('x1').innerHTML=("Brak X1");
document.getElementById('x2').innerHTML=("Brak X2");
}
}

Nieogarniam

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
<!DOCTYPE HTML> 
<html>
<head>
<title> Masno ni </title>
<link rel="Stylesheet" type="text/css" href="nightends.css">
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<div id="kontener"> 
<div id="jeden">
<script> 
function deltas(){
var b = parseInt(document.getElementById('liczba-b').value;
var a = parseInt(document.getElementById('liczba-a').value;
var c = parseInt(document.getElementById('liczba-c').value;
var delta = (b*b)-(4*a*c);
var pp = Math.sqrt(delta);
document.getElementById('delta').innerHTML=('Delta = '+delta);
if(delta>0){
document.getElementById('x1').innerHTML=('X1 wynosi: '+(((-b)-pp/(2*a))+<br>);

21

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
import math

MICROSTEP_X = 16  #podzial kroku na 16 - microstepping
MICROSTEP_Y = 16
MICROSTEP_Z = 16
MICROSTEP_A = 16

SM_DEGREE_X = 200 # silnik od osi X ile krokow na obrot 360 - 200
SM_DEGREE_Y = 200 # silnik od osi X ile krokow na obrot 360 stopni - 200
SM_DEGREE_Z = 200 # silnik od osi X ile krokow na obrot - 200
SM_DEGREE_A = 200


X_TRANSMISSION = 5 # przekladnia na srubie/pasku
Y_TRANSMISSION = 5
Z_TRANSMISSION = 5
A_TRANSMISSION = 5

G0_SPEED = 1500  #predkosc podstawowa G0, mm/minCopyrights 2014-2018 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.