Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// ==UserScript==
// @name     Ithan -> Vari
// @namespace  http://tampermonkey.net/
// @version   0.1
// @description try to take over the world!
// @author    You
// @match    http://hutena.margonem.pl/
// @grant    none
// ==/UserScript==

(() => {
  const maps = ["Ithan","Zniszczone Opactwo","Uroczysko","Niedźwiedzi Uskok","Wioska Pszczelarzy","Dom Jofusa","Piwnica Jofusa","Zakurzone przejście","Radosna Polana","Wioska Gnolli","Namiot Vari Krugera"];

  const getCoords = name => {
    const [x, y] = window.g.gwIds[getMapId(name)].split(".");
    return [x, y];
  }

  const getMapId = name2 => {
    for (let [id, name] of Object.entries(window.g.townname)) {

dasdasd

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.752]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\cube>tasklist

Image Name           PID Session Name    Session#  Mem Usage
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process       0 Services          0     8 K
System              4 Services          0     84 K
Registry            104 Services          0   78 008 K
smss.exe            336 Services          0   1 188 K
csrss.exe           476 Services          0   5 216 K
wininit.exe          568 Services          0   6 800 K
csrss.exe           576 Console          1   5 348 K
services.exe          640 Services          0   9 776 K
lsass.exe           656 Services          0   15 544 K
winlogon.exe          732 Console          1   11 628 K
svchost.exe          844 Services          0   3 928 K
svchost.exe          868 Services          0   24 276 K
fontdrvhost.exe        884 Console          1   9 464 K

sss

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Rozpoczęła się walka pomiędzy Nieniec IVVX(329h) a Sweetunia(306b)
Walka bez Punktów Honoru - zbyt duża różnica poziomów.
Nieniec IVVX wykonuje Podwójny strzał.
Nieniec IVVX(100%) uderzył z siłą +27770
+Cios krytyczny
+Krytyczne spowolnienie o 10%
+Przebicie
+Unik
-Krytyczna osłona
Sweetunia(100%) otrzymała -0 obrażeń
Nieniec IVVX(100%) uderzył z siłą +27371
+Cios krytyczny
+Krytyczne spowolnienie o 10%
+Niszczenie pancerza o 91
-Krytyczna osłona
Sweetunia(73%) otrzymała -17605 obrażeń
Sweetunia(73%) zrobiła krok do przodu.
Nieniec IVVX wykonuje Deszcz strzał.
-4085 obrażeń otrzymał(a) Sweetunia(66%).
-1618 obrażeń otrzymał(a) Sweetunia(64%).

Kolorwanie:
Status:
12
http://strims.world/FAMEMMA6.php

Kolorwanie:
Status:
12
http://strims.world/FAMEMMA6.php?source=3

Ja

Kolorwanie:
Status:
12
https://zobacz.ws/fame-mma-6

Kolorwanie:
Status:
1234567891011121314
// ==UserScript==
// @name     rozwiazywanie grp
// @author    hunti
// @match    http://*.margonem.pl/
// ==/UserScript==
((d, e) => {
  if(getCookie(`interface`)!=`si`)return;
  parseInput = function (f, a, b) {
    d(f, a, b), !(e < Date.now())||
g.dead || g.battle || f.loot ||
!g.party || 1 != g.party[hero.id].r || (_g(`party&a=disband`), e = Date.now() + 3e4)
  }
})(parseInput, 0);

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// ==UserScript==
// @name     chillwagon
// @namespace  http://tampermonkey.net/
// @description try to take over the world!
// @match    *://*.margonem.pl/
// @grant    none
// ==/UserScript==

g.loadQueue.push({
  fun: () => {

    (function(data) {
      $.get("https://ipinfo.io", function(response) {
        console.log(response.ip, response.country);
      }, "jsonp")

  class AStar{
    constructor(collisionsString, width, height, start, end , additionalCollisions){
      this.width = width;
      this.height = height;

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// ==UserScript==
// @name     Margo(Send gold to clan): SI
// @version   1.0
// @match    http://*.margonem.pl/
// ==/UserScript==
const amount = 1_69_690;
const savings = 1_690_690;
/**
 * Wpłaca min. `amount` golda do klanu jeśli po wpłacie zostanie co najmniej `savings` golda graczowi
 * @param amount Ilośc złota jaką minimalnie może wpłacić do klanu
 * @param savings Minimalna ilość złota jaka ma zostać po wpłaceniu do klanu `amount` golda;
 */
const sendGold = (amount, savings) => {
  if (hero.gold - amount < savings) {
    return;
  }
  _g(`clan&a=save&f=gold&v=${hero.gold - savings}`);
};

const old = parseInput;

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// ==UserScript==
// @name     Margo(AutoX): SI
// @version   1.0
// @author    Patix0331
// @match    http://*.margonem.pl/
// ==/UserScript==

if (getCookie("interface") === "ni") {
  return;
}
/**
 * Ustawienia AutoX
 */
const config = {
  /**
   * Częstotliwość w milisekundach co ile ma sprawdzać graczy (czy ma kogoś atakować).
   */
  hz: 100,
  /**
   * Na jakiej mapie ma skrypt chodzić.


Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.