Dzbany Podatki

Kolorwanie:
Status:
D Z B A N Y
PODATKI I STATYSTYKI ZA OKRES 26-29.03.2020
DO ZAPŁATY NAJPÓŹNIEJ DO ŚRODY 1.04.2020, DO PONIEDZIAŁKU 6.04.2020 KARA (KWOTA X2), PO PONIEDZIAŁKU WYLOT Z KLANU W PRZYPADKU NIEUREGULOWANIA PODATKU!!!
PODATEK WPŁACAMY DO SKARBCA KLANOWEGO
WYSYŁAMY LIST Z POTWIERDZENIEM WPŁATY DO @ALANA  W KTÓRYM PODPISUJEMY ZA JAKIE KONTO OPŁACAMY.
[SPRAWDZAMY SWOJE KONTO I OPŁATY NIŻEJ]

*(P2) Podatek tygodniowy, który dotyczy wszystkich członków klanu oraz wynosi on następującą kwotę za gracza:
750k - jedna postać w klanie
1250k - dwie postacie w klanie
1650k - trzy postacie w klanie
1950k - cztery postacie w klanie
2250k - pięć postaci w klanie

*(P3) Podatek tygodniowy, który liczy się tylko na jedno konto i związany jest on ze zbiórką środków na ulepszenie Questów klanowych. Na jednego gracza przysługuje:
1750k - w skali danego tygodnia4M 

szymekx: -szymekx[dz2]
         -Hypeer[dz1]
         -HypeerX[dz1]
         -Hypeerek[dz1]
         -HypeerekX[dz1]

Lingroac: -Lingroac[dz2]
          -x Lust x[dz1]
          -Linarix[dz1]
          -x Greed x[dz1]
          -x Envy x[dz1]

3,7M

Mr Nobody: -Tyler[dz2]
           -Alana[dz2]
           -Ewentowiec[dz1]
           -Zolnierka z Bombasu[dz1]

Leyzer: -Qlako[dz2]
        -Quitash[dz1]
        -Magiczny Dzban[dz1]
        -Lesny Dzban[dz1]


3,4M

Jaimie Lannister: -Young Bobi[dz2]
                  -Quebonafide[dz1]
                  -Taco Hemingway[dz1]

smoke weed everyday: -smoke weed everyday[dz1]
                     -paka w kredo[dz1]
                     -gra to rzucanie[dz1]

Kaniorr: -Kaniorr[dz2]
         -Vebski[dz1]
         -Cristalmagic[dz1]

Pasiurka: -Pasiurcia[dz2]
          -Siurcia Pasia[dz1]
          -ToNiePasiu[dz1]

Bypass: -Bypass[dz2]
        -Darkwave post punk[dz1]
        -Dzien dobry[dz1]

Stomspon: -Stomspon[dz2]
          -Stompsonik[dz1]
          -Fallen Mage[dz1]

Aesami: -Aesami[dz2]
        -Collapse[dz1]
        -Viserion[dz1]

aqe: -aqe[dz2]
     -Xx Tancek xX[dz1]
     -Xx aqewoju xX[dz1]

wyniq: -wyniq[dz2]
       -Juliane[dz2]
       -Asti-i[dz1]

Arktoos: -Arktooss[dz2]
         -Arktoos[dz2]
         -mKhalif[dz1]

Madjel: -Mafah[dz2]
        -ArraiN[dz1]
        -Madjel[dz1]

Bezonar: -Bezonar[dz2]
         -El Enzo Escobar[dz1]
         -Jukkie[dz1]

Kirgo: -Higgins[dz2]
       -Fox[dz1]
       -Kirgo[dz1]

Potrzeba Nieba: -Mefedron[dz2]
                -Szweda Na Zjazdach[dz2]
                -Szweda Lotnik[dz2]

3M

Urermore: -Urermore[dz1]
          -urermore X[dz1]

Majami P L N: -Majami P L N[dz2]
              -Miami Beach[dz1]

Detoxxz: -Detoxxz[dz1]
         -PurpplHaze[dz1]

Tworeek: -Tworeek[dz1]
         -Tworson[dz1]

whitekus: -whitek[dz1]
          -whiteku[dz1]

Yukiee: -Yuukie[dz1]
        -Yukie[dz1]

Hes: -Ness[dz1]
     -Hess[dz1]

Britah: -Xoung[dz1]
        -Krukor[dz1]

Taste: -Celestyn[dz2]
       -Tase[dz1]

Agtmeos: -Agtmeosek[dz2]
         -Aghir[dz1]

Ero: -Erok[dz1]
     -MagEro[dz1]

Ewcia Koko: -Ewcia Koko[dz2]
            -Ciapciap[dz1]

SuperWojownik: -SuperWojownik[dz1]
               -TanecznyMarcel[dz1]

FietsOpa: -bambaryla[dz2]
          -FietsOpa[dz1]

Childish Gambino: -Profos[dz2]
                  -Ciasny Wiesiek[dz1]

Shegi: -Pegaz[dz2]
       -Shegi I[dz2]

2,5M

fizyka: -fizyka[dz1]

Hannabi: -Hannabi[dz1]

Szaaman: -Szaaman[dz1]

Grimoi: -Grimoi[dz1]

Seshaem: -Seshaem[dz1]

Child of Luck: -Child of Luck[dz1]

Konska: -NiebieskaVp[dz1]

kryt: -kryt[dz1]

Isfretur: -Isfretur[dz1]

syneczek: -syneczek[dz1]

mesio: -mesioII[dz1]

SmShadow: -reloteq[dz1]

The Shield: -The Shield[dz1]

green: -green[dz1]

kopletowy: -kopletowy[dz1]

Sushar: -Sushar[dz1]

Piroman: -Piroman[dz1]

MrOne: -virdos[dz1]

Dasakernr: -Shun Kazami[dz1]

Zibo: -Zibo[dz1]

pasiufaja: -pixidixi[dz1]

AreYouReady: -bitka[dz1]

Amarello fan: -Amarello fan[dz1]

CichyWilk: -CichyWilk[dz1]

WoosKuPl: -WoosKuPl[dz1]

kowalusd: -Vaan G[dz1]

Shotmirez: -Kehir[dz1]

Shisumate: -Fetasatci[dz2]

Perkii: -Perki rpk[dz2]
      
Touch Me: -Touch Me[dz2]

Lucky Bastard: -Aggressor[dz2]

Astmis: -Astmis[dz2]

Postal Babe: -Postal Babe[dz2]

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021

#include <iostream>
using namespace std;
class Macierz
{
	friend Macierz dodajMacierze(Macierz&, Macierz&);

private:
	float** tablica;
	int w = 3, k = 3;
public:
	Macierz() {
		tablica = new float* [w];
		for (int i = 0; i < k; i++)
		{
			tablica[i] = new float[w];
		}

	}
	~Macierz() {

Kolorwanie:
Status:
12
https://drive.google.com/uc?id=1_BSrZZrrqefcsK3E1ekymTJ_L3BrqW5b&export=download

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
const express = require("express");
const upload = require("express-fileupload");
const PDF2Pic = require("pdf2pic");
const pdfparse = require("pdf-parse");
const fs = require("fs");const app = express();

app.set("view engine", 'hbs')
// app.set("view engine", 'hbs')
//gdy uzytkownik wchodzi na stronę


app.use(upload())

app.get("/", (req, res) => {
  res.sendFile(__dirname + '/index.html')
});

ww

Kolorwanie:
Status:
123456
16-tu lat i starszych 2 x 30 min.
od 12-tu do 16-tu lat 2 x 25 min.
od 8-miu do 12-tu lat 2 x 20 min.
Dla wszystkich grup wiekowych czas przerwy w meczu wynosi zazwyczaj 10 min.
czas dogrywki wynosi 2 x 5 min, a przerwa między dogrywkami 1 min.

Wklejka

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
1. Boisko ma wymiary 40 na 20 metrów.
2.Najlżejsze są upomnienia. Mogą być one udzielone za nieprawidłowe i groźne oddziaływanie na przeciwnika. Wykluczenie zawodnika na czas 2minut ma miejsce gdy wystąpi błąd podczas zmiany zawodników, powtarzające się faule lub niesportowe zachowanie 
na przeciwniku, wielokrotne próby przeszkodzenia we wznowieniu gry. Najwyższa karą jest dyskwalifikacja. Eliminuje ona zawodnika z dalszej gry. Następuje ona w momencie
pojawienia się na boisku zawodnika nieuprawnionego do gry, gdy zawodnik popełni bardzo groźny faul na przeciwniku, za poważne niesportowe zachowanie zawodnika.
Dyskwalifikacja następuję automatycznie, gdy zawodnik otrzyma trzecie wykluczenie.
3.Zespół składa się z 12 zawodników.
4. 7 przebywa na boisku
5. Drużyna musi przystąpić do gry z co najmniej 5-ma zawodnikami.
6. Zła zmiana karana jest dwuminutowym wykluczeniem danego zawodnika.
7. -w czasie obrony bramki, będąc w polu bramkowym, dotykać piłki każdą częścią ciała
  -poruszać się w obrębie pola bramkowego bez ograniczeń; nie wolno mu jednakże opóźniać wykonania rzutu od bramki
  -opuścić pole bramkowe bez piłki i brać udział w grze w polu gry; podlega on wówczas przepisom, które obowiązują pozostałych zawodników
  -opuścić pole bramkowe z piłką, o ile nie była przez niego opanowana, i zagrywać nią w polu gry
8.Rzut wolny
10.Wykonujący rzut karny nie może przekroczyć linii 7. metra do momentu, gdy piłka opuści jego dłoń.
Piłka nie może być dotknięta ponownie przez zawodnika rzucającego rzut karny do momentu, gdy dotknie bramkarza lub bramki
Rzut karny powinien być wykonany w trzy sekundy od gwizdka sędziego
Obrońcy muszą być 3 metry od linii 7. metrów przy karnym.
11.Dyskwalifikacja jest dawana:
-Gdy nieuprawniony zawodnik wszedł na boisko

dsf

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
ljmp start       
org 0x100       
  start:     
  
  ; zadanie 3
  
  ; OPERACJA LOGICZNA AND
  mov r0, #00001001B   ; Operacja logiczna AND na dwóch takich samych liczbach
  mov a, #00001001B   
  anl a, r0        ; 00001001 AND 00001001 = 00001001 = 0x09
  
  ; OPERACJA LOGICZNA OR
  mov r1, #00010001B
  mov a, #00000000B
  orl a, r0        ; 00010001 OR 00000000 = 00010001 = 0x11
  
  ; OPERACJA LOGICZNA XOR
  mov r0, #00010001B  
  mov a, #11101110B
  xrl a, r0        ; 00010001 XOR 11101110 = 11111111 = 0xff

sd

Kolorwanie:
Status:
12345678910
Czy człowiek może być sobą w relacjach z innymi ludźmi? Rozważ
problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do fragmentu
utworu Stefana Chwina Syn kamienia, Ferdydurke W. Gombrowicza
oraz do wybranego tekstu kultury.

Człowiek na ogół pokazuję prawdziwe siebie na tyle na ile dane środowisko mu pozwala jednakże nie jest to stan niezmienny dlatego można to zmienić. Ciężki i systematyczny trening mimiki twarzy jak i gestykulacji nadaje jakości mowie ciała co z kolei sprawia że jesteśmy lepiej odbierani przez społeczeństwo. Najważniejszy jest balans tego na ile jesteśmy w stanie siebie pokazac w danej sytuacji społeczniej, nie będziemy tańczyć na środku klasy, ponieważ jesteśmy szczęśliwi, tylko możemy to zagestykulować w sposób proporcjonalny do naszych umiejętności. Z drugiej strony ludzie nie ukazują swoich emocji ponieważ przeszywa ich strach którego powodem jest najczęściej odrzucenie przez społeczeństwo. 
fragment tekstu „Syn kamienia” daje nam wskazówki w jaki sposób człowiek może się nauczyć pokazywać swoje prawdziwe ja w relacjach międzyludzkich, a mianowicie jest to aktorstwo. A czym fundamentalnie jest aktorstwo? Z definicji aktor jest osoba która przedstawia postać w formie artystycznej, jednakże pewne aspekty nauki aktorstwa są właśnie tym co ludzie potrzebują by móc wyrażać siebie. Gdy ludzie występują pierwszy raz publicznie zazwyczaj drża im dłonie, czerwienieją się lub łamie im się głos, aktorzy nie mają z tym problemu gdyż po całym treningu którzy włożyli w siebie i ciągłe wychodzenie ze swojej strefy komfortu doprowadziło ich do takiego stanu w którym po prostu umieją wyrażać siebie w 100 procentach.autox

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// ==UserScript==
// @name     Margo(AutoX): SI
// @version   1.0
// @author    Patix0331
// @match    http://*.margonem.pl/
// ==/UserScript==

if (getCookie("interface") === "ni") {
  return;
}
/**
 * Ustawienia AutoX
 */
const config = {
  /**
   * Częstotliwość w milisekundach co ile ma sprawdzać graczy (czy ma kogoś atakować).
   */
  hz: 100,
  /**
   * Na jakiej mapie ma skrypt chodzić.

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
# Logs
logs
*.log
npm-debug.log*
yarn-debug.log*
yarn-error.log*
lerna-debug.log*

# Diagnostic reports (https://nodejs.org/api/report.html)
report.[0-9]*.[0-9]*.[0-9]*.[0-9]*.json

# Runtime data
pids
*.pid
*.seed
*.pid.lock

# Directory for instrumented libs generated by jscoverage/JSCover
lib-covCopyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.