kolowd

Kolorwanie:
Status:
123456
na koło z WD umieć:

zestaw 1,2,3,4

z 5 tylko iteratory i generatory

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// ==UserScript==
// @name     Bot e2/exp z przechodzniem
// @version   2.01
// @description No se bocik curva lata mordo.
// @author    adi wilk
// @match    *://*/
// @grant    none
// ==/UserScript==

$('#tutorial').hide();
ceb = {};
ceb.bestxy = 9999;
ceb.run = 1;
ceb.id = 0;
ceb.block = "";
ceb.xxxx = 0;
ceb.blocked = 1;
ceb.check2 = 0;
ceb.check2 = 0;
ceb.interv1 = "";

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
=======================================================================================================
Rozkład jazdy aktualnego kursu
=======================================================================================================

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Przyjazd Przyjazd Przyjazd Odjazd Odjazd Odjazd
 Nazwa przystanku planowany rzeczywisty różnica planowany rzeczywisty różnica Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Zajezdnia KZK                         06:09:00 06:08:23 -00:00:37 OK
 Palacowa            06:14:00 06:13:27 -00:00:33                OK


=======================================================================================================
Rozkład jazdy aktualnego kursu
=======================================================================================================

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Przyjazd Przyjazd Przyjazd Odjazd Odjazd Odjazd
 Nazwa przystanku planowany rzeczywisty różnica planowany rzeczywisty różnica Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
import java.util.*;
public class Program
{

public static void main(String[] arg)
{
int a;
int wynik;


Random r = new Random();
a=r.nextInt(11);

wynik=a*a;
System.out.println(wynik+" "+a);


}

}

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
import java.util.*;

public class Kwadrat
{

private int a;

public Kwadrat()
{
Random r = new Random();
a=r.nextInt(11);
}

public int GetPole()
{
return a*a;
}


}

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
import java.util.*;

public class Kwadrat
{

private int a;

public Kwadrat()
{
Random r = new Random();
a=r.nextInt(11);
}

public int GetPole()
{
return a*a;
}


}

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Koronka Niewolnictwa Maryjnego Magnificat

Na każdym z dwunastu pociorkòw odmawia się: Zdrowaś Maryjo.....
Na medaliku odmawia się modlitwę Naszej Świętej Matki:
Nie bądź porywczy w Swoim Sądzie nad tymi, którzy należą do Mnie, a którzy są i Twoją własnością. Pozwól każdej duszy przyjść do mnie, by Cię mogła kochać, adorować i uznawać za swojego Boga przez Moje Niepokalane Serce. Pozwól jej przyjąć łaskę pokory, by stała się niewolnicą Twojej Miłości. Ofiaruję Ci Moje Niepokalane Serce ze wszystkimi Twoimi dziećmi, które są w Nim i błagam Cię, byś przyjął je, oczyścił każde z nich i prowadził drogą uświęcenia. Błagam Cię także, byś pozwolił im przyjść do stóp Twojego Krzyża, gdzie i Ja jestem. Niech bojaźń przed obrażeniem Ciebie przeniknie ich dusze i serca. Ofiaruję Ci każde z nich w tym dniu, w którym Ty, w Twej Chwale, pełnej Majestatu, uczciłeś Twoją uniżoną Służebnicę. 
Moja dusza uwielbia Twoją Chwałę. Niechaj te róże, które Moje dzieci przynoszą Mi w tym dniu, także uwielbiają Ciebie. Niech piękność każdej z nich będzie opiewana w Niebie. 
O panie, usłysz Moją modlitwę. Proszę Cię przez Moje Niepokalane Serce, racz pobłogosławić Moje dzieci na całym świecie. Niech one będą jedno we Mnie, jak Ty jesteś jedno w Twej pokornej i uniżonej Służebnicy, którą nazwałeś" Przybytkiem Twojej Obecności". Niechaj wiara, która mieszka na tej ziemi, zostanie wywyższona i oceniona.
O Mój Boże i Mój Zbawicielu, ofiaruję Ci wszystkich, których umieściłeś we Mnie".
Również medaliku:
"Uwielbia dusza Moja Pana i rozradował się duch Mój w Bogu Zbawicielu Moim. Iż wejrzał na uniżenie służebnicy Swojej. Bo odtąd błogosławioną zwać Mnie będą wszystkie narody. Albowiem uczynił Mi wielkie rzeczy, który możny jest i święte Imię Jego. A miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc Swego ramienia. Rozproszył pysznych w zamysłach ich serc. Strącił mocarzy z tronów, a wywyższł pokornych. Łaknących obdarzył dobrami, a bogaczy z niczym odprawił. Przygarnął w opiekę Izraela, sługę Swego, pomny na miłosierdzie Swoje. Jako mówił do ojców naszych, Abrahamowi i potomstwu jego na wieki.
1. Wiara
2. Nadzieja
3. Miłość
4. Pokora
5. Czystość
6. Ubóstwo
7. Posłuszeństwo
8. Cierpliwość
9. Roztropność
10. Sprawiedliwość

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Rozpoczęła się walka pomiędzy Asymetryczna Papatka(184p) a Gacek Szary(167b)
Walka bez Punktów Honoru - zbyt duża różnica poziomów.
Gacek Szary wykonuje Podstępne uderzenie.
-3378 obrażeń otrzymał(a) Asymetryczna Papatka(90%).
Gacek Szary(98%) uderzył z siłą +3511+2308
+Niszczenie pancerza o 32
-Aktywna redukcja niszczenia pancerza: 18% przez całą walkę
-Absorpcja 373 obrażeń fizycznych
Asymetryczna Papatka(88%) otrzymała -493-101 obrażeń
Asymetryczna Papatka wykonuje Tarcza słońca.
Asymetryczna Papatka rzucił tarczę słońca na siebie.
Gacek Szary wykonuje Błyskawiczny cios.
Gacek Szary(98%) uderzył z siłą +3519+2208
+Niszczenie pancerza o 32
-Zablokowanie 3232 obrażeń
Asymetryczna Papatka(88%) otrzymała -0 obrażeń
Przywrócono 2030 punktów życia Asymetryczna Papatka(94%)
Asymetryczna Papatka wykonuje Aura ochrony.
Aura ochrony fizycznej, pancerz +26%.
Aura ochrony magicznej, odporności +14%.

wojpvp1

Kolorwanie:
Status:
12
jNZAceRHjkcsDT0vaYvZqsAfkPA0aHE9jhDGZU3NclmAw6Icv+iK/+8CxKicjqpJYIHFFwCrHl9k9wD00SNqmvMlJ7OQcRT/D2tZLeELuyuP3McnKHbQkIY3CEWMjIWyxxayyf5u2fPWAvDp836b0LFtV2AuWCBAyyY+M2q0dphSkbkOQp9222jcbYRqCK/TUMH3GWW5iYeIwsQQgZ/PV/O0eEb8gNyyr9dwDW6Sx6it44a+EhC0xcStk4ffy9OMV94MhyNC3sDs0KNtWWVcI9ai5dUSgJ9a/LlNf6phOT1vhzEiWfJJ/te1Tk7RdjISRDM3XXJ8XS3Ubnr61Zyb5kYvnrBQYQCz7Bf3GHbbRXLVI/nkBMBP4rPDh+mczNf6XNlgL8dlf7ePO/Zf6kh5xh0I3B/41okglA2temqZpxwME6PQvwPmu0SQimqfi7MMtWj8s7PthNrEq9ykf9jCAFXrXRg/brHM2hPsBTXY4g8at6zvIWVpDI8NKnoT60ukhAfXhl9yOppn7x5KtPL6e3N0FHxji55U59zLYrWR+n5QWs+Y1fdDJAYYJyJmtZ4Fgp61VYfl6UrTECiDpSjtzEYvnrBQYQCz7Bf3GHbbRXLVI/nkBMBP4rPDh+mczNf6iUlVKgwJ90VOP6fhDHaPXt39/q3WQgpiM4fA0ZRpBVUuNotd/ObQV9RZcsIoNreMSEBmMOynNvBNDxK71UzkRlfqmzE6x0idCH66LY3i3dU40QYXOs0Kg+IrOePUwibqpeAVRLH6BkTENw1Z8W3Wa4vuSCKftNz0b+A8v5IaA0NA3QFCQALbmuVy8nCwYhMerh0tilJAsm3/Hf0ki5Gpm62hCYZ8yG/TDsPLRtLkfKnPwRgjbXVKD3lfgZiUYvchUHO07W5wBqVrngh8iVop6DQWY3IUftwbKpklTwR4/lSGqweiC65m0+6Uuoy8mi87fsKARJPY3+73g+aKIuonsfRvXf1bAZb23Plu53elLy0d3Z9FtLkG44U7FSpq/mgCP6/dalbBuZUmRrKje4QCrwMwTmqbSh0JM1c+51jxsbBCMDFhpsro4AsVRxCKQ4ORaCY8X5uV/UADNbqG7wcRKYAJQrvUSjsEX+DWhoEg2UIeBqASucQpqu/17zgVnNklYXQYprixfcwe7FwT/rOTGOVvj8sVqxmQ1KJOVnN2aaKmQX/zO/SXf7tJk9RFVE3da8G1WTqDK5n/zoeRz+ZO4VDUBTw/oDIASyQeldHDKV5wiy9oQpUUEsV1/lhyRvELudkiAquXEPv081Z4mMOmXTf0aX6nXKqrpPq4Hdns+AIVzrzB3Ar8C6yt4gtWChvIaK1g5PG7j/T8KFgrNJHVdEdEzAvy4OZeilq8nUv0ruUApjAVBhBwfyuJ918Kq8tfJ/FDX49hgRd4CsV4SPX5tQlnZtrGz3YmfUWZGZr4TeyrPr1zQ8yRLarjDZuYQfxJEkMWYpVcBvQ1QcbWN4xf3ApTVRzhA6inMAT++KUMMnr/WqmeiFrgU5O0DhtmeVYnm7HtcF2Nz0/4iy2yMzpuTDnfZf8vTuiCbC6GqQM/Lvm8ibqpNWTgI4SHEim9q7VRYP00iIZ+1BokcIknR5U7rES80J9JDOjWf52gv0ZQRLhNlLQhzaCoLdTcAiJSQVe7FMVmc0Nt7u6boFbL2Pk+nVn7wEmm5Wpt8vNg3IEAIC3mw0et7A3L+LjfMI/tFWxJedrb3eA0fpmpeDQQ73fd7A4Y2yzMcl4zstKQV8PcJqL/9RBJ7KwE0pmnHHN2YA06nxNZ7Wn1TgiURa60OViYAXD7W08ERONwjh/KuwD0Entjf6+6zeA5HIPVEdKilc7SxaNgSEVyiVg3Sj7XadbXiGQ+SIx+jCi10km9pOHVWuvirdn6aW5uoBLx1Vwe5SZgj4jgP5o1qAqzrEzUUlYbQdQfDQzwzmrzvHvVnts3OEHRO7ne4XcGjOmiNQA5X5iVN28y/AcJMryNuBikr98mjGraXt6Z2+0EXOXJn39ZIW+Pt1gczNNxxbjSKCYeu0sLfpzbLGG2Cwyme+jgg2WK5tvvUVKpCRzA7txC52C0Gv2h1CVacvhmZ6C7XAw/55alxQq2ZS7cbUQ+vAsgsx7DCMd17R19ATuAzJZFdAb6Vr0GXT9omuFFb5Tc5VfGKQxIVKB9N+SETkKQ8qAV5bufgy3ouCzZKEiWPhuuLkN7SqFa4AeUyMCPinv5dRfd2msRIqixJj19smCaxusuYzfRv9wf9QajxytquKyEHMgTEG8lbyJ4n86rS9YieFj3IpidnVu3nd+ztyJZevX21NvkQB2Y+/fbGkm7NVX9dN3s7uBJK5/Vrt3/aTKCzCY4Od43/oIGcu+07ccLDvUH7n2wbxkCI18v43TomfV1xA991Ee7PJotvFSZ11C+TFVhymylILZMfMq2HFz0xNZFXTQBPO9pTZUNjA7YJVetG2vHUPAmCsifw3P4AYylQ9ypNAhIFk1yKBa3+mH86/ekOIUiHpy2wkOXZxRp2PH4Wy2CYaC/lGS2zRvi6uViYnXq0YFAv4lqaBmhmonvulX4wzUTvIgr+ebm7kYPIPz7NXkQPOIxyw0wVMAfRMfBCxzkzwCDHjQ3Mx/AasO8HLUnlWyR8TnTuVgn/7JiuBkK7wHmCrPyDMe7spSniTr5cwVKk8NMDhjbLMxyXjOy0pBXw9wmov/1EEnsrATSmaccc3ZgDTqZRfyaQNhKAmFXv74wE5TD2hRZFPkW0nNKuaO924epE5Mm22BlPJHbtiH8ZGS/Eoq4GFAmv14QvrqXsFltm9Nu5EdNj7dwpC02fu7b0vGCUX78OCHAqkaAz5Y7IBSPctiPiOA/mjWoCrOsTNRSVhtB1B8NDPDOavO8e9We2zc4QdE7ud7hdwaM6aI1ADlfmJU3bzL8BwkyvI24GKSv3yaMatpe3pnb7QRc5cmff1khb4+3WBzM03HFuNIoJh67SwukQEThRiiPqzezexIkvLesHgxDWL01nURy3WP6ZgJphPl7PFd4xctnx8ERcCExMLGA62wY/iFVGRcxRApI6kTlbpOAg2MRZI9xq/LSeRxWcYwuK6OjxfsEENgaiqWwrBtRZ+bfyeh4KgwMJT492aa4D4Oa4FUnI/DuFzuVqDoB0YlF7VpoQCRPbUS+dw9h++BJUI3yt9uTWw3BeziWaAhlm8b49gid+i5vJVsqY74mLyvubiZb+CO5dySY6lYgfk7gLFKS/IF+VJpD1dtlzMyfPDBoitvVAIPi87OO3WPgricM1ppdz+i5u7hHWcLEtsIQnTgQpxDAQawarPbPCEWYnnhJdo7HhLLSzO2KZp14sNiRaI0OYlNNFJHxaX+0OJMiltXN+hzE3ei4vbl0YmWlaSc5aEN3fcGmWcp+4ccxo+K+xeOBPoKHkCBIeMARX6wQDToIRLch7d6x0hzCrEjXnsVVzOvsz3omL1IcQevRt0hQS07RRLPG4Ta80yRsiOPwpYrOB+elfho6MxQ1Y26fanEeFdqDTt7F7LK/RD93NkYc3xOBQotFa4LpN0vop1uO1lqyM6XHE29BRETT9Ozj+7gYQKznyfGOq5JgA9cGintGvCd9QCNbtOGrbE7/2ZCvoXuYR+h+VxMLYI9Hbr5sOb+1XHi2/QIunekHWbnOS1Jw4qPbEa3Zf+oUtQYuIu1sJZW70p5OHYKgictjOEeI1oYqnBFOPCtnBCYS+xd3w//ZoQlTa9WY5+42kkWjB+WFyMR0tbdBEwjUGDpkfNhnYugVotEtdD4JhmC9y4+k1mMwtKW1KFPRxPnw3L8xbrly0LldTB5BsI+1R2L0IYk+67SpdpqWPAYTjbXz91/swUu5Y8IO6ttH4PciKdR0SggsUbV1d1Zzcd53MgKp1sFrJ+9OUtux9X5vZCW7Mbr70dYbXbYHywLw9vaqXNEKLF2vhTnXFsPdzaGxMAE/F9HWJFOVj8TZEfoMSm8mNpc5MR3+VL3Op11CDg7AQmgrIOxGkYnX6W2oibrp1Y1u1hV29EInZKqyxQWpVZZEIv6zTq89KD0DPZBPSvajA0H7zkQzXbd+u14dv5sc4mYVnu4UYidcwYMi6xz6R8r4B4glCfHAXzCLFExs42hUsUmVwZ+exVXM6+zPeiYvUhxB69G3SFBLTtFEs8bhNrzTJGyI4/Clis4H56V+GjozFDVjbp9qcR4V2oNO3sXssr9EP3c2lkS0PR9fdg/xuI5En/EEtyYvq5eH6SkC5gcK+04nkl+mRsJj5745S5DSyyQh+EXCGTUEsqQ4leVtYaUWGwiu00HW+twiFo6Zp6LRRt6rv7H07aRpPp+B1wN7Thjh51C3rt/iEAMktwjTbHrDV/alyAdxx71E8SOyLEYi0IRgHhZBQkvVWnM6psVYAdW7SHqNGkU13ZSeUZrklAZmdHh/Vyl67N7CHwgmqnw5kfc1+St262io90665tX8KXlCR4rjcevaKHH/wqbaM//3JhtjQxc91U0Fu32oswjz12mDg3imvSBkfGOJjvoRbSjK/5TU5/XybrFRlnDacjCCYGz8g+PlOyxGZRMv/EMbEXAbAg+N8ZTy3UPwj3QtXlIxWZVMoKCNefXnUZzd2tIAWcOJuL69mMahJLoqiIGBnDJ++/QE6SYPEH1a4saWrfDdPI4R6ZhQ8A/e8yN136Faqf07+kFZ69SEBEJIngDevL9b+F4egsNCiMRo37PnWIzyUjbrSr3kXcfR/d/I2gH1X3XbYOy6T7ypdHg8mI9k9BnUqARCAzvX3HsvzacKqrn8L/KuexX5uUlgVnzDaIqnL2EG3sqqC0NoVKjmz4xRxWZUzMUzCR8x/wewSvbIAkh8Ur/4wNR++Zz3Qz9YIkqtI/D6Jnf76ibarsU69GasEqkEv6Kbxvj2CJ36Lm8lWypjviYvK+5uJlv4I7l3JJjqViB+TuAsUpL8gX5UmkPV22XMzJ88MGiK29UAg+Lzs47dY+CuL0jDBUa2YNhew00iweInxY47XmF1aMWQUze00YfnBX6eeEl2jseEstLM7YpmnXiw2JFojQ5iU00UkfFpf7Q4k0Yc3xOBQotFa4LpN0vop1uO1lqyM6XHE29BRETT9Ozj4WmmB8sJrUT5J/eLKS2pUVLheF8DhAl3YMOQv8g1ogtUWYMLkKeN2FfcM3+kJd79ZjF1XKkuB74e1mpf6Llw1Nz++cncPXIW8eIFlh88nlOeF3fG/VEdyOBijT2nObDW8bmozC8jhsr5PyHxXsJZUKNskJzfJlKR7jNlJW/vpk3SatSLYeobyFVPe6OPNQb0+9Fz0ONTiG661X5Xw0VbRendDW8OGSegftpvbvH8hH4AkVza91DeIhJzD5Tj/wQUcWbax57kJbSnnMfQhsV16oI/0l+1wJ+Xho3xUaxSK29AgyhdwcgtMyEM27aN1kbxOfnnvYWe0vZwsrdf/qC+PQckZMCMyW3LXfPTenxFmdeV1Z9xtDrMoXaENOC8udHU/AdyjflaAeeWHiLat0XwmQNvW5xbqbOV0yDI3cHnHCzY97Fcpkk6rhZhUh1UxRIFxG/wZM50QqiY9+QN219Me8jLnhov1nduJcB5Wsrzw/1qGKi0CA6MQGq0xlAHWNhu7piSD2oIEtpKKenT7XHB/3K125brAmiOc6Ew1vQCkwha4AeUyMCPinv5dRfd2msRIqixJj19smCaxusuYzfRvzOsfo1RrpIBmWB7wIvWXDEsBU4neypqIl2oJBWSdhEpdVbbfa7LgC0pgB72InOyoKsHLme/ozrRCPPhc9NoMd6FazKaf3WMx2and9qKGD7EvLd/hFMkOSkWRjiM/lpdzIgaf2/o1HBh09r9AYTVMHpdbyrZQgd+14mz6rsuhWXw/RglK+Ju2BS7Zt+oWh2XS/JnjuQeLCnDCSUpv25CCQqaVVZN4PHrRBzFq+Cxkwx41h3SHRyDTRUZU9W6ViU0eAxgO1zxnkJdWcHcaJ8vv0b/O6C2jabsndLGP3WOyG8wxKeqaUX2/O7vCODFvAel/cfpzwkpRbBI/jHp2fNuMfA1Zmf+s52rOR3Y41jMqRpwfsO0jzySDwgJZ4hp4AzRPw4Y2yzMcl4zstKQV8PcJqL/9RBJ7KwE0pmnHHN2YA06mUX8mkDYSgJhV7++MBOUw9oUWRT5FtJzSrmjvduHqROSdTY/Sm9tBiEjYP4ZPpgeFiBoHVxxZS/CTh2LknuG9sz+tu9weWOQexR6v1wnjcGaHLAhObvsdLfDNhIIDRRiJFOVj8TZEfoMSm8mNpc5MR3+VL3Op11CDg7AQmgrIOy72zthO0xP6m6+2AmXAAPsWO9M6jBjKdQgUxVBwxUNKTir1uBHyovxGHyk1NSuSWTubd240oaw0ONoWC1XwLngk9TNa1OikkkL9WImszI7kw/vvoICnD0EWvrPtq5uqCAMYDtc8Z5CXVnB3GifL79G/zugto2m7J3Sxj91jshvMBiW4gFVDCco817nWzfeyWknH+oRZexWyEpiDQi5/iJ12sxnw6AsYuU+9Va/JF5FXefcp9ZD2cisPLRv1NtdhXkv0AXkAe7g8vzVPixkBbLrXR1qS87/uzL76BGL48L6TnVr6BFzn0PPqWEZW5bl/gQuuNnXu/J80EfvNaqN/FL6sl84YwdnKyK849W4gMl2lwxznw5dFtwzLu6wwjStnRLQKyc+km94r4KlozjucijWv/RNO+WaBg+lphYH81SZgJZugUeXz/CXzJlVfCDnlQYs4GZcjFQNlpTeLA4JtE+kLEE8GELD3ItmNjq+crY/sYvwOzzG6uepXWjJxcKXpedcO/dNHQO5P+NbhoNhmPhcJFVJQOKS+DZBdToocGXXIZy2wkOXZxRp2PH4Wy2CYaC/lGS2zRvi6uViYnXq0YFA6sMMb6HfTJ2/37SX3WUR3ntPu+uvoPQLV1nt23MPiVcvQdW9sWVVrOQX66A8OYYWE5kgKu5POpf5ZY2mBruLaFl1FiWK2y4F+LkNXoynEnSlolqStoWWsSAn9rkVvi0qE9Aw5V8fRPxUM9clM6Rry8m6vUeayVwQ+3ONDiG9tuKFyMR0tbdBEwjUGDpkfNhnYugVotEtdD4JhmC9y4+k1kT2A5UeH7yxJTmLumtBLVN0sDBWeLLheD7BD7iks86bz3qFVKbPeA+dteCETA7HmkoEKkE/NN7pATg/StKSV2SLAyq4uP/jb1CP5EzNYeCD67XYEDGrnmU0RenRV6/qRw20XJz/+E4rgOIg0znVjI02QLBpExN7bx46gTlDxiyaKHMHz/a+QM+rxfqo8ED9bQy1L6Fdjx2E2BZ95vzcBbLK6qLRBmjgPPGKjBoJBnoV2efGkbMMGbULQWtVmsv+9osUq629T5qIrwbd8JTbKYq2pC7oyPI8nPCzXR0ZfQ0e5hK8OoU6hZl4ZiQf9gRwCPTt8Sq2TIJKnkquFmFvg54ocwfP9r5Az6vF+qjwQP1tDLUvoV2PHYTYFn3m/NwFssrqotEGaOA88YqMGgkGehXZ58aRswwZtQtBa1Way/72fAign5+zwbE7ROgfiFHrKxCVGFM0vZuR9LUN7hDuIwQbj9cvixCybGQsVT34H5Dw0LRAxqTwY3V1djE9PL5Z/Mcq9ivJXwEBL1koJSn4eMOjzmLSxliAvvW9WfeWxLrFs5qI+9buQ1BQbUd6Avor7k1B1AaKj9+vF6UGwiGhdB3uM4rLUTUGd7gaAVNh6rJfKWRD/SpAlZK4cTEfMeBMNK6UMieuCT7nAos5YWqG5pes0cJWBmT9HjGDz1tozrj9WuAHlMjAj4p7+XUX3dprESKosSY9fbJgmsbrLmM30b/34r9SvditkVt0vVMkGRYTASJtwNfj8ZB7rMiJTq3umdWTWv3HIudOdu2WBu2bJ90IdAewDb7sLcgUREkdzIjv3lKF6FWM/xW0+n7PJG4amCbQmf0QCTPZH4VR1TZOkq9ow5Fyb1hY9aLSSm2anvqGPUJz+SyGLvYyagfCj56qn2sSSdl2/r326cMumYzyAA+Ql6t+En0jDR0cn3KUFVndr+7au/FCcwZFekntnYFbTDVD4YoaH3VuBdH5cVyBdgKKMv2qSw7dqZlcIL4Xuw3eGY0voxb9L7BlWGcRiRWlwiOX30KDaWxOqpl4zOChqCIP53uw0PjweZ6044wYyKhB+sBnbMvkHt7OTKWwGHqBtBFNKY0iF6eu8+4chqoi53+aaLq7wZ7QBqyTjhQZz380ZkW9esXYzrQUJUA3NI2CvFUdi/GATgGzBt+sGBb1CqKwn0d5s9MxwdAb4t1vJBeAN6f1kw35V/N1bgdDqxct3Gs+28xkrVSpa0xR2+McAkpp5fLCsZ3xehbulNewvBP8WwuKkHMbbXO2wJT8F1YoRtC+TO6EkGb3U7qo8xh1T10odsgkaYFM+NSAP7MSTpheQ7wcbtXVzxBxJ61UpsObR1VAltpXaKgz1GmWnokkY5CXaU4o0XYOnwc5/5dunrTGzuwrXKIvECKU9F1vb6jkBdezHjBaKbqjypLEfCpJgTlQWi107+yE5rwefqsk69Fu0csifExhC/+EByUpRojPiCCxeR4bOZnktDyunYHR3+EOGNsszHJeM7LSkFfD3Cai//UQSeysBNKZpxxzdmANOplF/JpA2EoCYVe/vjATlMPaFFkU+RbSc0q5o73bh6kT9oMQT473e23yFQCBox1lTiFUCNCau9xKfDq3uz7RzmKDY2OqMH7IllMDpsKVrFD55osfK0zwBMC0gAFFl2hv4oqrHBs4H+R/r5SYTE5cTsWlqPPRSXXXuomZgb+DzimBZJBEG8MidZr504qCB8ogKWlv3xqgS18yXJQ5EJSheDmKlbCNV/nhCJOtYX3BXN2oD0BR0b1bAJMhTtIw7FkLZS83pxl1Tas85DVv/sbgRWGWkZwXQvkSTv4VuoyPvoYGGJyzsPK7EPWWn/cBO+fkpT10qgrOKEN+EcheQC0wqCkbyJTxJ62gFVG+pkD9W0QJkRi9EVIErFh6U+FniMkflqiNLfiyo8frAVqQCdd2tov7HvGwuQmWRb0mo7Aqesx6As3ATgsSmRJYl26JbY4axIbL/qTUvN6Ch830M02mCgW/GnfZmxtvza+HrMWPFSJ8rMzcgy/nQ/0MHArJ/skvT5lwUjGfQRx4YpgtvRAkfJFMF/DDh0k85am5kfrG1jbeUCDXoL0NJyyo+7RyHTosWasCmNXBCH6D6Llf/IZz34NSkbkOQp9222jcbYRqCK/TUMH3GWW5iYeIwsQQgZ/PVwNtliaT4wponqXNQ+Gcm59zmSi14PUnasPBvn01paIjSSmoWpp7EZQM9PSp+S3xuiYPe1UTiUu9Q+vtyptnVWXr6utfx0jh9kGs5pmPG3eK+/osg+qrgsL58JHFTKIZn2o21Fj54pqlJVTAYtLUFLfJwWdf3xijwv8z4/ML5aDjBGhHns9FnhED8o4QY8TsLxuEEUjkGCNf27s0tjuZ4HXVua4QjUoW7Q68/CXpPp06mnXOkK2pkLT5pyzp1IsVD6XkKl6RuAF3hOEw2cVZxs6Uwo7NaVzNf51T6LmCgo6jH9WJ9r+0qV+Y9fKH9DUjc18D9oa2j621xXts+piSsD5n6wd+KUktSA3MXr4pVENzzR8PXgbhRnYo3RCMZcdih4boNE374ZWCx9yo/46yfylXWOkBmuBaOMJgldNq6qHeLARmh6+p5iyzvCZcrnPxG1ANDllyJl91mTa6E19R4S3+72JtAuqIEV9wt7swtUiqtoJqbdr+L03ESgMlecj6coAUvqMzXIPpnsneSRcGyvY9m7M2K8SkwH9qCQLsrQFMdYwaAW9Gpa/nSK1bBteSyKzNNkf0a5HbrAu+ellv125ZlXkSo5hZyLn8I0m9Ork/zsrD7NCIz80dDL9K2cmQvRRil5BViww+qxd+UH/SzF+28nsWN6h95TPLEXKoKI528bmozC8jhsr5PyHxXsJZUKNskJzfJlKR7jNlJW/vpk3QOCWJj+xxtL2g8CBEG4yeqpGN8GSN+JHZKsDlDtLeiA==

magpvp

Kolorwanie:
Status:
12
jNZAceRHjkcsDT0vaYvZqsAfkPA0aHE9jhDGZU3NclkWmmURINlWK18OeB/inFP6C3yUr/QE2VEEP/UHwKjKW/MlJ7OQcRT/D2tZLeELuyuP3McnKHbQkIY3CEWMjIWyxxayyf5u2fPWAvDp836b0LFtV2AuWCBAyyY+M2q0dphSkbkOQp9222jcbYRqCK/TUMH3GWW5iYeIwsQQgZ/PV/O0eEb8gNyyr9dwDW6Sx6it44a+EhC0xcStk4ffy9OMEjPaNmAS+fIaMbFQ2zw6sNZmcS+VLcvN4izkh56cLmhvhzEiWfJJ/te1Tk7RdjISRDM3XXJ8XS3Ubnr61Zyb5kYvnrBQYQCz7Bf3GHbbRXLVI/nkBMBP4rPDh+mczNf6XNlgL8dlf7ePO/Zf6kh5xh0I3B/41okglA2temqZpxwME6PQvwPmu0SQimqfi7MMtWj8s7PthNrEq9ykf9jCAFXrXRg/brHM2hPsBTXY4g8at6zvIWVpDI8NKnoT60ukhAfXhl9yOppn7x5KtPL6e3N0FHxji55U59zLYrWR+n5IPfMYGJui3kV7XQL87zJmUCtntVlHeNdwWbz9+pw6JQGKATTPMgrFpsJHOcpmYSMXW4Bd91A1gjDAyt11o8xVClNVHOEDqKcwBP74pQwyev9aqZ6IWuBTk7QOG2Z5VicNZGuN4cv3nhOIn9oSBbC0QHS+iTHaOhcGNPMasIWEAIqVE5CjepGIDozr4U0CIsphrHSxb/0TF/TFryAjbcM++nCPvOdkVJzGVv/CyhNoa/RPwJBZlnqW2YW5STgkHlKgRDkJNJN/cET0Wnyy3ihoikAxVp4I+5+OtIFO5nW82lRUhLJHoDK+EfRKwkHxIdZNWMiCRRQG1y1z5m8c//MSn2ZxAxC4FSVO3R5jEh/4lMiSEmU2u6jzKzycGla/flSB978x/8u4ND4KwT3qaNEV+YULxAaTuXrnh/tYXD20Nx4Iqqv+vlGwBQCWcslz94WezzaEB9pau4clFsMzjPVJB2cj4Wi9cr3D4NsuAhfI0aWXU/SaBSD7bF6UJx8gbJUUvRiE1cWlaLU52oCxlg9UiWApj10a5cRhJBTdECDF3dmqI2oTL6sPCzVm+BJ+v8t01qrGg1RllvuA6rs1o8bmfC3f2LCh5OmEclJRYYWwaVd8tsCzSUd4VriM7bGZeSqica8yv7aru/wcAweZhs5AN0lIT5xnsaODc05pgzyqMgr6AIRc3tYY2K+ycoTVfiHbC664jUm3n/ljKzudD6nkXDv3TR0DuT/jW4aDYZj4XCRVSUDikvg2QXU6KHBl1yGctsJDl2cUadjx+FstgmGgv5Rkts0b4urlYmJ16tGBQL+JamgZoZqJ77pV+MM1E7yIK/nm5u5GDyD8+zV5EDziXRsOFn9NKQvLDHjRdH6OZjo7KiBFcB0AmIY3VNjARakYs70lWDQtZb3dzYinyRAlVRLeWEiDkG5O56PPuRtYmFETvj0SVEP4XPuzmsEHVePSd1aMB7P//8mg7/vsNVaWOwfw5SWsrsJKG6p49RpcxRUW56m6EHQ0aLUge0ouDnvmErw6hTqFmXhmJB/2BHAI9O3xKrZMgkqeSq4WYW+DngtMO2v2/UOLKv74p0a8BAWWjxzWcgoioefKP1DTQcPZYRleLjQUhkguUrmAlkWRcOqF6q+scnTPmFF6L6EDevE0FulcS5PJSaZqxuWdJ1qiOBdwzookLxgTZJgPl1HCI4NjY6owfsiWUwOmwpWsUPnmix8rTPAEwLSAAUWXaG/iRbiywon9a8jEWqu3fI7j8Mz/exTe2XujuLK+w4Z0pWG/8BXIN430roZ7WJpSlYkITyyLInRLQqaSHjBCTKva3kwl07WTWN+dFFEJ7acwVKUantctWDfFw3yTMFSGBXpdl2lOKNF2Dp8HOf+Xbp60xs7sK1yiLxAilPRdb2+o5AV9A2tsUgp+X8gfzLIe52mW4V/AM28FS9gij2JGOOS95ZxxDcZleHWlR292KGkPO3j0qIqGU0kXeaOP6d7hSQmwfxOpBPrz+IrLL0r9XaCjyAntcQPXe0g8zCrRCYp74HJ7GS5FMp4XHa+Pen+5nu0hg7ndb4o0bG85cgrvFYKkdxHk0VjAnL+q7Mvjs/lL1pJr9n1s5EUnwg68Yarf/QQIh3WW34Z1faoW63s+OxPM7oyty7vyY3STWpLGFGJLQNoMYDtc8Z5CXVnB3GifL79G/zugto2m7J3Sxj91jshvMPECjddWNBlIJqfhhZGdCO67j7/rNKYzFiHBEk0MWfhPGNzv5xvIZVbDKj29aP16k+XJC09aGnGVKDYX4GohhEAZZ44CwbM8F1jRUyip2P5o0dEiSvAJ1nvkl/gyeuPftVRUhLJHoDK+EfRKwkHxIdZNWMiCRRQG1y1z5m8c//MSn2ZxAxC4FSVO3R5jEh/4lMiSEmU2u6jzKzycGla/flSB978x/8u4ND4KwT3qaNEV+YULxAaTuXrnh/tYXD20N7Sy2xm5X0g7yuZTPu2Cqam/I4RnWOJE7WyKImwIm4LtPMEtSnye0j+QRcD8sDeAUm5JqOeWw0VYI0C3OUUMZnIUlk8kAKb1cnIYI1fsKd6QvsGahRPwX/UxSXlkOAidpU+gaXF8j17hppvy3m27Mpho7qos4BpJNG0pVrtNNTRXSC4deTX4hf7KwQCDSuKbE99Eg/QzTvFhPDRIXypCdGOfl5LCf8p3wp945e/o2U+yL19BMQEzYTQTbaXxLOXLZ6TpjjYw/jGFRuynWWYx78y9kRzI/OQ6Z1BszDygdh9W25OApfjYy0+EUf8r4Q+HtwZcc3nlPNyhdhcoL3/W81k7g6SpJ1IgEA5aHpkJ2SmwkJ+yOnPWF6HGzMP28RU8fKHUJVpy+GZnoLtcDD/nlqXFCrZlLtxtRD68CyCzHsMImhay079lSVBgsPrLCODGaqqrAPumAo8/IdP4BZ5u4BcMg+aRbcYaAQsrB1n0rfCR8Q1rQftMeOJ6h52psZIs2qoL/5qGS1X1Od8mqdr/GCwHwG2voF9GPp6gJgP4Ezdzv7gFkJym4dv/xEJydTQOUfQyPz8ZmotFfZC6qEPYv5K4W1N8gWh8giA5nC2VUxtxY8Zi1wN9RqYDLfKH5MtKcoN/fAgeUaac9D3wgfcmB6Pc85S0Jr/+Kzu+JZX3NhRiodQlWnL4Zmegu1wMP+eWpcUKtmUu3G1EPrwLILMewwjHde0dfQE7gMyWRXQG+la9Bl0/aJrhRW+U3OVXxikMSMtsccfRRwtSgf9ks44j72FSo+qK/Wsm2net138RZMoDK68NfvbE58h8UbD8Y+HnDjCYOtyHh/r+1YSDtxVwwEAyoX12itkPkAnAgakxJoqJHR9dwZX6ohnsvIGSCDf+sMXOAmjQEjBsLczFzdP5l0Bw/aGxFFUMz32O2XW3CnrfqiMOFRleNaE9hYvqoQVtVBtN+S6gcvXQ5PVg9iORqbsIJVZ/Hu2T18RRkHpvhvXETBIFuOmrhBY5DQdWDuz84ds+NgSbBxd52FgrF+rf43jGQAFFtS1yfH7mK7cUpV3JdOQ4djVwR8y9UsaEfADClvHJ/MYZnc6EUvHbP1Z/BwXIrVzvc0eQODAMcCXPH6bZLx/DNw8XfE/CFXEtUi/64cH8EQC4e0QYKr63ZLHK9JiuOitb3CuobmdLGlVLG+MaL0HVvbFlVazkF+ugPDmGFhOZICruTzqX+WWNpga7i2jWs6XMpW38CKx9dZG5QdYd/U1fije8HPsF4i4bryD2iXaXgMfjJFhjtsDiX886oAfGYVofMHcqkXBHcF99a8og8KbMBNDmjMkjGkUIH24kixWPllJaDbiRGhirNl30pj5Tr7ybaXoNOYJxooJbzRMBJR2ZoiVJBRnUU0mOOX+xoFOdjFUFczC0v7sL2C4oDju3cJ7e7tqEClpl0Cqh6WrlbpOAg2MRZI9xq/LSeRxWcYwuK6OjxfsEENgaiqWwrBtKOgP2swKD8EWqtl6M7oCj1kczO15IQXUWJUUBpoE90VB3lUr3oCYnE4IGr5kvQRVVk5LoyzGuzbxOkgtgDxYaRpGJ1+ltqIm66dWNbtYVdvRCJ2SqssUFqVWWRCL+s05KrVAfV9ROnSzVFQ0oaZa959Pntu202ReA2KS+bcZrJLpAJqOrdij2DIfh30SFfXIyODQeStBjueC5UrvppyLRmMBahMmqF8KnPdw9VdiIfl8eWPCnmhFRNBjCF8ytagk/KXHuZo8dkyclOhe2BW0YSA8Q3TCwPciDAcm3vaBKqIqVE5CjepGIDozr4U0CIsphrHSxb/0TF/TFryAjbcM+ZKWjJld1F1DvmM30t3wmRCT8Wx/gNXgqdPffToXkyqYvTAxL4YGYlb3hPikUVDvcFKz/bfeknZrxDOhWzaHLtRXsQUr4q9cWDF21DbP+5HRAu3mS00EeoU/wUR65OQwcQCts5FbiRhp2l+l3+aYfiwBYLZoiL1yG1L/HMSZ3Ya2IGn9v6NRwYdPa/QGE1TB6XW8q2UIHfteJs+q7LoVl8P0YJSvibtgUu2bfqFodl0vyZ47kHiwpwwklKb9uQgkKgIXGBgmVOHT70F3M9hb3F3XAtVDbM3rId3c2EKMOi2HrTFIFu64BcMZmHaTF1hyKBzx4DT0Rm/DnLNX88Cw5uTePdUToJWnhf2H01goTVkaHZoE62tCFWmDHosn4NwLl7J/C8VoG7YxKNyQNYYXmLeOzf+KbIVEbCFJ2gBwPg8OGqweiC65m0+6Uuoy8mi87fsKARJPY3+73g+aKIuonsX79QbhoJWAgqD7sdBQ+Qk4XBA7eyy4jtVatkt7vvZlBfQNrbFIKfl/IH8yyHudpluFfwDNvBUvYIo9iRjjkveXvOsGuItYiNSlCZ73/Z6iLaLtU9hDAxbXageDofBECZZnhPwvtpCP+2sMLq9qXcFq6VikXFN/O3BP7w/LmaBJY67SpdpqWPAYTjbXz91/swUu5Y8IO6ttH4PciKdR0Sgj2s4eQzvlpeY42IWV62MjzkfGm4nMlzFktgcmhpL+gq7pAJqOrdij2DIfh30SFfXIyODQeStBjueC5UrvppyLROhRQtm1RF17pWTdQICuDUMeObhqb3B/9sVEfm6ATR0T4rCxddabVa5FWtGZ/1KmWvMUeK8VZF0vWmhRreLexvIqVE5CjepGIDozr4U0CIsphrHSxb/0TF/TFryAjbcM+7tHtVbOXQNEOAqYz6dF1RYF6ji1Qd1/TTEWKQxCPdGOMPjakYJVA+zm7MploNgjjA5Hos1LZFCr03Nh3vDXsF60ceYoWBgHrxQJB52DLJvX9u2mcpFx/HKSdHoycIcXSENFqS3Y6Nu4g3VNnXIFBTQPE0s3U0U9SzA58r3TMkU5ezDGfc6lMDUhHXzy3u7SYlMslg5g/ozwOE7ths2ppyy9MDEvhgZiVveE+KRRUO9wUrP9t96SdmvEM6FbNocu1DrBiGPN1aYyRoXRoEIqZfRNAzaaEYoQ5T+7Fz52dIxtYmbj+8Ir+70thTKC630F3RtXyuh0gB7WAs1UcoTRVPeS4BmyyAFt8Odj8ODhbMqIpQI+9yV2cNRmBFETVtwylSKdDwJ6DBh+hENsWyu+AMq4KMA+x7t+UjG+Cz2crid75L9ewoZTozYShkrivXQF2qpWeLha+mqMFgRNyM2YQL5rqKLhvH9PrXqA/VLsnCnNRYKhIgzGU9k/ZJ2fh/piWYXk5zhx5noxfOudKyI/3OLYB0QBT9sLKD4+KJ0PR3mGtHHmKFgYB68UCQedgyyb1/btpnKRcfxyknR6MnCHF0oqVE5CjepGIDozr4U0CIsphrHSxb/0TF/TFryAjbcM+YTlkqC+pq6jtWhJs3OufkPcWfmKhtDrhWXiBt6gTeILsn8LxWgbtjEo3JA1hheYt47N/4pshURsIUnaAHA+Dw2cyz5LBdJJf8awvMvwF71wbMCnGcUu+ZlvmDM2IyAdVzu1bVzw4JEMpwyiLhQUxMz4zHUooXyMc2TgE4PxSAUNQc7TtbnAGpWueCHyJWinoNBZjchR+3BsqmSVPBHj+VIarB6ILrmbT7pS6jLyaLzt+woBEk9jf7veD5ooi6iexbQLwcX+7dhNYyqSn3o+yCOKcoptXRL8dhp92b6mYmTi3q0XABRdzQW1wopWRZ7L+9rkDq22aoBqxEMJG4oSN4hS9GITVxaVotTnagLGWD1SJYCmPXRrlxGEkFN0QIMXdmFVofX26MSIl8PEDD0WnnvkSZETQvThcJ+arXjat87peMIJ12FekNDHSa91hmysv6w4zHk3wcjvwI49YuQgUomyQaTZwucQskXbLf1P6YfvwcBbDas/LgJwnPlJ+nyaiXCGFQczMZYGE8/lk993Wp6m0xFWJfNUJdldh2vcRA7YDduqxiC4BpNcOkgUUBLzcCbjfrylaEBsGfZT91NBvorohyCqETkiEYuA7cUoxk+qy/vsZ2AVElQL/qetFHVU48bmozC8jhsr5PyHxXsJZUKNskJzfJlKR7jNlJW/vpk1bQ+LLpmSdA2huWjpAdySIgwg+gkUZzZvyxMCcemqw9vwHco35WgHnlh4i2rdF8JkDb1ucW6mzldMgyN3B5xwsAyMc0RAMAwdliazfTo6SM0Qs7veTr6CnXP7vCcYLR1Z4evgwVRYN3jyHoiUgVB9pM3BA9TGRGKh2bukDC2/ZFMv2NAfJhRs0EAMyYd/LEJoFnNfHlFVVYUzbwfZBQ+0i7EOcpDHeUbaHBSMcJG7xFUWjJCt1322xYphaJoJqYC/rxmAKfj4GLmZVFavrVwmmceWGRe9kCvLf8PuhkQTE28VglUuW8ajJqwcQCiEllQb8x9Fgq5noCqRO6d6sn7esSKdDwJ6DBh+hENsWyu+AMq4KMA+x7t+UjG+Cz2crid5yzmIyHnz4Ajk6eJTPCISOB26y1Qr+F86W7PXlO/0EEhB1KwGTMyyLgVTuwVeLMdC8myp9Uvd4anr8B2YaAKZ/oKCNefXnUZzd2tIAWcOJuL69mMahJLoqiIGBnDJ++/QJyX0BAXA22qTQWlLrTFJjIOfV1/jEejrqhqXN9tfak7aG0obzctIqSTVacfdrOs5FziIJK99oURKs8e6dIafxiPYvii2uBpIRVgtQBjjVYkXiUpa2xIgnLidCyoeZbAyZ7H2A0vD1fqqW00XbLG5k++nTGBTWRjKGqm2TcKW8bKtSFqaCw0oxtxWXtAYIBHAGhyh+xv+84UnYr6mViDYx5e+pVhGbEgzrlePWxA0ZIHk6VLZVRmSluhHZn1GCeeRfQszmPlT+CEUkS4LTTi7p7BM1kyEPc2AyYRvSsRhnBtXvL1o0IXIyT789mGMzweOCRYTmnypxKuXPsFe9r/jpRiIHIO2Og4f3xpllfodZQfVANvgDTVW0+6TPH3z3gbJy/DOa1JVMdPXBfZTUiAmx86hyYTTu58M8cffItmA0jUPSxipprfbCHzKjRCgLtQ+JWOUnXMOnKZngpiLt7ike1e8vWjQhcjJPvz2YYzPB44JFhOafKnEq5c+wV72v+Ol2dcYLm6tla6lijkaj64Xql3T3T41qHb7ir/4zB5Sz2VwhhUHMzGWBhPP5ZPfd1qeptMRViXzVCXZXYdr3EQO2tK4HhCfIn8JcYmLckRfbKVRq27HBu1HQ0lBCYvEM6ExcBt4sEjgr/ItgcbwyEYteqfIMbpiTww2kz/fbGGxVd95ShehVjP8VtPp+zyRuGpgm0Jn9EAkz2R+FUdU2TpKvaMORcm9YWPWi0kptmp76hj1Cc/kshi72MmoHwo+eqp9IPfMYGJui3kV7XQL87zJmUCtntVlHeNdwWbz9+pw6JesAhhUyQ28dAAwCm5IO+nLyGeD215XfXaDePLWdBd8jt3uDVM6n8em5t5jpGVZeYiTz3pGbuC/zcpTasEETqmJ8gcXq2kUzaQuqrK+ms2PuytyzB6PkFmzy/6ALgxWakbOzgByDv+9PNipx8K+rEtdAK8BeCn5Pw4NbP9GNAONCVEUFMgde9tGRm9+cLJ8FQkLkh9PQGXIfdT7fgKKKqbrA+d6Obe/iplc7mq/zTJ6pPrPYfVhNVhPRkcmZkLUV93QiNNgO6WTzhmqPubMU7dVr6YGHG+TonAF6h5hIeRxDWm0vQXQhGrvp7SA+Us47FQ+1ldvj8NLRH6DGQn5GCgnPiyt/WktGURcXfBXtzH7WMvxH7Ek2yA4TlBOinKKnqIAJQrvUSjsEX+DWhoEg2UIeBqASucQpqu/17zgVnNklwxzanWGXIWtKu/lUjbkgKYm5w4CZlRVY13ZaStLZFbawEXw4tCqTYcjr2Pl8iTv41Tujgn2orai6j8QGmCFJgDoGHflm4eHDK6V+b0n09eP30KFzSKLz2nxLtn6nji49GdIxme5q4C7KccFoYxLmyDT2kjdTelhnM0xTY6h/ujqkEi0+TUPuyWqMUkFgf39emgO2scFCm4fbTTFMWrhx49ezHjBaKbqjypLEfCpJgTlQWi107+yE5rwefqsk69FuSq1QH1fUTp0s1RUNKGmWvefT57bttNkXgNikvm3GayTKa1oIcZenmdjcot32FOQJCoWi7XqUt6MmqP0lRiDjs4+I4D+aNagKs6xM1FJWG0HUHw0M8M5q87x71Z7bNzhBBGhHns9FnhED8o4QY8TsLxuEEUjkGCNf27s0tjuZ4HUUEuivqfCNWw9SH623PSfbcZNPFcAu/L2tiX+tjVHOyw4Y2yzMcl4zstKQV8PcJqL/9RBJ7KwE0pmnHHN2YA06vbI5+4N+a1bBPjqR5z4O1GDYNEPajgdFKjr+JfM7fC1BCIeuttmZOZMfOHVEPjrEOHF64KYhrS9vegbq/VI5tnA5hQdk1m276bApAlTJfxHloCfrvM9keqiWSuxo837yENFqS3Y6Nu4g3VNnXIFBTQPE0s3U0U9SzA58r3TMkU6jUlY05/uYSJZ/vQ4mYe8aJIk+b48KFzBMLqssZGa73OJpDO0g/4s1s5r3x7m+C2LfYuXhtb8/aGHLswYrIayebowhwcg/hM42CURNEDL17UU8SyyjpqhLX3vlvRMpcLqXyD0EPW5XbXBuUdoSUBdoxET1HqCS3VbKLRJYO2hlZ/HzLf3JTH1vrO6pcKN6AlOyvqJZtepxmvh3WM5kzogzis9dBa1rC4ia+Bm762aK2W4VLHHBTMzVfTtigpJbvUw507lYJ/+yYrgZCu8B5gqz8gzHu7KUp4k6+XMFSpPDTA4Y2yzMcl4zstKQV8PcJqL/9RBJ7KwE0pmnHHN2YA06uYPDqUaQCIbL/BbD4e/tVDAG5cHElj3N5z9h8GpoULjGKoS6GyXK9wocVlZ/EsNeuiQkLq044XDLs95nhqze1aXkKl6RuAF3hOEw2cVZxs6Uwo7NaVzNf51T6LmCgo6jH9WJ9r+0qV+Y9fKH9DUjc18D9oa2j621xXts+piSsD5n6wd+KUktSA3MXr4pVENzzR8PXgbhRnYo3RCMZcdih0E0smR3exJbzLCw8aq8YwEpJ44RLhDipupqqakPkxp1KHMHz/a+QM+rxfqo8ED9bQy1L6Fdjx2E2BZ95vzcBbLR6kxrbay9K/qe9mTHLjJ/bjeepaYj+b8JFI7UQGv5n/V1JUi0+6/Hejxfki/De0pf/s5DiDMx1Xp1BmRtBAtETYx5Vmj3c8JjFEGpU+CbbbSRleRqcNJ5uyXVWBrvux4Sx6eoCQFBksy9+xz6lZ3+3THryJTW2o26b1lsttPsCUMYekm4AR+5JXwyQ81mcBZzPnCnH1WkIRVlv3hCUHH4SvhcvkJFODfvqpTCOtPpU68uJUkt+iuApP4IOHv90Zm4W1N8gWh8giA5nC2VUxtxY8Zi1wN9RqYDLfKH5MtKcqSzb+K+iwbPCd7cN93YBMzgHOurpPO5TmpAVKF0MoOeiCoOTKgw4elcca7gNOdRSShEOadChsmRntRwXqPPz4mbBlJnvc6Bsto18z38EazxNVBF/Q5oM3v5HsPq9dvYBCuvDX72xOfIfFGw/GPh5w4wmDrch4f6/tWEg7cVcMBArEqIFHyamVBVQGtKHm7pR38CbGXeoAqXw3rAhVR0IalXCdKwSQfa1CbKr4IgXh03lodq/DqTjYtSTiX6Pah4AVTZ1sKRiHhsbrB2MMQ2BdaRmSfBa5I71JwCLO4ayCGu67SpdpqWPAYTjbXz91/swUu5Y8IO6ttH4PciKdR0SgjQvkzuhJBm91O6qPMYdU9dKHbIJGmBTPjUgD+zEk6YXhVGBFckrvz32eW8l3j4hek4U7pwBQN8jYBb3ulTQ7WU


Copyrights 2014-2019 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.