Kolorwanie:
Status:
12
SELECT klienciKW.* from klienciKW, towaryKW, fakturyKW szczegolyKW WHERE klienciKW.NIP=fakturyKW.NIP AND fakturyKW.NrFaktury=szczegolyKW.NrFaktury AND szczegolyKW.IdTowaru=towaryKW.IdTowaru AND towaryKW.nazwaTowaru LIKE "%ASUS%";

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;

int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  while(n--){

int liczba, i, j, pierwiastek, *tablica;

cin >> liczba;

pierwiastek = (int)sqrt((double)liczba);
tablica = new int[liczba+1];
for (i = 0; i <= liczba; i++)
tablica[i] = i;

for (i = 2; i <= pierwiastek; i++)

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;

int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  while(n--){

int liczba, i, j, pierwiastek, *tablica;

cin >> liczba;

pierwiastek = (int)sqrt((double)liczba);
tablica = new int[liczba+1];
for (i = 0; i <= liczba; i++)
tablica[i] = i;

for (i = 2; i <= pierwiastek; i++)

Kolorwanie:
Status:
12
54.36.18.25:10468 <----- adres

Kolorwanie:
Status:
12
54.36.18.25:10468

Kolorwanie:
Status:
12
https://prezi.com/m/9pumgvi6yciz/copy-of-mobing-stalking-buling-rozponawanie-i-sposoby-przeciwdz/

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>

using namespace std;

class pomiar //kopiowanie,tworzenie,zmianywartosci operator indeksowania
{
	string opis;
	int rozmiar;
	double *wsk;
	
	public:
pomiar():opis("brak"),rozmiar(0),wsk(0){}
pomiar(const string &a,double const *b,const double *e):
rozmiar(e-b>0?e-b:0),wsk(rozmiar? new double[rozmiar]:0){
	for(int i=0;i<rozmiar;i++) wsk[i]=b[i];
		
		}
		pomiar(const pomiar &r):opis(r.opis),rozmiar(r.rozmiar),wsk(rozmiar?new double[rozmiar]:0){
			//for(int =0;i<rozmiar;++i) wsk[i] = r.wsk[i];


ja

Kolorwanie:
Status:
12
http://egzamin-e14.blogspot.com/2017/01/rozwiazanie-arkusza-e14-01-1501.html

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>

using namespace std;

class osoba
{
	string nazwisko;
	int liczba_lat;
	public:
	osoba():nazwisko("asd"),liczba_lat(0){}
	osoba(const string &a, int b):nazwisko(a),liczba_lat(b){}
	
	void pokaz()
	{
		cout<<"nazwisko: "<<nazwisko<<endl;
		cout<<"liczba_lat: "<<liczba_lat<<endl;
	}
	
	string &nazwiskoo const ()
	{

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>strona1</title>
<script type="text/javascript" >
function funkcja(){
	var Tab1=document.getElementById("text1").value;
	var y=Tab1.length;
	var Tab2=[]
	for (i=0;i<=y;i++){
		Tab2[i]=Tab1[i];
	}
	
	var a=0
	var b=0
	var c=0
	var d=0
	var e=0
	var f=0
	


Copyrights 2014-2018 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.