Kolorwanie:
Status:
12
https://panstwamiastaonline.net/g/AZEACDMRVA

Kolorwanie:
Status:
12
https://panstwamiastaonline.net/g/ABJACDMRJQ

Kolorwanie:
Status:
12
https://drive.google.com/open?id=1sgwKz1AVI6OQ9B9AGGigSzvE2T4HjHzD

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
main{
  width: 80%;
  height: 600px;
  margin: auto;
  background-color: hsl(220,50%,80%);
  display: flex;
 
}
#literkah{
  width: 25%;
  display: flex;
}
#h1{
  background-color: hsl(10,50%,80%);
  width: 25%;
  
}
#h2{
  background-color: hsl(10,50%,80%);
  width: 200px;

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Zadanie</title>
  </head>
  <body>
    <form method="GET" action="">
      Imie: <input type="text" name="imie"><br>
      data: <input type="date" name="data"><br>
      poziom: <br>
      <input type="radio" name="poziom" value="podstawa">Podstawowy<br>
      <input type="radio" name="poziom" value="rozszerzenie">Rozszerzenie<br>
      Przedmioty:<br>
      <input type="checkbox" name="przedmiot[]" value="matematyka">Matematyka<br>
      <input type="checkbox" name="przedmiot[]" value="polski">Polski<br>
      <input type="checkbox" name="przedmiot[]" value="biologia">Biologia<br>
      <input type="checkbox" name="przedmiot[]" value="geografia">Geografia<br>
      Języki:<br>
      <select name="jezyki[]" multiple>
        <option value="angielski">Angielski</option>

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
<html>
<head>
<title>HTML</title>  
<style>
  main {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    width: 100%;
    outline: 1px blue solid;
  }
  .row {
    display: flex;
    flex-direction: row;
    flex-basis: 100%;
    flex-wrap: nowrap;
  }
  .cell {
    flex-grow: 1;
/*
    border: 1px solid red;

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="Stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <div id="napis">
    <div id="jeden">
      <div class="kolor1"></div>
      <div></div>
      <div class="kolor1"></div>
      <div></div>
      <div></div>
    </div>
    <div id="jeden">
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>

123

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
main()
{
	DDRB = 0xff;
	int i=2;
	while(1)
	{
	if(i<32)
	{
	PORTB=i*=2;
	_delay_ms(1000);
	}
	else
	{
	PORTB=0;
	i=2;
	}
	}
	}

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Kamila Zadanie</title>
</head>
<body>
  
    
    <hr>
    <?php
      $tablica1 = file("danedozadan/zadanie1.txt");
  
      foreach($tablica1 as $wiersz)
      {
        $kom = explode(";",$wiersz);
        $string = $kom;      
      }

      foreach($string as $klucz => $wartosc)
      {

sad

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
pesel = input("Podaj Pesel: ")
if len(pesel) != 11:
  print("BLAD")
else:
  suma = (int(pesel[0])*9
      +int(pesel[1])*7
      + int(pesel[2])*3
      + int(pesel[3])*1
      + int(pesel[4])*9
      + int(pesel[5])*7
      + int(pesel[6])*3
      + int(pesel[7])*1
      + int(pesel[8])*9
      + int(pesel[9])*7)

  r = int(pesel[0:2])
  m = int(pesel[2:4])
  d = int(pesel[4:6])
  print("miesiac przed:", m)
  if int(pesel[-1]) == suma%10:


Copyrights 2014-2019 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.