Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
[b]Rozpocza si walka pomidzy Amazonkaa(85t) a Naevus(85t)[/b]
[b]Walka bez Punktw Honoru - obaj gracze musz mie przynajmniej 85% punktw ycia.[/b]
[i]Naevus wykonuje Ponca strzaa.
[/i]
[i]Naevus(54%) uderzy z si +1014 +2035 
+Obnienie odpornoci magicznych o 1%
-Absorpcja 598 obrae magicznych
Amazonkaa(87%) otrzyma -535 -1006 obrae
[/i]
[b]Amazonkaa(84%) otrzyma 335 (osabione o 13%) obrae od ognia.
[/b]
Amazonkaa wykonuje Ponca strzaa.

Amazonkaa(84%) uderzy z si +1262 +2513 
+Cios krytyczny
+Obnienie odpornoci magicznych o 1%
+Zniszczono 5 many
-Absorpcja 559 obrae magicznych
-Krytyczna osona
Naevus(39%) otrzyma -610 -1345 obrae

TEKSCIOR

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Na kompie mam taką ikonę,
ją odpalę zaraz (krr, krr).
Ile mam ziomie czekać,
za trzy sekundy spadam.
W czterech możemy więcej,
narzędziem tu jest mapa.
Ja żyje wiecznie,
choć to zależne od wyszukiwania!
Kiedyś te klipy,
teraz klipy trzy sześć zero,
idę o poziom wyżej, choć
mam tylko zwykły żeton.
Buduje twierdze, zanim 
dojdą moi przeciwnicy,
jeden samotny przeciwko wszystkim,
nie mam na co liczyyyć.
Strzelam z rakietnicy typa,
trafiam, to już sukces.
Taki ze mnie plejer, więc
schowam się pod wzgórzem.

sdsd

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8"/>
<title>The Tree</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" />
</head>
<body><p><img src="strzałka.png"> <a href="index.html"> Strona Główna</a></p>
<p><img src="strzałka.png"> <a href="Rodzaje drzew.html"> Rodzaje drzew</a></p>
<p><img src="strzałka.png"> <a href="Galeria.html"> Galeria</a></p>
<h2>Rodzaje Drzew<h2>
<div class="drzewoinf">
<table border="1" style="width:100%">
 <tr>
  <th>Rodzaj</th>
  <th>Gatunek</th> 

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ostatnia ocenka na semestr</title>
  </head>
  <body>
    <input type="text" value="głowa w betorniarce" id="inpWord">
    <input type="text" value="5" id="inpNum">
    <button onclick="wyswietl()">Wyswietl</button>
    <p id="wynik"></p>
    
    <script>
      function wyswietl(){
        let word = inpWord.value;
        let num = parseInt(inpNum.value)
        var tekst = " ";
        console.log(word, num);
        
        
        for (var i = 0; i < num; i++)

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <iomanip>
#include <cmath>
#include <fstream>

using namespace std;

int main ()
{
	int a[1000];
	
	
	int t[5]={1,3,56,9,23};
	
	int c[5]={1,3};
	//c[5]={1,3,0,0,0};
	
	int d[10]={};
	

Kolorwanie:
Status:
123
var ln={engine:function(){var e;e=lootItem,lootItem=function(o){if(e(o),/heroic/.test(o.stat)){"true"!=ln.vars.muted&&ln.audio("ln_Heroiczny"),hero.clan>0&&"true"!=ln.vars.clanMsg&&ln.msg.send(o.name),$("div#loots").css({"box-shadow":"0 0 50px 30px "+ln.vars.color+", 0 0 8px 4px black"});var a="ITEM#"+o.hid+"."+ln.vars.world;$('<div style="font-size: 13px;text-align:center;"><span class="chnick">&times;'+o.name+'&times;</span><br /><span style="color: yellow; text-shadow: 0 0 2px yellow;" tip="Kliknij, aby otworzyć menu udostępniania" onclick="ln.msg.share({id:\''+a+"',name:'"+o.name+"'});\">["+a+"]</span></div>").appendTo("#chattxt"),log('<span style="color:yellow; text-shadow: 0 0 1px yellow, 0 0 5px yellow; font-size: 18px;">'+o.name+'</span> - <span style="color:aqua; text-shadow: 0 0 3px aqua; font-size: 18px;">'+a+"</span>"),document.title="Legenda! Margonem MMORPG";var n=setInterval(function(){$("#loots").is(":visible")||(document.title="*L* | Margonem MMORPG",$("div#loots").css({"box-shadow":"none"}),clearInterval(n))},3e3)}else/Jeden ze składników legendarnej zbroi wykuwanej przez krasnoludy/.test(o.stat)&&("true"!=ln.vars.muted&&ln.audio("ln_kamien"),document.title="Kamień! Margonem MMORPG",n=setInterval(function(){$("#loots").is(":visible")||(document.title="*K* | Margonem MMORPG",clearInterval(n))},3e3))},g.loadQueue.push({fun:function(){ln.config.load(),ln.news.engine()}}),$('<style>input.ln {border: 1px solid black; background: rgba(0,0,0,0.3); padding: 2px 4px; transition: 0.3s;} input[type="text"]:focus {background: rgba(0,0,0,0.4);} select.color_pick {border: 1px solid black; background: rgba(0,0,0,0.3);} select.color_pick option{text-align:center;}</style>').appendTo("head"),!ln.config.colors[localStorage.ln_color]&&localStorage.ln_color&&(localStorage.removeItem("ln_color"),message(goldTxt("# "+ln.vars.name+" #")),message("Kolor, który wybrałeś nie jest już dostępny. Wybierz nowy!")),g.chat.parsers.push(function(e){e.t.search(ln.vars.name)>=0&&(e.t=e.t.replace(ln.vars.name,'<span style="border-bottom: 1px dotted rgba(255,255,255,0.35);" onclick="ln.config.open();" tip="Otwórz konfigurację dodatku">'+ln.vars.name+"</span>"))})},config:{load:function(){var e=localStorage.ln_pos?localStorage.ln_pos.split("|"):"5|5".split("|");$('<div class="clasick_ln"></div>').css({background:"url(http://speranza.margonem.pl/obrazki/itemy/but/buty135.gif)",width:"32px",height:"32px",zIndex:"500",position:"absolute",left:e[0]+"px",top:e[1]+"px",transition:"transform 0.5s, filter 0.5s"}).appendTo("body").draggable({start:function(){g.lock.add("ln_moving"),$(this).css("cursor","move")},stop:function(){g.lock.remove("ln_moving"),$(this).css("cursor","default"),localStorage.ln_pos=$(this).position().left+"|"+$(this).position().top}}).attr("tip",'<div style="text-align:center; padding: 3px 6px;"><u style="font:14px Tahoma;">'+ln.vars.name+"</u></div>").click(function(){ln.config.open()}).mouseenter(function(e){$(this).css({transform:"scale(1.1)",filter:"sepia(100%)"})}).mouseleave(function(e){$(this).css({transform:"scale(1.0)",filter:"sepia(0%)"})})},open:function(){var e,o,a;for(i in ln.config.colors)a+='<option value="'+i+'" style="background-color:rgba(255,255,255,0.6);text-shadow: 0 0 2px black, 0 0 4px '+i+";color:"+i+'"># '+ln.config.colors[i]+"</option>";e=localStorage.ln_prefix?localStorage.ln_prefix:ln.vars.default_prefix,o=localStorage.ln_suffix?localStorage.ln_suffix:ln.vars.default_suffix,showEnWindow(ln.vars.name,'<div style="text-align:center;"><h3>Klanowe komunikaty</h3><input type="text" class="ln ln_prefix" placeholder="Prefix" value="'+e+'" tip="Minimum 4 znaki" /> NAZWA <input type="text" class="ln ln_suffix" placeholder="Suffix" value="'+o+'" tip="Minimum 1 znak" /><br /><label><input type="checkbox" class="ln ln_clanMsg" '+("true"==ln.vars.clanMsg?"checked":"")+'/>Nie informuj klanu</label><br /><h3>Kolory</h3>Kolor obramowania okna łupów<br /><select class="color_pick"><option value="default" disabled selected>Wybierz...</option>'+a+'</select><br /><h3>Dźwięki</h3><label><input type="checkbox" class="ln ln_mute" '+("true"==ln.vars.muted?"checked":"")+"/>Wycisz dźwięki</label><br /><hr /><h4>Aktualne ustawienia</h4>Klanowy komunikat: <i>"+e+"NAZWA"+o+'</i><br />Kolor obramowania łupów: <span style="display:inline-block;height:15px;width:15px;border-radius:5px;vertical-align:middle; box-shadow:0 0 1px 1px black;margin:1px;background:'+ln.vars.color+'" tip="'+ln.config.colors[ln.vars.color]+'"></span><br />Dźwięki: '+("true"==ln.vars.muted?'<span style="color:maroon;text-shadow:0 0 2px black;">NIE</span>':'<span style="color:green;text-shadow:0 0 2px black;">TAK</span>')+"<br />Informuj klan: "+("true"==ln.vars.clanMsg?'<span style="color:maroon;text-shadow:0 0 2px black;">NIE</span>':'<span style="color:green;text-shadow:0 0 2px black;">TAK</span>')+"<br />"+drawButton("Zapisz","ln.config.save({prefix:$('input.ln_prefix').val(),suffix:$('input.ln_suffix').val(),color:$('select.color_pick').val(),mute:$('input.ln_mute')[0].checked,clanMsg:$('input.ln_clanMsg')[0].checked});")+drawButton("Reset","ln.reset(); hideEnWindow();")+'<br /><span style="font-size:12px;"><span onclick="hideEnWindow(); extManager.task(\'add_list\'); extManager.callDetails(53253);">v'+ln.vars.version+'</span> &copy; <a href="https://www.margonem.pl/?task=profile&id=2286497" target="_blank">cLAsick</a></span></div>')},save:function(e){e.prefix.length>=4&&e.suffix.length>=1?(localStorage.ln_prefix=e.prefix,localStorage.ln_suffix=e.suffix,localStorage.ln_muted=e.mute,localStorage.ln_clanMsg=e.clanMsg,ln.vars.refresh(),"default"!=e.color&&(localStorage.ln_color=e.color,ln.vars.color=e.color),message(goldTxt("# "+ln.vars.name+" #")),message("Zmiany zostały zapisane"),hideEnWindow()):(message(goldTxt("# "+ln.vars.name+" #")),message('<span style="color:maroon";>Prefix: minimum 4 znaki</span>'),message('<span style="color:maroon";>Suffix: minimum 1 znak</span>'))},colors:{"#FA0349":"Różowy",red:"Czerwony",aqua:"Jasnoniebieski","#0000bf":"Niebieski",lime:"Jasnozielony",olive:"Ciemnozielony",orange:"Pomarańczowy",purple:"Fioletowy","#A0522D":"Brązowy","#2E2E2E":"Ciemnoszary"}},audio:function(e){var o,a=localStorage.ln_volume?localStorage.ln_volume:1;$("audio.ln_handler").length?((o=$("audio.ln_handler").attr("src","http://clasick.hol.es/repository/"+e+".mp3?v=1").get(0)).pause(),o.currentTime=0,o.volume=a,o.play()):($('<audio class="ln_handler" type="audio/mp3"></audio>').attr("src","http://clasick.hol.es/repository/"+e+".mp3?v=1").appendTo("body"),(o=$("audio.ln_handler").get(0)).volume=a,o.play())},msg:{send:function(e){var o,a;"undefined"!=typeof Storage&&isset(localStorage.ln_prefix)&&isset(localStorage.ln_suffix)?(o=localStorage.ln_prefix,a=localStorage.ln_suffix):(o=ln.vars.default_prefix,a=ln.vars.default_suffix),_g("chat&c=/g "+o+" "+e+" "+a+" - "+ln.vars.name)},share:function(e){"true"!=getCookie("ln_shared_"+e.id)?showEnWindow(ln.vars.name,'<div style="text-align:center;">Na którym chacie chcesz podzielić się numerkami dla tego przedmiotu?<h2 style="color:'+ln.vars.color+'; text-shadow: 0 0 1px black, 0 0 5px;">'+e.name+'</h2><input type="text" class="ln" value="'+e.id+'" tip="Kliknij, aby skopiować" onclick="var text=$(this);text.select(); document.execCommand(\'Copy\');$(\'span.ln_copied\').fadeIn();" readonly /><br /><span class="ln_copied" style="display:none;">Skopiowano!</span><br />'+drawButton("Ogólny","setCookie('ln_shared_"+e.id+"', true); _g('chat&c="+esc(e.name+" || "+e.id+" || "+ln.vars.name)+"'); hideEnWindow();")+(0!=g.party?" "+drawButton("Grupowy","setCookie('ln_shared_"+e.id+"', true); _g('chat&c="+esc("/g "+e.name+" || "+e.id+" || "+ln.vars.name)+"'); hideEnWindow();"):"")+"<br />"+drawButton("Rezygnuj","hideEnWindow();")+"</div>"):(message(goldTxt("# "+ln.vars.name+" #")),message("Tymi numerkami już się podzieliłeś!"))}},news:{engine:function(){"undefined"!=typeof Storage&&localStorage.ln_version?localStorage.ln_version!=ln.vars.version&&ln.news.show():localStorage.ln_version||ln.news.show()},show:function(){var e=["Kliknij na wyświetlone na chacie numerki przedmiotu, aby podzielić się nimi na chacie ogólnym lub grupowym",'Dwa nowe kolory! <span style="color:#0000bf; text-shadow:0 0 2px black;">niebieski</span> oraz <span style="color:lime; text-shadow:0 0 2px black;">jasnozielony</span>',"Możliwość wyciszenia dźwięków","Możliwość wyłączenia automatycznego wysyłania wiadomości na klan","Poprawki i usprawnienia"],o=[],a='<b style="color:green;text-shadow: 0 0 2px green;">Nowości:</b><br />';if(e.length>0)for(x in e)a+='<span style="color:green;text-shadow: 0 0 2px green;">+</span> '+e[x]+".<br />";else a+="brak";if(o.length>0)for(x in a+='<b style="color:maroon;text-shadow: 0 0 2px maroon;">Usunięto:</b><br />',o)a+='<span style="color:maroon;text-shadow: 0 0 2px maroon;">-</span> '+o[x]+"<br />";showEnWindow(ln.vars.name,'<div style="text-align:center;"><h3>Zmiany w wersji <u>'+ln.vars.version+"</u></h3>"+a+"<hr /><i onclick=\"extManager.task('add_list');extManager.callDetails(53253);extManager.toggleLike(53253,'like');\">Jeśli korzystasz z dodatku i podoba Ci się - KLIKNIJ aby go polubić!</i><br />Pozostaw również komentarz, by pomóc w rozwoju dodatku! x)</div>"),localStorage.ln_version=ln.vars.version}},vars:{version:"1.0.3",name:"Legendary Notificator",default_prefix:"Wooow! Spadła legenda!!! [",default_suffix:"]",color:localStorage.ln_color?localStorage.ln_color:"red",world:location.host.split(".")[0],muted:!!localStorage.ln_muted&&localStorage.ln_muted,clanMsg:!!localStorage.ln_clanMsg&&localStorage.ln_clanMsg,refresh:function(){ln.vars.color=localStorage.ln_color?localStorage.ln_color:"red",ln.vars.muted=!!localStorage.ln_muted&&localStorage.ln_muted,ln.vars.clanMsg=!!localStorage.ln_clanMsg&&localStorage.ln_clanMsg}},reset:function(){localStorage.removeItem("ln_prefix"),localStorage.removeItem("ln_suffix"),localStorage.removeItem("ln_pos"),localStorage.removeItem("ln_color"),localStorage.removeItem("ln_muted"),localStorage.removeItem("ln_version"),localStorage.removeItem("ln_clanMsg"),localStorage.removeItem("ln_volume"),message(goldTxt("# "+ln.vars.name+" #")),message("Ustawienia dodatku zostały zresetowane"),ln.vars.refresh()},init:function(){var e=[0];-1==(e=e.toString()).indexOf(g.aid)?("undefined"==typeof Storage&&message("Wcz dostp do localStorage lub zaktualizuj przegldark aby w peni korzysta z funkcji dodatku"),ln.engine(),ln.vars.refresh()):message(ln.vars.name+" zosta dla Ciebie zablokowany")}};ln.init();


Kolorwanie:
Status:
1234567891011

https://drive.google.com/uc?id=0B8Dyz0SssKO-RXQ2ekR1Y0hNUlE&export=download

marianwiertara

Kolorwanie:
Status:
Hi John, Wish you were here! I'm on holiday in New York City. I came here to visit my uncle who'd left our country in late '80. So far, I have seen the Statue of Liberty and walked across the Central Park. Tomorrow, I and my uncle are going to see famous skyscrapers, such as Empire State Building. Then we want to visit Museum of National History. What about you? Hope you have at least as much fun as I do here. Regards, Marian

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Rozpoczęła się walka pomiędzy White Fox(69w) a Mr Vexiu(72p)
Walka o Punkty Honoru.
Mr Vexiu wykonuje Szybki atak.
Mr Vexiu(100%) uderzył z siłą +825+403
+Obniżenie odporności magicznych o 1%
White Fox(97%) otrzymała -186-86 obrażeń
White Fox wykonuje Błyskawiczny atak.
White Fox(97%) uderzyła z siłą +1030
-Zablokowanie 1400 obrażeń
Mr Vexiu(100%) otrzymał -0 obrażeń
Mr Vexiu wykonuje Pchnięcie mrozu.
Mr Vexiu(100%) uderzył z siłą +870+403
+Obniżenie odporności magicznych o 1%
White Fox(94%) otrzymała -220-86 obrażeń
Przywrócono 288 punktów życia White Fox(97%)
White Fox wykonuje Błyskawiczny atak.
White Fox(97%) uderzyła z siłą +1054
Mr Vexiu(95%) otrzymał -404 obrażeń
Mr Vexiu wykonuje Pchnięcie mrozu.
Mr Vexiu(95%) uderzył z siłą +837+403

Kolorwanie:
Status:
12
SELECT klienciKW.* from klienciKW, towaryKW, fakturyKW szczegolyKW WHERE klienciKW.NIP=fakturyKW.NIP AND fakturyKW.NrFaktury=szczegolyKW.NrFaktury AND szczegolyKW.IdTowaru=towaryKW.IdTowaru AND towaryKW.nazwaTowaru LIKE "%ASUS%";


Copyrights 2014-2018 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.