Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// This file is overwritten whenever you change your user settings in the game.
// Add custom configurations to the file "userconfig.cfg".

unbindall
bind "TAB" "+showscores"
bind "ESCAPE" "cancelselect"
bind "SPACE" "+jump"
bind "'" "amxmodmenu"
bind "+" "sizeup"
bind "," "buyammo1"
bind "-" "sizedown"
bind "." "buyammo2"
bind "/" "+movedown"
bind "0" "slot10"
bind "1" "slot1"
bind "2" "slot2"
bind "3" "slot3"
bind "4" "slot4"
bind "5" "slot5"
bind "6" "slot6"

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
const express = require("express");
const upload = require("express-fileupload");
const PDF2Pic = require("pdf2pic");
const pdfparse = require("pdf-parse");
const fs = require("fs");
const JSZip = require("jszip");
const zl = require('zip-lib');
const zip = require('zip-a-folder');
const zipper = require('zip-local');
const zipdir = require('zip-dir');
const child_process = require("child_process");
const zipFolder = require('zip-folder');

//////////////// imports////////////////
const adlcp_rootv1p2XSD = require("./content/adlcp_rootv1p2XSD");
const ims_xmlXSD = require("./content/ims_xmlXSD");
const imscp_rootv1p1p2XSD = require("./content/imscp_rootv1p1p2XSD");
const imsmd_rootv1p2p1 = require("./content/imsmd_rootv1p2p1");
const imsmanifestXML_start = require("./content/imsmanifestXML");
const imsmanifestXML_end = require("./content/imsmanifestXML");

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// ==UserScript==
// @name     Bot na e2
// @version   1.54
// @description bot na e2 w trakcie rozbudowy, dziala na NI i SI
// @author    Adi Wilk
// @match    *://*.margonem.pl/
// @grant    none
// ==/UserScript==

function _instanceof(left, right) {
 if (
  right != null &&
  typeof Symbol !== "undefined" &&
  right[Symbol.hasInstance]
 ) {
  return right[Symbol.hasInstance](left);
 } else {
  return left instanceof right;
 }
}

xzcxcasdqwe

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
/ME > co wykonuje twoja postać
/DO > co sie dzieje wokół postaci
/TRY -> 50/50 SZANS (MOZESZ ODEGRAC SOBIE PODCZAS AMNEZJI CZY ZAPOMINASZ CZY NIE)

MG -> (Meta Gaming) - Wykorzystywanie informacji OOC w IC.

PG -> (Power Gaming) - Zmuszanie kogoś do akcji RP.

BW -> BRAK PRZYTOMNOSCI POSTACI 

VDM ->(Vehicle Deathmatch) - Zbijanie przypadkowych osób za pomocą pojazdu.

RDM -> (Random Deathmatch) - Zabijanie przypadkowych osób, bez podstawy RP.

CK ->(Character Kill) 

CB ->(Cop Baiting) - Prowokowanie policji

BL -> (Battle Log) - Wyjście z gry podczas akcji RP.


Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
drwxrwxrwx  6 emk emk  4096 kwi 4 21:04 app
-rwxrwxrwx  1 emk emk  1686 kwi 4 21:04 artisan
drwxrwxrwx  3 emk emk  4096 kwi 4 21:04 bootstrap
-rwxrwxrwx  1 emk emk  1586 kwi 4 21:04 composer.json
-rwxrwxrwx  1 emk emk 198268 kwi 4 21:04 composer.lock
drwxrwxrwx  2 emk emk  4096 kwi 4 21:04 config
drwxrwxrwx  5 emk emk  4096 kwi 4 21:04 database
drwxrwxrwx 709 emk emk 20480 kwi 4 21:04 node_modules
-rwxrwxrwx  1 emk emk  939 kwi 4 21:04 package.json
-rwxrwxrwx  1 emk emk  1139 kwi 4 21:04 phpunit.xml
drwxrwxrwx  5 emk emk  4096 kwi 4 21:04 public
-rwxrwxrwx  1 emk emk  4497 kwi 4 21:04 README.md
drwxrwxrwx  7 emk emk  4096 kwi 4 21:04 resources
drwxrwxrwx  2 emk emk  4096 kwi 4 21:04 routes
-rwxrwxrwx  1 emk emk  563 kwi 4 21:04 server.php
drwxrwxrwx  5 emk emk  4096 kwi 4 21:04 storage
drwxrwxrwx  4 emk emk  4096 kwi 4 21:04 tests
drwxrwxrwx  3 emk emk  4096 kwi 4 21:04 v8-compile-cache-0
drwxrwxrwx 45 emk emk  4096 kwi 4 21:04 vendor
-rwxrwxrwx  1 emk emk  611 kwi 4 21:04 webpack.mix.js

Kolorwanie:
Status:
1234567891011121314
drwxr-xr-x 2 emk emk  4096 mar 29 12:38 Dokumenty
-rw-r--r-- 1 emk emk  8980 mar 28 14:32 examples.desktop
-rw-rw-r-- 1 emk emk   131 kwi 2 21:35 fdsfsdf
drwxr-xr-x 14 root root  4096 kwi 4 21:04 laravel
-rw-rw-r-- 1 emk emk 749287 kwi 2 20:59 mozilla.pdf
drwxr-xr-x 2 emk emk  4096 mar 29 12:38 Muzyka
drwxr-xr-x 2 emk emk  4096 kwi 4 20:38 Obrazy
drwxr-xr-x 2 emk emk  4096 kwi 4 11:31 Pobrane
drwxr-xr-x 2 emk emk  4096 mar 29 12:38 Publiczny
drwxr-xr-x 3 emk emk  4096 kwi 4 17:43 Pulpit
drwxr-xr-x 2 emk emk  4096 mar 29 12:38 Szablony
drwxr-xr-x 2 emk emk  4096 mar 29 12:38 Wideo


z1

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
using System;

namespace delegaty1
{
  public class Program
  {
    public class Osoba
    {
      string nazwisko;
      string imie;
      public DateTime data_urodzenia {get; set; }

      public Osoba(string _nazwisko, string _imie, DateTime _data_urodzenia)
      {
        nazwisko = _nazwisko;
        imie = _imie;
        data_urodzenia = _data_urodzenia;
      }

      public override string ToString()

Kolorwanie:
Status:
12345
		.control_panel svg linearGradient,
		.control_panel svg g path {
			display: none;
		}

plugin

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <sourcemod>
#include <sdkhooks>
#include <sdktools>

int ilosc;

public Plugin myinfo = {

	name = "Reklamy say",
	description = "",
	author = "fabko",
	version = "1.0",
	url = "fabko.ovh"
};

public void OnPluginStart()
{
	RegConsoleCmd("sm_opis", OpisModa);
	RegConsoleCmd("sm_pomoc", OpisModa);
}

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
//celownik
cl_crosshair_drawoutline "0"
cl_crosshair_dynamic_maxdist_splitratio "0.35"
cl_crosshair_dynamic_splitalpha_innermod "1"
cl_crosshair_dynamic_splitalpha_outermod "0.5"
cl_crosshair_dynamic_splitdist "7"
cl_crosshair_outlinethickness "1"
cl_crosshair_sniper_show_normal_inaccuracy "0"
cl_crosshair_sniper_width "1"
cl_crosshair_t "0"
cl_crosshairalpha "255"
cl_crosshaircolor "4"
cl_crosshaircolor_b "50"
cl_crosshaircolor_g "250"
cl_crosshaircolor_r "50"
cl_crosshairdot "0"
cl_crosshairgap "-2"
cl_crosshairgap_useweaponvalue "0"
cl_crosshairsize "2"
cl_crosshairstyle "4"


Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.