Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
<?php
class stereo{
	public function __construct(){
		echo "<hr>";
	}
	protected$r= 1;
	protected$a= 2;
	protected$b= 3;
	protected$c= 4;
	protected$H= 5;
	protected$l= 6;
	
	public function vk(){
		return 4/3*pi()*$this->r*$this->r*$this->r;
	}
	public function pk($r){
		return 4*pi()*pow($r,2);
	}
	public function pw($r, $H){
		return 2*pi()*pow($r,2)+2*pi()*$r*$H;

e

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
using namespace std;
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
class Zespolona{
	private:
	int a,b;
	public:
		Zespolona();
		Zespolona(int,int);
		Zespolona operator+(const Zespolona &y){
			Zespolona x(0,0);
			x.a=this->a+y.a;
			x.b=this->b+y.b;
			return x	;
		}
		Zespolona operator-(const Zespolona &y);
		Zespolona operator*(const Zespolona &y);
		Zespolona operator/(const Zespolona &y);
		void operator=(const Zespolona &y);
		void operator+=(const Zespolona &y);

Yhgdddr

Kolorwanie:
Status:
12
https://stellar.expert/explorer/public/account/GDV4KECLSZLKRVH4ZTWVAS4I3W2LPAPV66ADFFUZKGIVOTK6GMKGJT53

Wymogi

Kolorwanie:
Status:
1234567891011
Wykonać projekt portalu ogłoszeniowego
1.	Wykonać projekt bazy danych obsługującej portal:
a.	Wykonać tabele, nałożyć klucze podstawowe i obce
b.	Założyć dwóch użytkowników innych niż root o odpowiednich uprawnieniach:
i.	Pierwszy użytkownik będzie wykorzystywany do dodawania ogłoszeń (możliwość logowania lokalnego)
ii.	Drugi użytkownik będzie wykorzystywany do wyświetlania ogłoszeń (możliwość logowania lokalnego) 
2.	Wykonać stronę dodaj.php, na której użytkownik może dodać ogłoszenie, z opcją „kupię” lub „sprzedam”. Po dodaniu ogłoszenia otwiera się strona dodano.php z potwierdzeniem prawidłowego dodania danych.
3.	Wykonać stronę wyswietl.php, na której użytkownik może wyświetlić ogłoszenia z opcją :”kupię ” lub „sprzedam”. Na tej stronie dopuszcza się również wybór sortowania według daty dodania ogłoszenia rosnąco lub malejąco.
4.	Zastosować elementy, które poprawiają wygląd i funkcjonalność strony, np. css, javascript, itd.  


Wymogi

Kolorwanie:
Status:
1234567891011
Wykonać projekt portalu ogłoszeniowego
1.	Wykonać projekt bazy danych obsługującej portal:
a.	Wykonać tabele, nałożyć klucze podstawowe i obce
b.	Założyć dwóch użytkowników innych niż root o odpowiednich uprawnieniach:
i.	Pierwszy użytkownik będzie wykorzystywany do dodawania ogłoszeń (możliwość logowania lokalnego)
ii.	Drugi użytkownik będzie wykorzystywany do wyświetlania ogłoszeń (możliwość logowania lokalnego) 
2.	Wykonać stronę dodaj.php, na której użytkownik może dodać ogłoszenie, z opcją „kupię” lub „sprzedam”. Po dodaniu ogłoszenia otwiera się strona dodano.php z potwierdzeniem prawidłowego dodania danych.
3.	Wykonać stronę wyswietl.php, na której użytkownik może wyświetlić ogłoszenia z opcją :”kupię ” lub „sprzedam”. Na tej stronie dopuszcza się również wybór sortowania według daty dodania ogłoszenia rosnąco lub malejąco.
4.	Zastosować elementy, które poprawiają wygląd i funkcjonalność strony, np. css, javascript, itd.  


Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021

<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Wszystkie dostępne ogłoszenia Allekup</title>
<link rel="stylesheet"  href="styl.css" type="text/css">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
<body>
<?php
$baza = mysqli_connect('localhost','root','','portal_ogloszeniowy');

$zap="Select Tytul_ogloszenia, Tresc, data from ogloszenie";
$wynik= mysqli_query($baza, $zap);
while($wiersz=mysqli_fetch_row($wynik)){
echo $wiersz[0]." ".$wiersz[1]." ".$wiersz[2];

}
mysqli_close($baza);
?>

Kolorwanie:
Status:
1234567
$connection = @mysql_connect('localhost', 'root', '')
or die('Brak połączenia z serwerem MySQL.<br />Błąd: '.mysql_error());
echo "Udało się połączyć z serwerem!<br />";
$db = @mysql_select_db('portal', $connection)
or die('Nie mogę połączyć się z bazą danych<br />Bd: '.mysql_error());
echo "Udao si poczy z baz dancych!";

Igrzyska orvidia

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
[center]Czerwienią liści nas otula, babiego lata złotą smugą
I noc się robi coraz dłuższa, miły jesień przyszła już
Wiatry wróciły do nas znowu, ptaki z południa są już w domu
I słychać pierwsze kroki chłodu, miły jesień przyszła już. ~Eleni[/center]

Serdecznie zapraszam wszystkich na jesienne igrzyska, które rozpoczniemy [b]18 listopada[/b]. W igrzyskach będzie aż [b]pięć konkurencji[/b], prezentują się one następująco:

[center] [u]1.Jesienne puzzle[/u] 
Początek 18 listopada w godzinach porannych, czas na ułożenie to 3 dni czyli do 21.11 do godz. 23:59:59.[/center]

Puzzle do ułożenia podam ze strony www.jigsawplanet.com.
Ułożone puzzle dodajemy w tym temacie.
Konkurencję wygrywa osoba, która w najszybszym czasie ułoży puzzle.
Każdy post dodany po czasie nie jest brany pod uwagę.

Punktacja:
1 miejsce - 5 pkt
2 miejsce - 4 pkt
3 miejsce - 3 pkt
Udział - 1 pkt

ccc

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <string.h>
#include <vector>
#include <ctime>
#include <algorithm>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
using namespace std;

class Student{
	private:
		char *imie,*nazwisko;
		unsigned rokUrodzenia;
		vector<float> tablicaOcen;
	public:
		Student(char *imie,char *nazwisko,unsigned  rokUrodzenia,vector<float> tablicaOcen)
		{
			this->imie= new char[strlen(imie)];
			strcpy(this->imie,imie);
			this->nazwisko=new char[strlen(nazwisko)];
			strcpy(this->nazwisko,nazwisko);

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
	<title>xD</title>
</head>
<body>
<div id="glowny">
	<div id="glowny_prawie">
		<div class="d100d"></div>
		<div class="d33d" style="align-self: center;"></div>
		<div class="d100d"></div>
	</div>
	<div id="glowny_prawie">
		<div class="d33d"></div>
		<div class="d100d"></div>
		<div class="d33d"></div>
	</div>
	<div id="glowny_prawie">
		<div class="d100d"></div>


Copyrights 2014-2019 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.