Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace lab5
{
  class Program
  {

    interface IInfo
    {
      public void WypiszInfo();
    }

    class Osoba
    {
      protected string imie;
      protected string nazwisko;
      protected string dataUrodzenia;
      public Osoba()

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021

Koronawirus + lukrecja - przepis
Dzień dobry, Paweł!
Uwaga! Wyłączenie odpowiedzialności:

Prezentowany materiał nie stanowi porady o charakterze medycznym, ma wyłącznie charakter informacyjny i w rozumieniu obowiązujących przepisów nie może być traktowany jako specjalistyczna porada medyczna, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia, ponadto nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Autor oświadcza, że nie daje gwarancji przydatności treści materiału do określonego celu lub zastosowania oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące konsekwencją korzystania lub niemożności korzystania z materiału. Użytkownik kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem materiału działa na własną odpowiedzialność.

Pamiętaj jesteś na mojej DARMOWEJ liście emailowej gdzie raz na tydzień za darmo wysyłam ciekawe informacje. Jeśli nie chce otrzymywać więcej emaili ode mnie, a chciałeś otrzymać tylko ten, możesz zrezygnować z otrzymywania emaili klikając na samym dole tej wiadomości niebieski link - Rezygnacja z otrzymywania wiadomości (kliknij niebieskie słowo „Rezygnacja”).

Uwaga!

Ten przepis opisuję jak ja stosuję lukrecję - nie zalecam nikomu jej picia, nie daję gwarancji skuteczności w jakiejkolwiek chorobie. Ten email ma charakter czysto informacyjny. Oto jak ja stosuję:

Wg. Chińskich źródeł lukrecję pije się do 8 tygodni, wg Europejskich do 4 tygodni (ja bardziej przychylam się do 4 tygodni). Po tym okresie robię około 30 dni przerwy. Pamiętam o stosowaniu potasu w trakcie przyjmowania lukrecji gdyż lukrecja powoduje utratę potasu.

Dawka standardowa wg. badan naukowych to 3-5g lukrecji. Taka tez była średnia ilość podawana w Chinach podczas epidemii.

Choć poważne zatrucie mogą pojawić się w dawkach 200g lukrecji, to tak naprawdę mogą się one pojawić nawet przy minimalnych ilościach.

Jak robię napar? Odmierzam 3-5g lukrecji (nie podaję miary bo sproszkowana i cięta lukrecja mają inną objętość) i wrzucam do naczynia lub termosu. Zalewam 250ml wody, ale nie wrzątku tylko o temperaturze około 80 stopni Celsjusza. Odstawiam na 45 minut.

Radio

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
const http = require("http");
var Analyser = require('audio-analyser');
var Generator = require('audio-generator');
const {Led, Board} = require("johnny-five");

// const streamUrl = 'http://stream.open.fm/108';
const streamUrl = 'http://api.radio.local/tracks/10-sec-of-silence.mp3';

const size = 512;

const board = new Board();

let led;

board.on('ready', () => {
 led = new Led(11);
 app();
});

const app = () => {

Wklejka

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstdlib>
#include <string.h>
#include <sstream>
#include <iomanip>
#include <cmath>

using namespace std;

//Zadeklarowałęm tablice do wcztania plików od 1 do 3 (sygnał, sinus, szum) również dwie tablice do późniejszych obliczeń (sr_z, sr_y) oraz temp do przypisywanie wartości do tablic
double sygnal[360], sinus[360], szum[360], sr_z[360], sr_y[360], szum_n[360], temp;
//poniższe zmienne są wykorzystywane w podpounktach od a do d,
double x, y, z, w, licz=0, srednia_b=0, srednia_w=0, N=0;



int main()
{
  //Funkcją fstream o nazwie wczytaj, wczytuje pliki wrzucone do folderu dane

app.js

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
const express = require("express");
const upload = require("express-fileupload");
const PDF2Pic = require("pdf2pic");
const pdfparse = require("pdf-parse");
const fs = require("fs");
const JSZip = require("jszip");

//////////////// imports////////////////
const adlcp_rootv1p2XSD = require("./content/adlcp_rootv1p2XSD");
const ims_xmlXSD = require("./content/ims_xmlXSD");
const imscp_rootv1p1p2XSD = require("./content/imscp_rootv1p1p2XSD");
const imsmd_rootv1p2p1 = require("./content/imsmd_rootv1p2p1");
const imsmanifestXML_start = require("./content/imsmanifestXML");
const imsmanifestXML_end = require("./content/imsmanifestXML");
const indexHTML = require("./content/indexHTML");
const slideCSS = require("./content/sliceCSS");
const slideJS = require("./content/slideJS");
const playerJS = require("./content/playerJS");
const lmsJS = require("./content/lmsJS");
////////////////////////////////////////

tiki

Kolorwanie:
Status:
12
<iframe id="game-frame" style="display: none;" msallowfullscreen="true" width="100%" mozallowfullscreen="true" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency="false" allowfullscreen="true" height="100%" webkitallowfullscreen="true" value="/embed"></iframe>

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
const express = require("express");
const upload = require("express-fileupload");
const PDF2Pic = require("pdf2pic");
const pdfparse = require("pdf-parse");
const fs = require("fs");
const JSZip = require("jszip");

//////////////// imports////////////////
const adlcp_rootv1p2XSD = require("./content/adlcp_rootv1p2XSD");
const ims_xmlXSD = require("./content/ims_xmlXSD");
const imscp_rootv1p1p2XSD = require("./content/imscp_rootv1p1p2XSD");
const imsmd_rootv1p2p1 = require("./content/imsmd_rootv1p2p1");
const imsmanifestXML_start = require("./content/imsmanifestXML");
const imsmanifestXML_end = require("./content/imsmanifestXML");
const indexHTML = require("./content/indexHTML");
const slideCSS = require("./content/sliceCSS");
const slideJS = require("./content/slideJS");
const playerJS = require("./content/playerJS");
const lmsJS = require("./content/lmsJS");
////////////////////////////////////////

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
const express = require("express");
const upload = require("express-fileupload");
const PDF2Pic = require("pdf2pic");
const pdfparse = require("pdf-parse");
const fs = require("fs");
const JSZip = require("jszip");

//////////////// imports////////////////
const adlcp_rootv1p2XSD = require("./content/adlcp_rootv1p2XSD");
const ims_xmlXSD = require("./content/ims_xmlXSD");
const imscp_rootv1p1p2XSD = require("./content/imscp_rootv1p1p2XSD");
const imsmd_rootv1p2p1 = require("./content/imsmd_rootv1p2p1");
const imsmanifestXML_start = require("./content/imsmanifestXML");
const imsmanifestXML_end = require("./content/imsmanifestXML");
const indexHTML = require("./content/indexHTML");
const slideCSS = require("./content/sliceCSS");
const slideJS = require("./content/slideJS");
const playerJS = require("./content/playerJS");
const lmsJS = require("./content/lmsJS");
////////////////////////////////////////

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
 setTimeout(function () {
              zip.file("adlcp_rootv1p2.xsd", adlcp_rootv1p2XSD.adlcp_rootv1p2XSD)
              zip.file("ims_xml.xsd", ims_xmlXSD.ims_xmlXSD)
              zip.file("imscp_rootv1p1p2.xsd", imscp_rootv1p1p2XSD.imscp_rootv1p1p2XSD)
              zip.file("imsmd_rootv1p2p1.xsd", imsmd_rootv1p2p1.imsmd_rootv1p2p1)
              zip.file("imsmanifest.xml", imsmanifestXML_start.imsmanifestXML_start + jsToFileXML + cssToFileXML + wholeNameToFileXML + imsmanifestXML_end.imsmanifestXML_end)
              var resZIP = zip.folder("res");

              dataZIP.file("player.js", playerJS.playerJS)
              resZIP.file("index.html", indexHTML.indexHTML_part_I + "#" + numberID + indexHTML.indexHTML_part_II + numberID + indexHTML.indexHTML_part_III + indexHTML.indexHTML_part_IV + wholeMilestone + indexHTML.indexHTML_part_IVa + indexHTML.indexHTML_part_V + data.numpages + indexHTML.indexHTML_part_VI)
              resZIP.file("lms.js", lmsJS.lmsJS)

              imageAsBase64_html5 = fs.readFileSync(wholeName + "/res/data/html5.png", 'base64');
              imageAsBase64_apple_touch_icon = fs.readFileSync(wholeName + "/res/data/apple-touch-icon.png", 'base64');
              imageAsBase64_apple_favicon = fs.readFileSync(wholeName + "/res/data/favicon.ico", 'base64');

              for (let i = 1; i <= data.numpages; i++) {
                let imageAsBase64_images = fs.readFileSync(wholeName + "/res/data/" + wholeName + "_" + i + ".jpg", 'base64');
                dataZIP.file(wholeName + "_" + i + ".jpg", imageAsBase64_images, { base64: true });
              }

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
const express = require("express");
const upload = require("express-fileupload");
const PDF2Pic = require("pdf2pic");
const pdfparse = require("pdf-parse");
const fs = require("fs");
const JSZip = require("jszip");

//////////////// imports////////////////
const adlcp_rootv1p2XSD = require("./content/adlcp_rootv1p2XSD");
const ims_xmlXSD = require("./content/ims_xmlXSD");
const imscp_rootv1p1p2XSD = require("./content/imscp_rootv1p1p2XSD");
const imsmd_rootv1p2p1 = require("./content/imsmd_rootv1p2p1");
const imsmanifestXML_start = require("./content/imsmanifestXML");
const imsmanifestXML_end = require("./content/imsmanifestXML");
const indexHTML = require("./content/indexHTML");
const slideCSS = require("./content/sliceCSS");
const slideJS = require("./content/slideJS");
const playerJS = require("./content/playerJS");
const lmsJS = require("./content/lmsJS");
////////////////////////////////////////


Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.