ds

Kolorwanie:
Status:
12345678910111213
DateTime start = DateTime.Now;
      for (int licznik = 0; licznik < 1000000000; licznik + 10000000)
      {
        Console.WriteLine("licznik: {0}", licznik);
      }
      DateTime stop = DateTime.Now;

      Console.WriteLine(start);
      Console.WriteLine(stop);
      

      Console.ReadKey();

199519941993

Kolorwanie:
Status:
123456789
https://www.vangraaf.com/pl/p/442743-0002/ellesse-kurtka-meska-blizzard/


https://www.vangraaf.com/pl/p/445316-0002/tommy-jeans-meska-kurtka-puchowa/

https://www.vangraaf.com/pl/p/445328-0001/tommy-jeans-meska-kurtka-pikowana/Kolorwanie:
Status:
12345678910

https://www.vangraaf.com/pl/p/442743-0002/ellesse-kurtka-meska-blizzard/


https://www.vangraaf.com/pl/p/445316-0002/tommy-jeans-meska-kurtka-puchowa/

https://www.vangraaf.com/pl/p/445328-0001/tommy-jeans-meska-kurtka-pikowana/Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
using namespace std;
bool sito(int a)
{
  if(a<2) return false;
  for(int i=2;i*i<=a;i++)
    if (a%i==0) return false;
  return true;
}
int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  for(int j=0;j<n;j++)
  {
    int t;
    cin>>t; sito(t);
    if(sito(t)) cout<<"YES"<<endl;
    else cout<<"NO"<<endl;
  }

Kolorwanie:
Status:
12345678910111213141516171819
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

 long long liczba;
 cin >> liczba;

 string wynik;

 while(liczba){
 wynik = (liczba%2?"1":"0") + wynik;
 liczba /= 2;
 }
 cout << wynik;

 return 0;
}

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Maciej Tyrcz 6202 

Laboratorium 5 - Analiza protokołów warstwy transportowej 

Laboratorium - Używanie programu Wireshark do obserwacji mechanizmu uzgodnienia trójetapowego TCP

Część 1.  Przygotowanie Wireshark do przechwytywania pakietów
Adres Hosta PC: 192.168.10.166
Adres MAC Hosta: 08-60-6E-EF-98-1B

Część 2.  Przechwytywanie, lokalizowanie i badanie pakietów

Jaki jest adres IP serwera DNS? 192.168.10.126

Jaki jest adres serwera Google? 192.168.10.2

Krok 3.  Sprawdź informacje zawarte w pakietach: adresy IP, numery portów TCP oraz flagi TCP. 

Jaki jest numer portu źródłowego TCP? 60207
Jaki jest numer portu docelowego TCP? 443

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
# kod nr 1

import turtle
t = turtle.Pen()
turtle.bgcolor("black")
t.speed(0)
colors = ["red", "yellow", "blue", "green"]
for x in range(100):
  t.pencolor( colors[ x % 4] )
  t.forward(2*x)
  t.left(91)


# kod nr 2

import turtle
t = turtle.Pen()
turtle.bgcolor("black")
t.speed(0)
sides = 3

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
# kod nr 1

import turtle
t = turtle.Pen()
turtle.bgcolor("black")
t.speed(0)
colors = ["red", "yellow", "blue", "green"]
for x in range(100):
  t.pencolor( colors[ x % 4] )
  t.forward(2*x)
  t.left(91)


# kod nr 2

import turtle
t = turtle.Pen()
turtle.bgcolor("black")
t.speed(0)
sides = 3

Kolorwanie:
Status:
12
https://giganciprogramowaniaformularz.edu.pl/app/Survey/15ebc182-ca66-45d7-998d-f579494becd2

asda

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718
function yne=supexp(ye)
% funkcja SUPEXP usuwa wykładniki z równania wielu zmiennych
if ~exist('ye','var')
  fprintf('Wywołaj funkcję z właściwym argumentem - nazwa równania')
  return
end
nz=symvar(ye);
lz=size(nz,2);
yne=ye;
for x1=1:lz
  wyk=size(coeffs(ye,nz(x1)),2);
  for x2=2:wyk
    % nzw=[nz(x1),'^',num2str(x2)];
    yne=subs(yne,nz(x1)^x2,nz(x1));
  end
endCopyrights 2014-2019 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.