kalkulator

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
<head>
	
</head>
<body>

	<input type="text" id="first" value="">
	<select id="dzialania">
		<option value="+">+</option>
		<option value="-" >-</option>
		<option value="*">*</option>
		<option value="/">/</option>
	</select>
	<input type="text" id="second" value="">
	<input type="button" id="guzik" name="guzik" value="=" onclick="dzialanie()">
	<input type="text" id="wynik" value="">
	<script>
		function dzialanie()
		{
	  znak = document.getElementById("dzialania").value;
	  	x= parseFloat(document.getElementById("second").value);

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415


https://serverfault.com/a/627967


https://serverfault.com/questions/506081/how-to-set-the-network-interface-for-rdp-in-windows-server-2012/627967#627967


https://www.google.pl/search?q=driver_power_state_failure+0x0000009f


https://tinyurl.com/winbsod9fKolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
mysql -h 127.0.0.1 -u root -p

show databases;

create database nazwa;

drop database nazwa;

use nazwa;

show tables;

describe nazwa;

create table nazwa(nazwa klumny1 typ_danych[atrybuty]);

insert into nazwa[(nazwa_kolumn)] values(wartosci);

select * from nazwa;


Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
var equals = document.getElementById("equals");

equals.addEventListener("click", licz);

function licz()
{
  var a = document.getElementById("aaa").value;
  var b = document.getElementById("bbb").value;
  var z = document.getElementById("char").value;
  
  var out = document.getElementById("wynik");
  var w;
  switch(z)
    {
      case '/': {w=a/b; break;}
      case '*': {w=a*b; break;}
      case '+': {w=parseInt(a)+parseInt(b); break;}
      case '-': {w=a-b; break;}
    }
  out.innerHTML = w;

tablicadwuwymiarowa

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
//wcztanie i wyswietlenie tablicy dwuwymiarowej typu float
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
int main (void)
{
  int a[10][20];
  int i,j,n,m; /// i indeks wiersza, j indeks kolumny, n liczba wierszy, m liczba kolumn
  srand(time(NULL));
///wczytanie wymiarów tablicy
  printf("\n liczba wierszy? (n<=10)...");
  scanf("%d",&n);
  printf("\n liczba kolumn? (m<=20)...");
  scanf("%d",&m);
///wczytanie tablicy wierszami
  printf("\n Podaj %d elementow tablicy :\n",n*m);
  for(i=0; i<n; i++)
  {
    for(j=0; j<m; j++)
    {

OlaPomoc4SzybkoDawaj

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
//wcztanie i wyswietlenie tablicy dwuwymiarowej typu float
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
int main (void)
{
  int a[10][20];
  int i,j,n,m; /// i indeks wiersza, j indeks kolumny, n liczba wierszy, m liczba kolumn
  srand(time(NULL));
///wczytanie wymiarów tablicy
  printf("\n liczba wierszy? (n<=10)...");
  scanf("%d",&n);
  printf("\n liczba kolumn? (m<=20)...");
  scanf("%d",&m);
///wczytanie tablicy wierszami
  printf("\n Podaj %d elementow tablicy :\n",n*m);
  for(i=0; i<n; i++)
  {
    for(j=0; j<m; j++)
    {

OlaPomoc3SzybkoDawaj

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
//wcztanie i wyswietlenie tablicy dwuwymiarowej typu float
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main ()
{
  float a[10][20];
  int i,j,n,m; // i indeks wiersza, j indeks kolumny, n liczba wierszy, m liczba kolumn
//wczytanie wymiarów tablicy
  printf("\n liczba wierszy? (n<=10)...");
  scanf("%d",&n);
  printf("\n liczba kolumn? (m<=20)...");
  scanf("%d",&m);
//wczytanie tablicy wierszami
  srand(time(NULL));
  printf("\n Podaj %d elementow tablicy :\n",n*m);
  for(i=0; i<n; i++)
  {
    for(j=0; j<m; j++)
    {

OlaPomoc2SzybkoDawaj

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
//wcztanie i wyswietlenie tablicy dwuwymiarowej typu float
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
int main ()
{
  float a[10][20];
  int i,j,n,m; // i indeks wiersza, j indeks kolumny, n liczba wierszy, m liczba kolumn
//wczytanie wymiarów tablicy
  printf("\n liczba wierszy? (n<=10)...");
  scanf("%d",&n);
  printf("\n liczba kolumn? (m<=20)...");
  scanf("%d",&m);
//wczytanie tablicy wierszami
  srand(time(NULL));
  printf("\n Podaj %d elementow tablicy :\n",n*m);
  for(i=0; i<n; i++)
  {
    for(j=0; j<m; j++)

OlaPomoc1SzybkoDawaj

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
//wcztanie i wyswietlenie tablicy dwuwymiarowej typu float
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
int main (void)
{
  float a[10][20];
  int i,j,n,m; /// i indeks wiersza, j indeks kolumny, n liczba wierszy, m liczba kolumn
  srand(time(NULL));
///wczytanie wymiarów tablicy
  printf("\n liczba wierszy? (n<=10)...");
  scanf("%d",&n);
  printf("\n liczba kolumn? (m<=20)...");
  scanf("%d",&m);
///wczytanie tablicy wierszami
  printf("\n Podaj %d elementow tablicy :\n",n*m);
  for(i=0; i<n; i++)
  {
    for(j=0; j<m; j++)
    {

SzymonPomoc

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
//wcztanie i wyswietlenie tablicy dwuwymiarowej typu float
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
int main (void)
{
  int a[10][20];
  int i,j,n,m; /// i indeks wiersza, j indeks kolumny, n liczba wierszy, m liczba kolumn
  srand(time(NULL));
///wczytanie wymiarów tablicy
  printf("\n liczba wierszy? (n<=10)...");
  scanf("%d",&n);
  printf("\n liczba kolumn? (m<=20)...");
  scanf("%d",&m);
///wczytanie tablicy wierszami
  printf("\n Podaj %d elementow tablicy :\n",n*m);
  for(i=0; i<n; i++)
  {
    for(j=0; j<m; j++)
    {


Copyrights 2014-2018 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.