Kolorwanie:
Status:
1234567891011
var t = Engine.npcs.check()
       , i = null;
      for (var n in t) {
        var a = t[n];
        console.log(Object.keys(a.d));
      }

autogoto

atacknearmob

warcaby

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
	int S[10][10];
	for(int i=0; i<8; i++){
		for(int j=0; j<8; j++){
			if((i+j)%2==1){
				if(i<=1)
				S[i][j]=1;
				else if(i>=6)
				S[i][j]=-1;
				else
				S[i][j]=0;
			}
			else
			S[i][j]=0;
			cout<<S[i][j]<<" ";
		}

Kolorwanie:
Status:
12
https://drive.google.com/drive/folders/1f05dWpdzJIE3LbuI9ZOf7xpDz33j5YSS?usp=sharing

worek

Kolorwanie:
Status:
#include <iostream>
#include <conio.h>
 
using namespace std;
 
class konto
{
public:
double stan;
double oprocentowanie;
double debet;
string wlasciciel;
wplac(double kwota)
{
stan+=kwota;
}
wyplac(double kwota)
{
stan-=kwota;
}
nalicz_oprocentowanie()
{
stan=stan+oprocentowanie*stan/100;
}
info()
{
cout<<"Informacja o koncie:"<<endl;
cout<<"Wlasciciel: "<<wlasciciel<<endl;
cout<<"Stan konta: "<<stan<<endl;
cout<<"Oprocentowanie: "<<oprocentowanie<<endl;
cout<<"Debet: "<<debet<<endl;
}
dodaj_mer(double s,string w,double d,double o){
stan=s;
wlasciciel=w;
debet=d;
oprocentowanie=o;
}
dodaj_dom(double s=350,string w="Jakub.K",double d=300,double o=1){
stan=s;
wlasciciel=w;
debet=d;
oprocentowanie=o;
}
};
 
int main(){
konto k;
konto k2;
konto k3;
//Konto Zbigniewa
k.stan=1500;
k.wlasciciel="Zbigniew S.";
k.debet=500;
k.oprocentowanie=10;
k.info();
getch();
system("cls");
// Wpłata 100zł
k.wplac(50);
k.info();
getch();
system("cls");
//Wyplac 200zł
k.wyplac(200);
k.info();
getch();
system("cls");
//Oprocentuj
k.nalicz_oprocentowanie();
k.info();
getch();
//konstruktor merytryczny
cout<<"Tutaj KONSTRUKTOR"<<endl;
k2.dodaj_mer(100,"Jakub_S",200,300);
k2.info();
getch();
//konstruktor dom
  k3.dodaj_dom();
  k3.info();
return 0;
};

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

class konto
{
public:
double stan;
double oprocentowanie;
double debet;
double nr;
string wlasciciel;
wplac(double kwota)
{
stan+=kwota;
}
wyplac(double kwota)
{
stan-=kwota;

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
html,body{

	color: #222;
	width:100%;
height:100%;
margin: 0;
background-color:#eee;
overflow: auto;
}
*{
	box-sizing:border-box;
}
div{
	border-color:#000;
	border-width:5px;

}
#top a{
	color: 606;
	text-decoration: none;

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>układ blokowy wschodnia kurtyna świata nienawiści </title>
	<link rel="stylesheet" href="style.css">
	</head>
	
	
		<body>
		<section id="kontener">
			<section id="top">
			<h1>Tytuł strony</h1>
			</section>
			
			<section id="lewy">
			<ul>
				<li><a href="index.php">Start</a></li>
				<li><a href="skrypt.php">Skrypt</a></li>
				<li><a href="kontakt.html">Kontakt</a></li>

Kolorwanie:
Status:
12
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/plan/plan-for-deploying-devices-using-discrete-device-assignment#machine-profile-script

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
from math import ceil

def decipher(txt,n,keys):
  txt = txt.strip()
  # Obliczam liczbę kolumn tablicy dwuwymiarowej
  rows = ceil(len(txt)/len(keys))
  # Obliczam liczbę pustych komórek tablicy
  blanks = (len(keys)*rows) - len(txt)
  tab = []
  blank_keys = []

  # Tworzę tablicę z indeksami kolumn, które zawierają pustą komórkę
  for k in range(1,blanks+1):
    blank_keys.append(len(keys)-k)

  for key in keys:
    if key in blank_keys:
      tab.append(txt[0:(rows-1)]+' ')
      txt = txt[(rows-1):]
    else:

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
# Zadanie 1.3
text = input('Tekst: ')
cols = int(input('Ilosc kolumn: '))
keyInput = input('Klucz: ')
key = list(map(int, keyInput.split(' ')))
arrays = [[]]
iterator = 0

# Stworzenie i wpisanie do tablic
for row in range(len(text)):
  if iterator == cols:
    arrays.append([])
    iterator = 0

  arrays[len(arrays) - 1].append('')

  iterator += 1

iterator = 0
for row in range(cols):


Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.