tiki

Kolorwanie:
Status:
12
<iframe id="game-frame" style="display: none;" msallowfullscreen="true" width="100%" mozallowfullscreen="true" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency="false" allowfullscreen="true" height="100%" webkitallowfullscreen="true" value="/embed"></iframe>

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
const express = require("express");
const upload = require("express-fileupload");
const PDF2Pic = require("pdf2pic");
const pdfparse = require("pdf-parse");
const fs = require("fs");
const JSZip = require("jszip");

//////////////// imports////////////////
const adlcp_rootv1p2XSD = require("./content/adlcp_rootv1p2XSD");
const ims_xmlXSD = require("./content/ims_xmlXSD");
const imscp_rootv1p1p2XSD = require("./content/imscp_rootv1p1p2XSD");
const imsmd_rootv1p2p1 = require("./content/imsmd_rootv1p2p1");
const imsmanifestXML_start = require("./content/imsmanifestXML");
const imsmanifestXML_end = require("./content/imsmanifestXML");
const indexHTML = require("./content/indexHTML");
const slideCSS = require("./content/sliceCSS");
const slideJS = require("./content/slideJS");
const playerJS = require("./content/playerJS");
const lmsJS = require("./content/lmsJS");
////////////////////////////////////////

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
const express = require("express");
const upload = require("express-fileupload");
const PDF2Pic = require("pdf2pic");
const pdfparse = require("pdf-parse");
const fs = require("fs");
const JSZip = require("jszip");

//////////////// imports////////////////
const adlcp_rootv1p2XSD = require("./content/adlcp_rootv1p2XSD");
const ims_xmlXSD = require("./content/ims_xmlXSD");
const imscp_rootv1p1p2XSD = require("./content/imscp_rootv1p1p2XSD");
const imsmd_rootv1p2p1 = require("./content/imsmd_rootv1p2p1");
const imsmanifestXML_start = require("./content/imsmanifestXML");
const imsmanifestXML_end = require("./content/imsmanifestXML");
const indexHTML = require("./content/indexHTML");
const slideCSS = require("./content/sliceCSS");
const slideJS = require("./content/slideJS");
const playerJS = require("./content/playerJS");
const lmsJS = require("./content/lmsJS");
////////////////////////////////////////

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
 setTimeout(function () {
              zip.file("adlcp_rootv1p2.xsd", adlcp_rootv1p2XSD.adlcp_rootv1p2XSD)
              zip.file("ims_xml.xsd", ims_xmlXSD.ims_xmlXSD)
              zip.file("imscp_rootv1p1p2.xsd", imscp_rootv1p1p2XSD.imscp_rootv1p1p2XSD)
              zip.file("imsmd_rootv1p2p1.xsd", imsmd_rootv1p2p1.imsmd_rootv1p2p1)
              zip.file("imsmanifest.xml", imsmanifestXML_start.imsmanifestXML_start + jsToFileXML + cssToFileXML + wholeNameToFileXML + imsmanifestXML_end.imsmanifestXML_end)
              var resZIP = zip.folder("res");

              dataZIP.file("player.js", playerJS.playerJS)
              resZIP.file("index.html", indexHTML.indexHTML_part_I + "#" + numberID + indexHTML.indexHTML_part_II + numberID + indexHTML.indexHTML_part_III + indexHTML.indexHTML_part_IV + wholeMilestone + indexHTML.indexHTML_part_IVa + indexHTML.indexHTML_part_V + data.numpages + indexHTML.indexHTML_part_VI)
              resZIP.file("lms.js", lmsJS.lmsJS)

              imageAsBase64_html5 = fs.readFileSync(wholeName + "/res/data/html5.png", 'base64');
              imageAsBase64_apple_touch_icon = fs.readFileSync(wholeName + "/res/data/apple-touch-icon.png", 'base64');
              imageAsBase64_apple_favicon = fs.readFileSync(wholeName + "/res/data/favicon.ico", 'base64');

              for (let i = 1; i <= data.numpages; i++) {
                let imageAsBase64_images = fs.readFileSync(wholeName + "/res/data/" + wholeName + "_" + i + ".jpg", 'base64');
                dataZIP.file(wholeName + "_" + i + ".jpg", imageAsBase64_images, { base64: true });
              }

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
const express = require("express");
const upload = require("express-fileupload");
const PDF2Pic = require("pdf2pic");
const pdfparse = require("pdf-parse");
const fs = require("fs");
const JSZip = require("jszip");

//////////////// imports////////////////
const adlcp_rootv1p2XSD = require("./content/adlcp_rootv1p2XSD");
const ims_xmlXSD = require("./content/ims_xmlXSD");
const imscp_rootv1p1p2XSD = require("./content/imscp_rootv1p1p2XSD");
const imsmd_rootv1p2p1 = require("./content/imsmd_rootv1p2p1");
const imsmanifestXML_start = require("./content/imsmanifestXML");
const imsmanifestXML_end = require("./content/imsmanifestXML");
const indexHTML = require("./content/indexHTML");
const slideCSS = require("./content/sliceCSS");
const slideJS = require("./content/slideJS");
const playerJS = require("./content/playerJS");
const lmsJS = require("./content/lmsJS");
////////////////////////////////////////

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// This file is overwritten whenever you change your user settings in the game.
// Add custom configurations to the file "userconfig.cfg".

unbindall
bind "TAB" "+showscores"
bind "ESCAPE" "cancelselect"
bind "SPACE" "+jump"
bind "'" "amxmodmenu"
bind "+" "sizeup"
bind "," "buyammo1"
bind "-" "sizedown"
bind "." "buyammo2"
bind "/" "+movedown"
bind "0" "slot10"
bind "1" "slot1"
bind "2" "slot2"
bind "3" "slot3"
bind "4" "slot4"
bind "5" "slot5"
bind "6" "slot6"

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
const express = require("express");
const upload = require("express-fileupload");
const PDF2Pic = require("pdf2pic");
const pdfparse = require("pdf-parse");
const fs = require("fs");
const JSZip = require("jszip");
const zl = require('zip-lib');
const zip = require('zip-a-folder');
const zipper = require('zip-local');
const zipdir = require('zip-dir');
const child_process = require("child_process");
const zipFolder = require('zip-folder');

//////////////// imports////////////////
const adlcp_rootv1p2XSD = require("./content/adlcp_rootv1p2XSD");
const ims_xmlXSD = require("./content/ims_xmlXSD");
const imscp_rootv1p1p2XSD = require("./content/imscp_rootv1p1p2XSD");
const imsmd_rootv1p2p1 = require("./content/imsmd_rootv1p2p1");
const imsmanifestXML_start = require("./content/imsmanifestXML");
const imsmanifestXML_end = require("./content/imsmanifestXML");

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// ==UserScript==
// @name     Bot na e2
// @version   1.54
// @description bot na e2 w trakcie rozbudowy, dziala na NI i SI
// @author    Adi Wilk
// @match    *://*.margonem.pl/
// @grant    none
// ==/UserScript==

function _instanceof(left, right) {
 if (
  right != null &&
  typeof Symbol !== "undefined" &&
  right[Symbol.hasInstance]
 ) {
  return right[Symbol.hasInstance](left);
 } else {
  return left instanceof right;
 }
}

xzcxcasdqwe

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
/ME > co wykonuje twoja postać
/DO > co sie dzieje wokół postaci
/TRY -> 50/50 SZANS (MOZESZ ODEGRAC SOBIE PODCZAS AMNEZJI CZY ZAPOMINASZ CZY NIE)

MG -> (Meta Gaming) - Wykorzystywanie informacji OOC w IC.

PG -> (Power Gaming) - Zmuszanie kogoś do akcji RP.

BW -> BRAK PRZYTOMNOSCI POSTACI 

VDM ->(Vehicle Deathmatch) - Zbijanie przypadkowych osób za pomocą pojazdu.

RDM -> (Random Deathmatch) - Zabijanie przypadkowych osób, bez podstawy RP.

CK ->(Character Kill) 

CB ->(Cop Baiting) - Prowokowanie policji

BL -> (Battle Log) - Wyjście z gry podczas akcji RP.


Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
drwxrwxrwx  6 emk emk  4096 kwi 4 21:04 app
-rwxrwxrwx  1 emk emk  1686 kwi 4 21:04 artisan
drwxrwxrwx  3 emk emk  4096 kwi 4 21:04 bootstrap
-rwxrwxrwx  1 emk emk  1586 kwi 4 21:04 composer.json
-rwxrwxrwx  1 emk emk 198268 kwi 4 21:04 composer.lock
drwxrwxrwx  2 emk emk  4096 kwi 4 21:04 config
drwxrwxrwx  5 emk emk  4096 kwi 4 21:04 database
drwxrwxrwx 709 emk emk 20480 kwi 4 21:04 node_modules
-rwxrwxrwx  1 emk emk  939 kwi 4 21:04 package.json
-rwxrwxrwx  1 emk emk  1139 kwi 4 21:04 phpunit.xml
drwxrwxrwx  5 emk emk  4096 kwi 4 21:04 public
-rwxrwxrwx  1 emk emk  4497 kwi 4 21:04 README.md
drwxrwxrwx  7 emk emk  4096 kwi 4 21:04 resources
drwxrwxrwx  2 emk emk  4096 kwi 4 21:04 routes
-rwxrwxrwx  1 emk emk  563 kwi 4 21:04 server.php
drwxrwxrwx  5 emk emk  4096 kwi 4 21:04 storage
drwxrwxrwx  4 emk emk  4096 kwi 4 21:04 tests
drwxrwxrwx  3 emk emk  4096 kwi 4 21:04 v8-compile-cache-0
drwxrwxrwx 45 emk emk  4096 kwi 4 21:04 vendor
-rwxrwxrwx  1 emk emk  611 kwi 4 21:04 webpack.mix.js


Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.