gra w statki

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
#include <windows.h>
#include <conio.h>

using namespace std;

void losowanie_planszy_komputera(int computer[][12])
{
  int x,y, choice;
  HANDLE hOut;
  hOut = GetStdHandle( STD_OUTPUT_HANDLE );
  // losowanie statku 1x1
  x=rand()%10+1;
  y=rand()%10+1;
  computer[x][y]=1;
  // losowanie statku 2x1
  choice=rand()%2+1;
  if(choice==1)

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Grupa B okrąg
//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#include <math.h>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;

int N,M;
float x[15],y[15];

//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
	: TForm(Owner)
{

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Grypa A

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;

int N;
int d1[16];
int d2[16];
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
	: TForm(Owner)
{

OJEBANIE

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
[20:18]
RAFAL:
	siema
	ja od Membersa

[20:19]
Chrisos:
	cz
	tak coś tam wspominał
	prosił żebym Cię zaakceptował
	a więc

[20:19]
RAFAL:
	400 zł w skinach ? za twoje chety

[20:20]
Chrisos:
	więcej , ale powiedział mi że tylko tyle masz do zaoferowania
	więc sie zgodziłem

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
	<meta charset="utf-8">
	<style type="text/css">
	body
	{
		background: lightgray;
		font-family: Arial;
		font-weight: bold;
		text-align: center;
		font-size: 30px;
	}
	#time
	{
		width: 60%;
		height: auto;
		margin: auto;
		font-size: 60px;

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  public class AsyncList<T> : List<T> where T : IComparable
  {

    object obj;
    public AsyncList(object obj)
    {
      this.obj = obj;
    }

    public void AddAsync(T item)
    {

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
<?php

/*
 * This file is part of the Symfony package.
 *
 * (c) Fabien Potencier <fabien@symfony.com>
 *
 * For the full copyright and license information, please view the LICENSE
 * file that was distributed with this source code.
 */

namespace Symfony\Component\HttpKernel;

use Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcherInterface;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Exception\RequestExceptionInterface;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\HttpKernel\Controller\ArgumentResolver;
use Symfony\Component\HttpKernel\Controller\ArgumentResolverInterface;

Kolorwanie:
Status:
12
http://oodi12.disc.pcpro.co.uk/?act=download&bit=64&id=35825&t=1548187075&c=a8dc747f1e2ac96fb236ec93942b63e51be990ee

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#
include < avr / io.h >
 /******************************************************
 Definicje stałych
 *******************************************************/
 #define F_CPU 1000000 /* 1MHz zegar procesora */ # define CYCLES_PER_US((F_CPU + 500000) / 1000000)
/* Cykl procesora na mikrosekundę
/**************************************************************
Koniec definicji stałych
**************************************************************/
//definiujemy stany portu sterującego diodą LED
# define LED_ON sbi(DDRB, PB1);
sbi(PORTB, PB1)# define LED_OFF sbi(DDRB, PB1);
cbi(PORTB, PB1)
// Piszemy procedury opóźnienia czasowego
void delay(unsigned int us) {
 unsigned int delay_loops;
 register unsigned int i;
 delay_loops = (us + 3) / 5 * CYCLES_PER_US; // +3 for rounding up (dirty)
 for (i = 0; i < delay_loops; i++) {};

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
10. Loot

Teraz trzeba ustalić, co wypada z potwora, gdy go zabijemy.
Rozpocznijmy od:

Kod:
<loot>
Teraz dodajmy jakiś przedmiot, który ma kilka sztuk ( np. pieniądze, strzały, runy ):
a) kod

Kod:
<item id="ID" countmax="MAX" chance1="SZANSA" chancemax="0"/>
b) tumaczenie
ID -> ID przedmiotu, ktry ma wypa ( najlepiej sprawdzi w Map Editorze )
MAX -> jaka najwiksza liczba tego przedmiotu moe wypa
SZANSA -> jaka jest SZANSA, e dany przedmiot wypadnie ( 100000 to najwiksza, im niej, tym rzadziej bdzie wypada )

Teraz dodajmy przedmiot, ktry ma tylko jedn sztuk:
a) kodCopyrights 2014-2019 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.