dsfsfdsfd

Kolorwanie:
Status:
1234567
macro(200, "Sd on Target", function()
  if g_game.isAttacking() then
    usewith(3155, g_game.getAttackingCreature())
    delay(450)
  end
end)

obj

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Sceneryobjects\Dodatkowe busze Heir\Busz 10 Zolte\Busz 10_10m.sco
Sceneryobjects\Dodatkowe busze Heir\Busz 10 Zolte\Busz 10_20m.sco
Sceneryobjects\Dodatkowe busze Heir\Busz 15_2\Busz 15_20m.sco
Sceneryobjects\Kostelec_T18\Converts\chalupa_2.sco
Sceneryobjects\Kostelec_T18\Doplnky\Bras_bozi_muka.sco
Sceneryobjects\Kostelec_T18\Doplnky\sklenik.sco
Sceneryobjects\Kostelec_T18\Doplnky\stavebniny_heluz.sco
Sceneryobjects\Kostelec_T18\Doplnky\stavebniny_ytong.sco
Sceneryobjects\Kostelec_T18\Doplnky\Stul_obcerstveni.sco
Sceneryobjects\Kostelec_T18\Doplnky\tosk_ nastenka.sco
Sceneryobjects\Kostelec_T18\Doplnky\Unh_kvetnik.sco
Sceneryobjects\Kostelec_T18\Kladno\Sitna_1612.sco
Sceneryobjects\Kostelec_T18\Mestske_domy\Unh_dum108.sco
Sceneryobjects\Kostelec_T18\Mestske_domy\Unh_dum119.sco
Sceneryobjects\Kostelec_T18\Mestske_domy\Unh_dum182.sco
Sceneryobjects\Kostelec_T18\Mestske_domy\Unh_dum224.sco
Sceneryobjects\Kostelec_T18\Mestske_domy\Unh_dum241_246.sco
Sceneryobjects\Kostelec_T18\Mestske_domy\Unh_dum243.sco
Sceneryobjects\Kostelec_T18\Mestske_domy\Unh_dum247.sco
Sceneryobjects\Kostelec_T18\Mestske_domy\Unh_dum249.sco

Kolorwanie:
Status:
1234567
macro(200, "Sd on Target", function()
  if g_game.isAttacking() then
    usewith(3155, g_game.getAttackingCreature())
    delay(450)
  end
end)

Regulamin Alternatywy

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Regulamin sojuszu ALTERNATYWY 4 :
-przywdca jest osob decydujc, jego zadaniem jest awansowanie czonkw starszyzny na wspprzywdcw oraz degradacja wspprzywdcw, jego gos jest decydujcy w sprawach kiedy wspprzywdcy nie mog doj do porozumienia.
-wspprzywdcy- podejmuj decyzj dotyczce awansw czonkw i czonkw starszyzny, s odpowiedzialni za aktywno graczy, w wojnach i w atakach na Tytana.
-czonkowie starszyzny- ich zadaniem jest utrzymywanie aktywnoci wasnej oraz maj gos w sprawach zgaszania kandydatw do awansu wrd czonkw. Czonkowie starszyzny maj rwnie moliwo zgoszenia kandydata do degradacji oraz wyrzucenia z sojuszu.
-czonkowie sojuszu- ich zadaniem jest aktywno w sojuszu i denie do samodoskonalenia i podnoszenia kwalifikacji.

Awans, degradacja i wyrzucenie z sojuszu:
-Awans czonka sojuszu-otrzymywany jest za aktywno podczas wojen (oddawanie wszystkich atakw), ataki na Tytana (zdobywanie pkt <0),aby czonek mg otrzyma awans musi przebywa w sojuszu przez okres minimum 100 dni,
-awans czonka starszyzny-otrzymywany jest za aktywno w wojnach oraz zdobywanie wysokich punktw, atakach na Tytana oraz wykazanie si w kategoriach doractwa w taktyce oraz zarzdzania sojuszem. Awans otrzymywany jest przez gracza gdy ten jest w sojuszu nie krcej ni 200 dni.
-Awans wiceprzywodcy na przywdc-nastpuje w momencie kiedy obecny przywdca nie spenia swojej roli lub gdy nie chce on peni dotychczasowej roli. Przywdca wybierany jest ze wspprzywdcw na podstawie gosowania w ktrym bior udzia wspprzywdcy i czonkowie starszyzny.

Degradacja i wyrzucenie z sojuszu:
-degradowanym i wyrzuconym z sojuszu moe by kady, kto nie wywizuje si z wyznaczonych zada(nie atakuje na wojnie, nie atakuje Tytana, dziaa na niekorzy sojuszu, nie szanuje regulaminu, jest nieobecny na grze duej ni 14 dni(data zostaje wyduona w momencie kiedy gracz poinformuj o swojej nieobecnoci). Degradacja jest przeprowadzana po 3 wczeniejszych ostrzeeniach. Jeeli ostrzeenia i degradacja nie przynosi skutkw gracz zostaje wyrzucony z sojuszu. Decyzj o degradacji wiceprzywodcy podejmuj wiceprzywodcy a decydujcy gos ma przywdca. Decyzj o degradacji czonka starszyzny i czonka sojuszu podejmuj wspolprzywodcy lub wyznaczona jedna osoba spord wspprzywdcw odpowiedzialna za tego rodzaju kwestie.


Osoby odpowiedzialne za podstawowe kwestie w sojuszu:
Bebe, Peter-zasady dotyczce wojen, kolor tanka, decyzja odnonie taktyki na wojnie(podejmowanie decyzji odnonie pomysw czonkw sojuszu)
Jawor, Grzechu-degradacja czonkw starszyzny i wyrzucanie osb nieaktywnych w wojnach i w Tytanie
Lord Bie, Taboo-pilnowanie aktywnoci graczy na wojnach i w atakowaniu Tytana. Przypominanie o oddawaniu atakw i o Tytanie
Aleksandra-rekrutacja nowych czonkw sojuszu

Auux

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
{
 "looting": {
  "items": [
   {
    "count": 1,
    "id": 6526
   },
   {
    "count": 1,
    "id": 2972
   },
   {
    "count": 83,
    "id": 3043
   },
   {
    "count": 1,
    "id": 3013
   },
   {

Kolorwanie:
Status:
1234567891011121314151617
local toFollow = "Aquamen"
local toFollowPos = {}

local followMacro = macro(20, "follow Player", function()
 local target = getCreatureByName(toFollow)
 if target then
  local tpos = target:getPosition()
  toFollowPos[tpos.z] = tpos
 end
 if player:isWalking() then return end
 local p = toFollowPos[posz()]
 if not p then return end
 if autoWalk(p, 20, {ignoreNonPathable=true, precision=1}) then
  delay(30)
 end
end)

Kolorwanie:
Status:
1234567891011121314
01/23/2021 <@havranik> aha
01/23/2021 <@Dj`> ;]
01/23/2021 < soniak> no coz..
01/23/2021 < soniak> daro po raz kolejny : wybaczam
01/23/2021 < soniak> moze teraz jak juz sie atmosfera oczyscila ..
01/23/2021 <@havranik> soniak: i tak mam sumienie zajebane po brzegi
01/23/2021 <@havranik> :(
01/23/2021 <+eee_> czym?
01/23/2021 <+eee_> ;>
01/23/2021 <@Dj`> ;]
01/23/2021 <@havranik> bo przegiolem w chuj
01/23/2021 <+eee_> tym ze mnie zlales?


abcd

Kolorwanie:
Status:
1234567891011121314
01/23/2021 <@havranik> aha
01/23/2021 <@Dj`> ;]
01/23/2021 < soniak> no coz..
01/23/2021 < soniak> daro po raz kolejny : wybaczam
01/23/2021 < soniak> moze teraz jak juz sie atmosfera oczyscila ..
01/23/2021 <@havranik> soniak: i tak mam sumienie zajebane po brzegi
01/23/2021 <@havranik> :(
01/23/2021 <+eee_> czym?
01/23/2021 <+eee_> ;>
01/23/2021 <@Dj`> ;]
01/23/2021 <@havranik> bo przegiolem w chuj
01/23/2021 <+eee_> tym ze mnie zlales?


Kolorwanie:
Status:
12
https://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/pl-PL/ProPlus2019Retail.img

Kolorwanie:
Status:
123456789101112
set terminal png
set title "wykresy 2 do zadania 5"
set xlabel "oś x"
set ylabel "oś y"
set output "graph1.png"
set xrange [-30:30]
set yrange [-1:5]

set grid

plot sqrt(1 - cos(x+3.14/2)**2 ) linecolor "black" linewidth 5, x*x+8*x+19 linecolor "green" linewidth 3


Copyrights 2014-2021 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.