miesnie

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
1) S T A W B A R K O W Y (ramie,lopatka)
PRZOD

-naramienny-->pod nim podgrzebieniowy
-trójgłowy (dluga,boczna,przysrodkowa,dodatkowa) obok naramiennego. Po otworzeniu głowa dodatkowa (tylko u pieska)  NERW PROMIENIOWY GLEBOKI DO MIESNIA WCHODI
-ramienny nad trojglowym
-obly wiekszy pod trojglowym,naramiennym

TYL

-nadgrzebieniowy pod podlopatkowym i zebatym dobrzusznym
-kruczoramieny po srodku obok tetnic
-biceps (obok glowek)
-napinaczpowiezi przedramienia (obok glowy dlugiej i przysrodkowej trojglowego). prostownik lokciowego tylna krw lopatki do wyrostka lopatki pow przedramienia

2) P O D U D Z I E (piszczelowy, strzalkowy)////////rozwor miesniowy po stronie brzusznej

PRZOD        zginacze stepu              -n.strzalkowy wspolny-
-piszczelowy przedni
-prostownik palcow stopy dlugi

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

class figura{
  private:
    string *kolor;
  public:
    figura():kolor{new string("brak koloru")}{
    }
    figura(const string& val): kolor{ new string(val) } {
    }
    // figura(const figura& source): kolor{new string(*source.kolor)} {
    //   // *kolor=*source.kolor;
    // }
    virtual double pole() const = 0;

    string getcolor() const{
      return *kolor;

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

class figura{
  private:
    string *kolor;
  public:
    figura():kolor{new string("brak koloru")}{
    }
    figura(const string& val): kolor{ new string(val) } {
    }
    // figura(const figura& source): kolor{new string(*source.kolor)} {
    //   // *kolor=*source.kolor;
    // }
    virtual double pole() const = 0;

    string getcolor() const{
      return *kolor;

dom

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
**********************************KOMUNIKATOR na 3***************************************
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

class komunikator {
public:
  virtual ostream& wyswietl(ostream& out) const = 0;
  virtual ~komunikator() {}
};

class k1: public komunikator {
protected:
  string *text;

public:
  k1():text(new string("brak")){}
  //k1(): text(new string("brak")) {}
  k1(const string& a): text(new string(a)) {}

Kolos

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
1. PROSTOKAT I GRANIASTOSLUP
2.FIGURA PROSTOKAT KOLO PROSTOPADLOSCIAN,119
3.OSOBA STUDENT 270
4.Pomiar temp ciezar 408
5. czesc ,procesor,dysk,magazyn 529
6.pojazd,samochod osobwy, 713
7.czesc magazyn 833
8.przedmiot osoba student 941
9.osoba,pracownik 1150
10.wolumin ksiazka czasopismo 1265
produkt,pralka,telewizor,osoba,faktura 1364
11.figura,kwadrat,trojkat,kolo, 1452
12.pojazd,samochod,motocykl,van,wypozyczalnia 1555
13.robot,rt1,rt2, 1649
 
 
 
 
###############################################################################
        PROSTOKAT I GRANIASTOSLUP

Lekcja

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
ZADANIE_12
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

template<class T> //stworzenie szablonu dla typu T

class vec{
  int roz_;
  T* wsk_;
public:
  vec():roz_(0),wsk_(0){}
  vec(const int& r):roz_(r),wsk_(roz_?new T[roz_]:0){
   for(int i=0;i<roz_;++i){
    wsk_[i] = T();
   }
  }

  vec(const vec& r):roz_(r.roz_),wsk_(new T[r.roz_]){

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

class komunikator {
public:
  static int liczba_obiektow;
  komunikator() { liczba_obiektow++;}
  virtual ostream& wyswietl(ostream& out) const = 0;
  virtual ~komunikator() { liczba_obiektow--; }
};
int komunikator::liczba_obiektow = 0;

class k1: public komunikator {
protected:
  string *text;

public:
  k1(): text(new string("brak")) {}

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

class robot {
public:
  static int liczba_obiektow;
  robot() { liczba_obiektow++; }
  virtual ~robot() { liczba_obiektow--; }
  virtual void praca() const = 0;
  virtual ostream& wyswietl(ostream& out) const = 0;
};
int robot::liczba_obiektow = 0;

class rt1: public robot {
protected:
  string *txt;

public:

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
using namespace std;
class robot{
public:
 robot(){}
 virtual void praca()const=0;
 virtual ~robot(){}
 virtual void wypisz(ostream& out)const=0;
};
class rt1:public robot{
protected:
 string* txt;
public:
 rt1():txt(new string("nic")){}
 rt1(const string& a1):txt(new string(a1)){}
 rt1& operator=(const rt1& ref){
  if(this!=&ref){
   delete txt;
   txt=new string(*ref.txt);
  }

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
using namespace std;
class figura{
protected:
string *kolor;
public:
 figura():kolor(new string("nic")){}
 figura(const string& a1):kolor(new string(a1)){}
 figura(const figura& ref):kolor(new string(*ref.kolor)){}
 figura& operator=(const figura& ref){
  if(this!=&ref){
   delete kolor;
   kolor=new string(*ref.kolor);
  }
  return *this;
 }
 virtual double pole()const=0;
 virtual void wypisz(ostream& out)const{
  out<<*kolor;
 }


Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.