Kolorwanie:
Status:
123
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;int pierwsza(int n){int liczniki=0;for(int i=1;i<=n;i++) if(n%i==0) liczniki++;if(liczniki==2) return true;else return false;}int suma(int n){int wynik=0;while(n>0){wynik+=n%10;n=n/10;}return wynik;}int sumaBin(int n){int wynik=0;while(n>0){wynik+=n%2;n=n/2;}return wynik;}int main(){int n,m,temp,temp2;int wynik,superB=0;cout << "Wprowadz poczatek zakresu" << endl;cin >> n;cout << "Wprowadz koniec zakresu" << endl;cin >> m;for(int i=n;i<=m;i++){wynik=0;if(pierwsza(i)==true) wynik++;temp=suma(i);if(pierwsza(temp)==true) wynik++;temp2=sumaBin(i);if(pierwsza(temp2)==true) wynik++;if(wynik==3) superB++;}cout << superB;return 0;}

Copyrights 2014-2019 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.