Kolorwanie:
Status:
123456
plik>>a;
		if(plik)
		{
			if(a[10]%2==0) k++;
			else m++;
		}

Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.