SDASDZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Kolorwanie:
Status:
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
// ==UserScript==
// @name     Przechodzenie - goplana.
// @version   1.1
// @description Usuwa błędne odpowiedzi podczas rozmowy ze strażnikiem.
// @author    Adison
// @match    *://*/
// @grant    none
// ==/UserScript==

!function(e) {
  var a = {
    "e14f7dce70e68502f53a0ba92d940880": "Leśną ściółką",
    "343a4ff3553aecfbde43b20128889aae": "Niczym z powyższych",
    "c3c211216ae19f5c8f01f8e2c07e3f28": "Niczym z powyższych",
    "e82d91e171cf20f0542ca797505bc595": "Dziurą",
    "326eee0c30bd8ac2d7f0ed333e73770c": "Nadzieją",
    "f4bd60597fde17ab3105d868d245d613": "Driadą",
    "f355f4845fdea60653e50a49b5d9d3bd": "Wnykami",
    "42e012108da759378f9a1465893586bb": "Truchłem"
  };
  $.getScript("http://www.myersdaily.org/joseph/javascript/md5.js", function() {
    npcTalk = function(c) {
      if (c[4]) {
        var f = md5(c[4]);
        if ("Starożytny Wojownik" == c[1] && a[f]) {
          for (var d = [], i = 7; i < c.length; i += 3) a[f] + ". " !== c[i] && "Nie wiem. " !== c[i] && (c[i] = "---", d.push(i));
          d.reverse();
          for (i = 0; i < d.length; i++) c.splice(d[i], 3)
        }
      }
      e.apply(this, arguments)
    }
  })
}(npcTalk)

Copyrights 2014-2019 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.