FRST

Kolorwanie:
Status:

Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 08-03-2020
Uruchomiony przez admin (administrator)  UZYTKOWNIK (ASUSTeK COMPUTER INC. X555LJ) (16-03-2020 10:42:39)
Uruchomiony z C:\Users\admin\Desktop\FRST
Załadowane profile: admin (Dostępne profile: admin)
Platform: Windows 8.1 (Update) (X64) Język: Polski (Polska)
Domyślna przeglądarka: Opera
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

() [Brak podpisu cyfrowego] C:\ProgramData\ErrorResponder\errorResponder.exe
() [Brak podpisu cyfrowego] C:\Users\admin\AppData\Roaming\Intel Rapid\IntelRapid.exe
(Adobe Inc. -> Adobe Systems) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
(ASUS Cloud Corporation) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage\2.1.15.458\AsusWSWinService.exe
(ASUSTeK Computer Inc. -> ASUS) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
(ASUSTeK Computer Inc. -> ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\AsLdrSrv.exe
(ASUSTeK Computer Inc. -> ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControl.exe
(ASUSTeK Computer Inc. -> ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe
(ASUSTeK Computer Inc. -> ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
(ASUSTeK Computer Inc. -> ASUSTek Computer Inc.) C:\Program Files (x86)\ASUS\USBChargerPlus\USBChargerPlus.exe
(Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswEngSrv.exe
(Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
(Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
(Avast Software s.r.o. -> AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
(Disc Soft Ltd -> Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe
(Disc Soft Ltd -> Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTShellHlp.exe
(Dropbox, Inc -> Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
(Dropbox, Inc -> Dropbox, Inc.) C:\Windows\System32\DbxSvc.exe
(Evernote Corporation -> Evernote Corp., 305 Walnut Street, Redwood City, CA 94063) C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteClipper.exe
(HUAWEI Technologies Co., Ltd. -> ) C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService64.exe
(HUAWEI Technologies Co., Ltd. -> ) C:\ProgramData\PLAY ONLINE\OnlineUpdate\ouc.exe
(HUAWEI Technologies Co., Ltd. -> Huawei Technologies Co., Ltd.) C:\ProgramData\DatacardService\DCSHelper.exe
(Intel Corporation - Embedded Subsystems and IP Blocks Group -> Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
(Intel Corporation - Embedded Subsystems and IP Blocks Group -> Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Intel Corporation - pGFX -> ) C:\Windows\System32\igfxTray.exe
(Intel Corporation - pGFX -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
(Intel Corporation - pGFX -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
(Intel Corporation - pGFX -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
(Intel(R) Software -> Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\esif_uf.exe
(Intel(R) Software -> Intel Corporation) C:\Windows\Temp\DPTF\esif_assist.exe
(Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\SkyDrive.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
(NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
(NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
(NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
(NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera.exe
(Opera Software AS -> Opera Software) C:\Program Files (x86)\Opera\67.0.3575.53\opera_crashreporter.exe
(StarWind Software) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
(WildTangent Inc -> WildTangent) C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppIntegrationService.exe

==================== Rejestr (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [NvBackend] => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2531472 2014-12-13] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [277664 2020-03-12] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
HKLM\...\Run: [CL-22-8831EBB2-D0D8-40C2-A8C7-E4E6C3762151] => "C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\SetupInformation\CL-22-8831EBB2-D0D8-40C2-A8C7-E4E6C3762151\setuplauncher.exe" /run:"C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\SetupInformation\CL-22-8831EBB (dane wartości zawierają 44 znaków więcej).
HKLM-x32\...\Run: [Dropbox] => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe [6260736 2020-03-04] (Dropbox, Inc -> Dropbox, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [Opera Browser Assistant] => C:\Program Files (x86)\Opera\assistant\browser_assistant.exe [3024920 2020-03-12] (Opera Software AS -> Opera Software)
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Ograniczenia <==== UWAGA
HKU\S-1-5-21-3906114967-3699591744-2550331771-1001\...\Run: [AlcoholAutomount] => C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\AxAutoMntSrv.exe [39376 2015-03-12] (Alcohol Soft -> Alcohol Soft Development Team)
HKU\S-1-5-21-3906114967-3699591744-2550331771-1001\...\Run: [Google Update] => C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Update\1.3.35.442\GoogleUpdateCore.exe [217544 2020-02-05] (Google LLC -> Google LLC)
HKU\S-1-5-21-3906114967-3699591744-2550331771-1001\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [5230784 2017-12-15] (Disc Soft Ltd -> Disc Soft Ltd)
HKU\S-1-5-21-3906114967-3699591744-2550331771-1001\...\MountPoints2: {8e05c44c-f293-11e7-83b4-40b89a76d456} - "F:\setup.exe" 
HKU\S-1-5-21-3906114967-3699591744-2550331771-1001\...\MountPoints2: {cdee102b-5c5b-11ea-865e-1cb72c9b2ec8} - "F:\HiSuiteDownLoader.exe" 
HKU\S-1-5-21-3906114967-3699591744-2550331771-1001\...\Winlogon: [Shell] explorer.exe, "C:\ProgramData\ErrorResponder\errorResponder.exe" <==== UWAGA
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{DB09678A-882B-494B-AF1C-D62CBD5F4485}] -> C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\NativeUserProxy.exe [2015-02-09] (WildTangent Inc -> )
Startup: C:\Users\admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\EvernoteClipper.lnk [2019-02-20]
ShortcutTarget: EvernoteClipper.lnk -> C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteClipper.exe (Evernote Corporation -> Evernote Corp., 305 Walnut Street, Redwood City, CA 94063)
Startup: C:\Users\admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\IntelRapid.lnk [2020-03-16] <==== UWAGA
ShortcutTarget: IntelRapid.lnk -> C:\Users\admin\AppData\Roaming\Intel Rapid\IntelRapid.exe () [Brak podpisu cyfrowego] <==== UWAGA
Startup: C:\Users\admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Powiadomienia monitorowania tuszu - HP ENVY 4500 series.lnk [2020-03-16]
ShortcutAndArgument: Powiadomienia monitorowania tuszu - HP ENVY 4500 series.lnk -> C:\Windows\system32\RunDll32.exe => "C:\Program Files\HP\HP ENVY 4500 series\bin\HPStatusBL.dll",RunDLLEntry SERIALNUMBER=CN4BL251D405X4;CONNECTION=USB;MONITOR=1;
BootExecute: autocheck autochk * bddel.exe

==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) ============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

Task: {0AF123D2-4BEF-4751-986B-23C61B2C6845} - System32\Tasks\Microsoft Office 15 Sync Maintenance for UZYTKOWNIK-admin użytkownik => C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MsoSync.exe [469640 2012-10-01] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {0F0911BA-D088-4185-9A9A-85F497834952} - System32\Tasks\Update Checker => C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\UpdateChecker.exe [17920 2016-08-01] () [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {22CC0AAD-9583-49EA-8246-91463001C5B7} - System32\Tasks\{EA8005C3-DE49-4DD6-9B49-2A1D246A861A} => c:\program files (x86)\opera\launcher.exe [1538584 2020-03-03] (Opera Software AS -> Opera Software)
Task: {2917497B-BD00-4C94-9EB6-16773EBCCCE8} - System32\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [143144 2017-11-12] (Dropbox, Inc -> Dropbox, Inc.)
Task: {33641514-8C87-4FB8-AE4D-2C310B31FEB4} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [1242704 2020-02-25] (Adobe Inc. -> Adobe Systems)
Task: {368D2E67-83BB-4DDC-B59D-BA50ADC00F4D} - System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_31_0_0_108_pepper.exe [1454592 2018-09-14] (Adobe Systems Incorporated -> Adobe Systems Incorporated)
Task: {4E617A3D-8B3D-4938-B75D-D8E984C70B0A} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office 15 Subscription Heartbeat => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Office15\OLicenseHeartbeat.exe [1642672 2012-10-01] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {5B918651-36C9-4BAA-A378-3B9B60DDB172} - System32\Tasks\ASUS Live Update2 => C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\UpdateChecker.exe [17920 2016-08-01] () [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {68C7B1FE-80FC-42B8-AE52-7E35443485C8} - System32\Tasks\Avast Software\Overseer => C:\Program Files\Common Files\Avast Software\Overseer\overseer.exe [1660520 2020-03-14] (Avast Software s.r.o. -> Avast Software)
Task: {700575FA-F1D7-478D-8230-C0602307235A} - System32\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [143144 2017-11-12] (Dropbox, Inc -> Dropbox, Inc.)
Task: {720C1CF1-25B8-415B-8234-01FD1775564C} - System32\Tasks\Avast Emergency Update => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvEmUpdate.exe [3894664 2020-03-12] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
Task: {72B6D6CF-9A50-4B5C-82E2-D33E5332D44A} - System32\Tasks\HPCustParticipation HP ENVY 4500 series => C:\Program Files\HP\HP ENVY 4500 series\Bin\HPCustPartic.exe [5745672 2014-07-21] (Hewlett Packard -> Hewlett-Packard Development Company, LP)
Task: {7AEF044E-0178-4B75-8AC4-3EC24C0C2900} - System32\Tasks\klcp_update => C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Tools\CodecTweakTool.exe [1724928 2019-12-29] () [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {83519F75-A30E-4591-80C9-AE8B47D1E983} - System32\Tasks\ASUS USB Charger Plus => C:\Program Files (x86)\ASUS\USBChargerPlus\USBChargerPlus.exe [19853392 2014-09-11] (ASUSTeK Computer Inc. -> ASUSTek Computer Inc.)
Task: {86DB5431-7C8C-48D7-9542-5A861B2B706A} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3906114967-3699591744-2550331771-1001Core => C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [153168 2017-11-17] (Google Inc -> Google Inc.)
Task: {8A631AB5-1B9D-4E0C-A9AC-446732902CAA} - System32\Tasks\RTKCPL => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13872856 2014-12-26] (Realtek Semiconductor Corp -> Realtek Semiconductor)
Task: {8FB6D797-EA56-4A8B-9684-521208935C9B} - System32\Tasks\ASUS Splendid ACMON => C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe [60488 2014-11-05] (ASUSTeK Computer Inc. -> ASUS)
Task: {9009CA78-50DF-479A-87F5-06326366356F} - System32\Tasks\Intel Rapid => C:\Users\admin\AppData\Roaming\Intel Rapid\IntelRapid.exe [2253824 2020-03-16] () [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {9D182E8E-471F-45E7-8319-DC2CC955F469} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3906114967-3699591744-2550331771-1001UA => C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [153168 2017-11-17] (Google Inc -> Google Inc.)
Task: {A579290E-7E54-499A-BA09-173B5216B68C} - System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1447830650 => C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe [1538584 2020-03-03] (Opera Software AS -> Opera Software)
Task: {BB4CD7D7-1034-4C3A-8497-8C10EDAC4F3C} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentFallBack => C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\msoia.exe [375416 2012-10-01] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {BFD912EC-FF13-4754-A77B-33C46C88DA34} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [335872 2018-09-14] (Adobe Systems Incorporated -> Adobe Systems Incorporated)
Task: {D5CC1CE1-04E2-4474-9281-71251B5147AA} - System32\Tasks\ASUS Live Update1 => C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\UpdateChecker.exe [17920 2016-08-01] () [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {DABE5D14-F0BF-493D-B5F8-975483B1CC53} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentLogOn => C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\msoia.exe [375416 2012-10-01] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Task: {DF4734BF-028F-4280-B923-A603ACBB058C} - System32\Tasks\ASUS\ASUS Product Register Service => C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\aprp.exe [1606784 2015-03-03] (ASUSTeK Computer Inc. -> ASUSTek Computer Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {E2353D29-FF99-4A05-B423-8D57E5EB254C} - System32\Tasks\ASUS Smart Gesture Launcher => C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPLauncher.exe [18232 2015-03-18] (ASUSTeK Computer Inc. -> AsusTek)
Task: {E7177CF2-190C-4496-A26F-B41ABE614B75} - System32\Tasks\Opera scheduled assistant Autoupdate 1582277003 => C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe [1538584 2020-03-03] (Opera Software AS -> Opera Software)
Task: {F8288D58-9A2E-43E7-9A79-D551BF111614} - System32\Tasks\ATK Package 36D18D69AFC3 => C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\SimAppExec.exe [120632 2014-06-11] (ASUSTeK Computer Inc. -> ASUSTek Computer Inc.)

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)

Task: C:\Windows\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineCore.job => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
Task: C:\Windows\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineUA.job => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

ProxyEnable: [S-1-5-19] => Proxy [funkcja włączona]
ProxyServer: [S-1-5-19] => 127.0.0.1:8080
ProxyEnable: [S-1-5-20] => Proxy [funkcja włączona]
ProxyServer: [S-1-5-20] => 127.0.0.1:8080
ProxyEnable: [S-1-5-21-3906114967-3699591744-2550331771-1001] => Proxy [funkcja włączona]
ProxyServer: [S-1-5-21-3906114967-3699591744-2550331771-1001] => 127.0.0.1:8080
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 8.8.8.8
Tcpip\..\Interfaces\{397EF6A3-ECF2-4E08-B281-D72E93838BD7}: [DhcpNameServer] 8.8.8.8
Tcpip\..\Interfaces\{FE067B3E-101F-4A6A-B71E-F109F35254D4}: [DhcpNameServer] 8.8.8.8
ManualProxies: 1127.0.0.1:8080

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
HKU\S-1-5-21-3906114967-3699591744-2550331771-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=MSERBM&pc=MSERT1
SearchScopes: HKLM -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=MSERBM&pc=MSERT1
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=MSERBM&pc=MSERT1
SearchScopes: HKLM-x32 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=MSERBM&pc=MSERT1
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3906114967-3699591744-2550331771-1001 -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=MSERBM&pc=MSERT1
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3906114967-3699591744-2550331771-1001 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3906114967-3699591744-2550331771-1001 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=MSERBM&pc=MSERT1
BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
BHO-x32: Evernote extension -> {92EF2EAD-A7CE-4424-B0DB-499CF856608E} -> C:\Program Files (x86)\Evernote\Evernote\EvernoteIE.dll [2019-01-24] (Evernote Corporation -> Evernote Corp., 305 Walnut Street, Redwood City, CA 94063)
BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit PhantomPDF Plugin,version=1.0,application/pdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit PhantomPDF\plugins\npFoxitPhantomPDFPlugin.dll [2014-10-20] (Foxit Software Incorporated -> Foxit Corporation)
FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit PhantomPDF Plugin,version=1.0,application/vnd.fdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit PhantomPDF\plugins\npFoxitPhantomPDFPlugin.dll [2014-10-20] (Foxit Software Incorporated -> Foxit Corporation)
FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit PhantomPDF Plugin,version=1.0,application/vnd.xdp -> C:\Program Files (x86)\Foxit PhantomPDF\plugins\npFoxitPhantomPDFPlugin.dll [2014-10-20] (Foxit Software Incorporated -> Foxit Corporation)
FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit PhantomPDF Plugin,version=1.0,application/vnd.xfdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit PhantomPDF\plugins\npFoxitPhantomPDFPlugin.dll [2014-10-20] (Foxit Software Incorporated -> Foxit Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.68 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2015-02-25] (Intel(R) Identity Protection Technology Software -> Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2015-02-25] (Intel(R) Identity Protection Technology Software -> Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @WildTangent.com/GamesAppPresenceDetector,Version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\BrowserIntegration\Registered\0\NP_wtapp.dll [2014-11-15] (WildTangent Inc -> )
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2020-02-04] (Adobe Inc. -> Adobe Systems Inc.)

Chrome: 
=======
CHR Profile: C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2020-03-16]
CHR Notifications: Default -> hxxps://www.facebook.com
CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-11-17]
CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-11-17]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-11-17]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-11-17]
CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-11-17]
CHR Extension: (Bitdefender Wallet) - C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gannpgaobkkhmpomoijebaigcapoeebl [2018-02-25]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-11-17]
CHR Extension: (MessengerMerge) - C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gnpmpgklhmjkghnckaipiicobgjhjjah [2017-11-17]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-11-17]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-11-17]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-02-27]

Opera: 
=======
OPR DownloadDir: E:\Downloads
OPR Notifications: hxxps://mediamarkt.pl; hxxps://poczta.onet.pl; hxxps://www.komputronik.pl; hxxps://www.reddit.com
OPR Session Restore: -> [funkcja włączona]
OPR Extension: (AdBlocker for YouTube™) - C:\Users\admin\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\cgdogbijachehheddakopmfjahhgmmma [2019-05-09]

==================== Usługi (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 5803EE7E; C:\ProgramData\5803EE7E\13BBBBA9.dll [572928 2020-03-16] () [Brak podpisu cyfrowego]
R2 Asus WebStorage Windows Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage\2.1.15.458\AsusWSWinService.exe [71168 2014-12-04] (ASUS Cloud Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe [6046624 2020-03-12] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [413472 2020-03-12] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S2 AxAutoMntSrv; C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\AxAutoMntSrv.exe [39376 2015-03-12] (Alcohol Soft -> Alcohol Soft Development Team)
S2 dbupdate; C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [143144 2017-11-12] (Dropbox, Inc -> Dropbox, Inc.)
S3 dbupdatem; C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [143144 2017-11-12] (Dropbox, Inc -> Dropbox, Inc.)
R2 DbxSvc; C:\Windows\system32\DbxSvc.exe [44552 2020-03-04] (Dropbox, Inc -> Dropbox, Inc.)
R3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe [3128000 2017-12-15] (Disc Soft Ltd -> Disc Soft Ltd)
R2 esifsvc; C:\Windows\SysWOW64\esif_uf.exe [1037568 2014-09-18] (Intel(R) Software -> Intel Corporation)
R2 GamesAppIntegrationService; C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppIntegrationService.exe [347200 2015-02-09] (WildTangent Inc -> WildTangent)
R2 HWDeviceService64.exe; C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService64.exe [346976 2011-03-14] (HUAWEI Technologies Co., Ltd. -> )
R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [344976 2014-12-15] (Intel Corporation - pGFX -> Intel Corporation)
S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [881152 2014-10-03] (Intel® Trusted Connect Service -> Intel(R) Corporation)
R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [156960 2015-02-25] (Intel Corporation - Embedded Subsystems and IP Blocks Group -> Intel Corporation)
S2 Net Driver HPZ12; C:\Windows\System32\HPZinw12.dll [50688 2013-11-14] (Hewlett-Packard) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 NvNetworkService; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [1701520 2014-12-13] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
S2 PLAY ONLINE. RunOuc; C:\Program Files (x86)\PLAY ONLINE\UpdateDog\ouc.exe [246112 2016-10-25] (HUAWEI Technologies Co., Ltd. -> )
S2 Pml Driver HPZ12; C:\Windows\System32\HPZipm12.dll [66048 2013-11-14] (Hewlett-Packard) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 ss_conn_launcher_service; C:\Windows\System32\Samsung\EasySetup\ss_conn_launcher.exe [182120 2019-09-26] (Samsung Electronics Co., Ltd. -> Samsung Electronics Co., Ltd.)
R2 StarWindServiceAE; C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe [370688 2009-12-23] (StarWind Software) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [361824 2017-01-12] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [119872 2017-01-12] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S3 AgereSoftModem; C:\Windows\system32\DRIVERS\agrsm64.sys [1146880 2013-06-18] (Microsoft Windows -> LSI Corp)
R0 aswArDisk; C:\Windows\System32\drivers\aswArDisk.sys [37864 2020-03-12] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S3 aswArPot; C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys [205576 2020-03-12] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S3 aswbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdriver.sys [271120 2020-03-12] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S3 aswbidsh; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsh.sys [206608 2020-03-12] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S3 aswbuniv; C:\Windows\System32\drivers\aswbuniv.sys [64272 2020-03-12] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswHdsKe; C:\Windows\System32\drivers\aswHdsKe.sys [279360 2020-03-12] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R3 aswKbd; C:\Windows\System32\drivers\aswKbd.sys [42976 2020-03-12] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [175400 2020-03-12] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S3 aswRdr; C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys [110560 2020-03-12] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys [84056 2020-03-12] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S3 aswSnx; C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [848672 2020-03-12] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R1 aswSP; C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [458584 2020-03-12] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S3 aswStm; C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys [235184 2020-03-12] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
S3 aswVmm; C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys [316256 2020-03-12] (Avast Software s.r.o. -> AVAST Software)
R3 ATP; C:\Windows\System32\drivers\AsusTP.sys [73512 2015-03-18] (ASUSTeK Computer Inc. -> ASUS Corporation)
U3 axscsidrv; C:\Windows\System32\Drivers\axscsidrv.sys [304296 2016-08-06] (Disc Soft Ltd -> Alcohol Soft Development Team)
S3 bcmfn2; C:\Windows\System32\drivers\bcmfn2.sys [17624 2013-08-13] (Broadcom Corporation -> Windows (R) Win 7 DDK provider)
S3 dg_ssudbus; C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [136040 2019-09-26] (Samsung Electronics Co., Ltd. -> Samsung Electronics Co., Ltd.)
R3 dptf_cpu; C:\Windows\System32\drivers\dptf_cpu.sys [38720 2014-09-18] (Intel(R) Software -> Intel Corporation)
R3 dptf_pch; C:\Windows\System32\drivers\dptf_pch.sys [38208 2014-09-18] (Intel(R) Software -> Intel Corporation)
R3 dtlitescsibus; C:\Windows\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [30264 2018-01-06] (Disc Soft Ltd -> Disc Soft Ltd)
R3 dtliteusbbus; C:\Windows\System32\drivers\dtliteusbbus.sys [47672 2018-01-06] (Disc Soft Ltd -> Disc Soft Ltd)
R3 esif_lf; C:\Windows\System32\drivers\esif_lf.sys [216360 2014-09-18] (Intel(R) Software -> Intel Corporation)
U5 ew_hwusbdev; C:\Windows\System32\Drivers\ew_hwusbdev.sys [117248 2016-10-25] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Huawei Technologies Co., Ltd.)
S3 ew_usbenumfilter; C:\Windows\System32\drivers\ew_usbenumfilter.sys [13952 2016-10-25] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Huawei Technologies Co., Ltd.)
S3 huawei_cdcacm; C:\Windows\system32\DRIVERS\ew_jucdcacm.sys [104448 2016-10-25] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Huawei Technologies Co., Ltd.)
R3 huawei_enumerator; C:\Windows\System32\drivers\ew_jubusenum.sys [90112 2016-10-25] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Huawei Technologies Co., Ltd.)
S3 huawei_ext_ctrl; C:\Windows\System32\drivers\ew_juextctrl.sys [30720 2016-10-25] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Huawei Technologies Co., Ltd.)
S3 huawei_wwanecm; C:\Windows\system32\DRIVERS\ew_juwwanecm.sys [229376 2016-10-25] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Huawei Technologies Co., Ltd.)
R0 IntelHSWPcc; C:\Windows\System32\drivers\IntelPcc.sys [79016 2014-08-26] (Intel(R) Software -> Intel Corporation)
R3 m76usb; C:\Windows\System32\drivers\m76usb.sys [553616 2015-02-14] (MEDIATEK INC. -> Ralink Technology Corp.)
R3 MEIx64; C:\Windows\system32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [129312 2015-02-25] (Intel Corporation - Embedded Subsystems and IP Blocks Group -> Intel Corporation)
R3 netr28x; C:\Windows\system32\DRIVERS\netr28x.sys [2541200 2015-02-10] (MEDIATEK INC. -> MediaTek Inc.)
R0 sptd; C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys [394296 2016-08-06] (Disc Soft Ltd -> Duplex Secure Ltd.)
S3 ssudmdm; C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [166760 2019-09-26] (Samsung Electronics Co., Ltd. -> Samsung Electronics Co., Ltd.)
S3 ssudserd; C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudserd.sys [166288 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd. -> Samsung Electronics Co., Ltd.)
S3 ss_conn_usb_driver2; C:\Windows\System32\Drivers\ss_conn_usb_driver2.sys [43368 2019-09-26] (Samsung Electronics Co., Ltd. -> Samsung Electronics Co., Ltd.)
S3 usbrndis6; C:\Windows\system32\DRIVERS\usb80236.sys [20992 2015-04-25] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys [46600 2017-02-10] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys [274776 2017-01-12] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [117592 2017-01-12] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
U3 aswbdisk; Brak ImagePath
S1 MpKsl1b516b61; \??\C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{9B376127-8549-4847-8500-A1FFDB6E6006}\MpKsl1b516b61.sys [X]

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc (utworzone) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2020-03-16 10:41 - 2020-03-16 10:42 - 000000000 ____D C:\Users\admin\Desktop\FRST
2020-03-16 10:13 - 2020-03-16 10:14 - 000000000 __RHD C:\ProgramData\5803EE7E
2020-03-16 10:13 - 2020-03-16 10:13 - 000002980 _____ C:\Windows\system32\Tasks\Intel Rapid
2020-03-16 10:13 - 2020-03-16 10:13 - 000000000 ____D C:\Users\admin\AppData\Roaming\Intel Rapid
2020-03-16 10:12 - 2020-03-16 10:13 - 002253824 _____ C:\Users\admin\AppData\Roaming\regfvdfds.exe
2020-03-16 10:12 - 2020-03-16 10:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ErrorResponder
2020-03-16 10:05 - 2020-03-16 10:05 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Oded
2020-03-16 10:04 - 2020-03-16 10:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Newfol
2020-03-16 10:03 - 2020-03-16 10:03 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Sync
2020-03-16 09:30 - 2020-03-16 09:49 - 000009720 _____ C:\Users\admin\Desktop\Kalkulacja mieszkania pod wynajem.xlsx
2020-03-16 07:49 - 2020-03-16 09:01 - 000008895 _____ C:\Users\admin\Desktop\Rozwój zarobków.xlsx
2020-03-16 06:17 - 2020-03-16 06:18 - 000025452 _____ C:\ProgramData\agent.1584335857.5588.v2.bin
2020-03-16 06:17 - 2020-03-16 06:17 - 000181094 _____ C:\ProgramData\cl.uninstall.1584335762.bdinstall.bin
2020-03-16 06:17 - 2020-03-16 06:17 - 000033908 _____ C:\ProgramData\agent.1584335857.1040.v2.bin
2020-03-16 06:16 - 2020-03-16 06:16 - 000078476 _____ C:\ProgramData\dm.uninstall.1584335777.bdinstall.v2.bin
2020-03-16 05:50 - 2020-03-16 05:50 - 000000000 _____ C:\Users\admin\AppData\Local\BITB02E.tmp
2020-03-16 05:50 - 2020-03-16 05:50 - 000000000 _____ C:\Users\admin\AppData\Local\BITAFFF.tmp
2020-03-16 05:49 - 2020-03-16 05:49 - 000006128 _____ C:\Windows\system32\bddel.dat
2020-03-16 05:48 - 2020-03-16 05:48 - 000000000 ____D C:\Users\admin\AppData\Local\PunkBuster
2020-03-16 05:48 - 2020-03-16 05:48 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Orbit
2020-03-15 18:49 - 2020-03-15 18:49 - 000000000 ____D C:\Users\admin\AppData\Roaming\Far Cry 3
2020-03-14 08:32 - 2020-03-14 08:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVAST Software
2020-03-13 13:53 - 2020-03-13 14:15 - 000009861 _____ C:\Users\admin\Desktop\Rozliczenie z Wiola.xlsx
2020-03-12 21:49 - 2020-03-15 23:58 - 000005068 _____ C:\Windows\system32\Tasks\Microsoft Office 15 Sync Maintenance for UZYTKOWNIK-admin użytkownik
2020-03-12 17:04 - 2020-03-16 10:15 - 000000000 ____D C:\Users\admin\AppData\Local\CrashDumps
2020-03-12 17:04 - 2020-03-15 23:58 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Tasks\Avast Software
2020-03-12 17:03 - 2020-03-16 05:51 - 000004168 _____ C:\Windows\system32\Tasks\Avast Emergency Update
2020-03-12 17:02 - 2020-03-12 17:04 - 000458584 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
2020-03-12 17:02 - 2020-03-12 17:04 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\bookingDesktopApp
2020-03-12 17:02 - 2020-03-12 17:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Serious Sam Demo
2020-03-12 17:02 - 2020-03-12 17:02 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Croteam
2020-03-12 17:02 - 2020-03-12 17:01 - 000368056 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
2020-03-12 17:02 - 2020-03-12 17:01 - 000316256 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
2020-03-12 17:02 - 2020-03-12 17:01 - 000279360 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
2020-03-12 17:02 - 2020-03-12 17:01 - 000235184 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys
2020-03-12 17:02 - 2020-03-12 17:01 - 000175400 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
2020-03-12 17:02 - 2020-03-12 17:01 - 000110560 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
2020-03-12 17:02 - 2020-03-12 17:01 - 000084056 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
2020-03-12 17:02 - 2020-03-12 17:01 - 000042976 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswKbd.sys
2020-03-12 17:02 - 2020-03-12 17:00 - 000848672 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
2020-03-12 17:02 - 2020-03-12 17:00 - 000271120 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsdriver.sys
2020-03-12 17:02 - 2020-03-12 17:00 - 000206608 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsh.sys
2020-03-12 17:02 - 2020-03-12 17:00 - 000205576 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswArPot.sys
2020-03-12 17:02 - 2020-03-12 17:00 - 000064272 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbuniv.sys
2020-03-12 17:02 - 2020-03-12 17:00 - 000037864 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswArDisk.sys
2020-03-12 17:00 - 2020-03-12 17:00 - 082531165 _____ (Croteam) C:\Users\admin\Downloads\serious-sam-the-first-encounter.exe
2020-03-12 02:50 - 2020-03-04 07:58 - 001335808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsecedit.dll
2020-03-12 02:50 - 2020-02-13 07:23 - 001489512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
2020-03-12 02:50 - 2020-02-11 13:40 - 001493504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GdiPlus.dll
2020-03-12 02:50 - 2020-02-08 17:35 - 000046592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\profext.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-03-04 07:43 - 001377792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user32.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-03-04 07:40 - 000214528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scecli.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-25 03:22 - 003634688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msi.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-15 17:41 - 001546240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-13 18:25 - 000391680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssph.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-13 18:25 - 000272896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
2020-03-12 02:49 - 2020-02-13 18:17 - 002750464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tquery.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-13 17:59 - 001920000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssrch.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-13 17:58 - 000711168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
2020-03-12 02:49 - 2020-02-13 06:06 - 000861184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-13 05:11 - 000332800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\upnphost.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-13 05:06 - 002464256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-11 14:39 - 020290048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-11 14:30 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf3216.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-11 14:23 - 000496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-11 14:21 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-11 14:20 - 002304000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-11 14:13 - 000660992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-11 13:57 - 000052736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeedsbs.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-11 13:55 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-11 13:55 - 000128000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iepeers.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-11 13:52 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-11 13:50 - 004112384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-11 13:49 - 001085440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-11 13:48 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-11 13:47 - 002058752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2020-03-12 02:49 - 2020-02-11 13:47 - 000696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-11 13:47 - 000333312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-11 13:44 - 013854208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-11 13:29 - 004387328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-11 13:25 - 001332224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-11 13:24 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-08 19:32 - 000450536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wer.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-08 19:32 - 000136744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wermgr.exe
2020-03-12 02:49 - 2020-02-08 17:35 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netprofm.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-01 18:07 - 000319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mprddm.dll
2020-03-12 02:49 - 2020-02-01 17:34 - 000272384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FWPUCLNT.DLL
2020-03-12 02:49 - 2020-02-01 17:24 - 000562176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll
2020-03-12 02:46 - 2020-03-05 03:30 - 001542920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\user32.dll
2020-03-12 02:46 - 2020-02-15 17:45 - 001728000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Immersive.dll
2020-03-12 02:46 - 2020-02-13 19:22 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
2020-03-12 02:46 - 2020-02-13 19:20 - 000468992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssph.dll
2020-03-12 02:46 - 2020-02-13 19:03 - 003631616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll
2020-03-12 02:46 - 2020-02-13 18:42 - 000133120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssprxy.dll
2020-03-12 02:46 - 2020-02-13 18:39 - 000905728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
2020-03-12 02:46 - 2020-02-13 18:38 - 002551808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssrch.dll
2020-03-12 02:46 - 2020-02-13 11:35 - 001765064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
2020-03-12 02:46 - 2020-02-13 05:42 - 000459264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\upnphost.dll
2020-03-12 02:46 - 2020-02-11 15:01 - 004168192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2020-03-12 02:46 - 2020-02-11 13:50 - 001756672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GdiPlus.dll
2020-03-12 02:46 - 2020-02-08 17:50 - 000056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\profext.dll
2020-03-12 02:46 - 2020-02-05 15:20 - 001544888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-03-05 01:50 - 001479680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsecedit.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-03-05 01:23 - 000274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scecli.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-03-04 01:40 - 007362288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2020-03-12 02:45 - 2020-03-04 01:39 - 002013936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
2020-03-12 02:45 - 2020-02-25 03:25 - 003329536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-13 06:26 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceMetadataRetrievalClient.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-13 05:41 - 002780160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-12 00:09 - 001368288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-11 15:15 - 025753600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-11 14:58 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf3216.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-11 14:50 - 002911232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-11 14:48 - 000580096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-11 14:48 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-11 14:38 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-11 14:37 - 005500416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-11 14:37 - 000790016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-11 14:16 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-11 14:15 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-11 14:14 - 000145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iepeers.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-11 14:13 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-11 14:09 - 001033216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-11 14:03 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-11 14:02 - 015468544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-11 14:01 - 000809472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-11 14:01 - 000728064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2020-03-12 02:45 - 2020-02-11 13:58 - 002132992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2020-03-12 02:45 - 2020-02-11 13:46 - 004859392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-11 13:35 - 001566720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-11 13:24 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-08 21:05 - 000537824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wer.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-08 21:04 - 000140128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wermgr.exe
2020-03-12 02:45 - 2020-02-08 18:55 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\npmproxy.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-08 18:32 - 000087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wercplsupport.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-08 18:10 - 000112128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AxInstSv.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-08 18:09 - 000933888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qmgr.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-08 18:04 - 001254912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werconcpl.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-08 17:52 - 000255488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netprofm.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-08 17:52 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlmproxy.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-08 17:50 - 000550912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netprofmsvc.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-08 17:28 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netman.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-07 19:46 - 000784896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpksetup.exe
2020-03-12 02:45 - 2020-02-07 19:15 - 000787456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WorkfoldersControl.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-07 19:02 - 000229888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\profsvc.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-07 18:32 - 001680896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\workfolderssvc.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-05 15:38 - 000205824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndiswan.sys
2020-03-12 02:45 - 2020-02-05 15:38 - 000095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\agilevpn.sys
2020-03-12 02:45 - 2020-02-01 18:36 - 000377344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mprddm.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-01 17:57 - 000845312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BFE.DLL
2020-03-12 02:45 - 2020-02-01 17:56 - 001080320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL
2020-03-12 02:45 - 2020-02-01 17:48 - 000422400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL
2020-03-12 02:45 - 2020-02-01 17:44 - 000429568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vpnike.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-01 17:36 - 000542720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmans.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-02-01 17:33 - 000713216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-01-28 20:53 - 001349120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentServer.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-01-28 20:47 - 000955904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.dll
2020-03-12 02:45 - 2020-01-14 22:05 - 000101832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mountmgr.sys
2020-03-12 02:34 - 2020-03-12 02:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dropbox
2020-03-12 02:14 - 2020-02-13 07:03 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\poqexec.exe
2020-03-12 02:14 - 2020-02-13 06:06 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\poqexec.exe
2020-03-04 14:21 - 2020-03-04 14:21 - 000047600 _____ (Dropbox, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\dbx-stable.sys
2020-03-04 14:21 - 2020-03-04 14:21 - 000047600 _____ (Dropbox, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\dbx-dev.sys
2020-03-04 14:21 - 2020-03-04 14:21 - 000047600 _____ (Dropbox, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\dbx-canary.sys
2020-03-04 14:21 - 2020-03-04 14:21 - 000044552 _____ (Dropbox, Inc.) C:\Windows\system32\DbxSvc.exe
2020-03-01 11:45 - 2020-03-12 21:52 - 000000000 ____D C:\Users\admin\Desktop\Lampa Chrysler sprzedaj
2020-02-21 10:23 - 2020-03-15 23:58 - 000004054 _____ C:\Windows\system32\Tasks\Opera scheduled assistant Autoupdate 1582277003

==================== Jeden miesiąc (zmodyfikowane) ==================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2020-03-16 10:43 - 2018-02-24 12:52 - 000000000 ____D C:\FRST
2020-03-16 10:31 - 2015-09-16 00:12 - 000003600 _____ C:\Windows\system32\Tasks\Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-3906114967-3699591744-2550331771-1001
2020-03-16 10:04 - 2018-01-17 18:14 - 003340288 ___SH C:\Users\admin\Desktop\Thumbs.db
2020-03-16 09:07 - 2015-04-26 21:40 - 000802458 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2020-03-16 09:07 - 2015-04-26 21:40 - 000161148 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2020-03-16 09:07 - 2014-11-22 02:01 - 001817498 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2020-03-16 09:07 - 2013-08-22 14:36 - 000000000 ____D C:\Windows\Inf
2020-03-16 07:48 - 2019-10-10 17:23 - 000000000 ____D C:\Users\admin\Desktop\Różne obliczenia
2020-03-16 07:47 - 2020-01-22 10:33 - 000000000 ____D C:\Users\admin\Desktop\KOndratowicza
2020-03-16 07:47 - 2017-01-03 10:39 - 000000000 ____D C:\Users\admin\Desktop\Prywatne
2020-03-16 07:28 - 2017-12-08 11:12 - 000000000 ____D C:\Users\admin\Documents\Pliki programu Outlook
2020-03-16 06:32 - 2019-05-28 10:32 - 000004476 _____ C:\Windows\system32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
2020-03-16 06:19 - 2016-08-06 11:28 - 000000000 ___DO C:\Users\admin\OneDrive
2020-03-16 06:19 - 2013-08-22 16:36 - 000000000 ____D C:\Windows\ELAMBKUP
2020-03-16 06:19 - 2013-08-22 15:45 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2020-03-16 06:17 - 2018-02-24 11:25 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Bitdefender
2020-03-16 06:16 - 2018-02-24 11:46 - 000282930 _____ C:\bdlog.txt
2020-03-16 05:48 - 2018-01-18 09:56 - 000000000 ____D C:\Users\admin\Documents\My Games
2020-03-15 23:58 - 2018-02-17 19:59 - 000003284 _____ C:\Windows\system32\Tasks\klcp_update
2020-03-15 23:58 - 2017-11-17 17:06 - 000003662 _____ C:\Windows\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3906114967-3699591744-2550331771-1001UA
2020-03-15 23:58 - 2017-11-17 17:06 - 000003390 _____ C:\Windows\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3906114967-3699591744-2550331771-1001Core
2020-03-15 23:58 - 2017-04-25 20:21 - 000000000 ____D C:\Users\admin\AppData\Roaming\BitTorrent
2020-03-15 23:58 - 2015-11-18 08:10 - 000003892 _____ C:\Windows\system32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1447830650
2020-03-15 18:49 - 2018-01-13 15:47 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\R.G. Mechanics
2020-03-15 13:34 - 2013-08-22 16:36 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
2020-03-15 01:19 - 2013-08-22 14:25 - 000262144 ___SH C:\Windows\system32\config\BBI
2020-03-14 18:02 - 2017-04-25 21:42 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\directx
2020-03-14 16:56 - 2015-11-18 08:03 - 000003994 _____ C:\Windows\system32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{9561D964-98F7-4644-A53B-E0E9C251B7DA}
2020-03-14 13:07 - 2020-01-13 19:31 - 000000000 ____D C:\Users\admin\Downloads\Battlefield.4.PC
2020-03-14 10:27 - 2017-12-30 14:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
2020-03-14 08:37 - 2013-08-22 14:25 - 000262144 ___SH C:\Windows\system32\config\ELAM
2020-03-14 08:32 - 2013-08-22 15:44 - 000481384 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2020-03-14 04:58 - 2013-08-22 16:36 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\setup
2020-03-14 04:24 - 2013-08-22 16:20 - 000000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
2020-03-13 23:49 - 2018-03-22 19:01 - 000770560 ___SH C:\Users\admin\Documents\Thumbs.db
2020-03-13 23:48 - 2019-06-03 08:32 - 000335872 ___SH C:\Users\admin\Downloads\Thumbs.db
2020-03-12 22:01 - 2013-08-22 16:36 - 000000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
2020-03-12 17:02 - 2015-07-25 17:04 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2020-03-12 11:01 - 2015-11-18 08:10 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Opera
2020-03-12 02:34 - 2017-11-12 16:54 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Dropbox
2020-03-12 02:26 - 2016-08-12 22:05 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2020-03-12 02:22 - 2016-08-12 22:05 - 121542864 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2020-03-12 02:13 - 2020-01-15 17:03 - 000774144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssvp.dll
2020-03-12 02:13 - 2020-01-15 17:03 - 000699392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssvp.dll
2020-03-12 02:13 - 2020-01-15 17:03 - 000248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssphtb.dll
2020-03-12 02:10 - 2017-06-29 12:21 - 000001094 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Przeglądarka Opera.lnk
2020-03-03 22:49 - 2017-11-17 17:07 - 000002487 _____ C:\Users\admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2020-03-01 11:00 - 2017-11-12 17:36 - 000000000 ____D C:\Users\admin\Desktop\Oczywiście - Handel Nieruchomościami
2020-03-01 00:44 - 2015-09-16 00:07 - 000000000 ____D C:\Users\admin
2020-02-21 13:05 - 2016-08-16 11:56 - 000000000 ____D C:\Users\admin\Desktop\Tymczasowe
2020-02-21 12:44 - 2015-09-16 00:07 - 000000000 ____D C:\Users\admin\AppData\Local\Packages

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów ========

2016-11-19 16:19 - 2016-11-19 16:19 - 000042976 _____ () C:\Users\admin\AppData\Roaming\ICSW_1J1F1H1E2Y2Z1P1C1B2W1L1T2ZtJ1V0A0V0A0S0T.txt
2020-03-16 10:12 - 2020-03-16 10:13 - 002253824 _____ () C:\Users\admin\AppData\Roaming\regfvdfds.exe
2015-09-16 00:07 - 2018-02-17 14:07 - 000000165 _____ () C:\Users\admin\AppData\Roaming\sp_data.sys
2020-01-26 23:50 - 2020-02-08 01:07 - 000000040 _____ () C:\Users\admin\AppData\Roaming\WB.CFG
2020-03-16 05:50 - 2020-03-16 05:50 - 000000000 _____ () C:\Users\admin\AppData\Local\BITAFFF.tmp
2020-03-16 05:50 - 2020-03-16 05:50 - 000000000 _____ () C:\Users\admin\AppData\Local\BITB02E.tmp
2020-01-31 19:21 - 2020-01-31 19:21 - 000000000 _____ () C:\Users\admin\AppData\Local\BITBADA.tmp
2018-09-27 07:53 - 2018-09-27 07:53 - 000031333 _____ () C:\Users\admin\AppData\Local\recently-used.xbel

==================== SigCheck ============================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)


LastRegBack: 2020-03-16 07:55
==================== Koniec  FRST.txt ========================

Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.