naprawione

Kolorwanie:
Status:
1234567891011121314151617
{ patternURL: 'element/Osiedle Robotnicze/domek zjedzalnia 1.JPG',
 iconURL: 'element/Osiedle Robotnicze/domek zjedzalnia 1_icon.JPG',
 locationId: 'jFXK6f9kR3kdCfywSuFG',
 qrCode: 'UL.OS.ROBOTNICZE-PLACZABAW:DOMEKZJEZDALNIA:1',
 locationName: 'Ul. Os. Robotnicze - plac zabaw',
 elementName: 'domek zjedalnia1',
 descripton: 'domek zjedalnia1',
 photoURL: 'element/Osiedle Robotnicze/domek zjedzalnia 1_mobile.JPG' }

fixed element: { elementName: 'domek zjedalnia',
 descripton: 'domek zjedalnia',
 photoURL: 'element/Plac Rany/domek zjedzalnia_mobile.JPG',
 patternURL: 'element/Plac Rany/domek zjedzalnia.JPG',
 iconURL: 'element/Plac Rany/domek zjedzalnia_icon.JPG',
 locationId: 'rb6TTQ8pnhDeG04PKOwW',
 qrCode: 'OS.LOMNICKIE-PLACROZANY:DOMEKZJEDALNIA',
 locationName: 'Os. omnickie - Plac Rany' }

Copyrights 2014-2019 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.