321dsa1212312sad1221

Kolorwanie:
Status:

Misja 10
			say_item("Zaczarowanie Przedmiotu",71084,"ilość 4 ")
			say_item("50.000 Yang oraz 10.000 Doświadczenia",1,"")	
Misja 14
			say_item("Wzmocnienie Przedmiotu",71085,"ilość 5 ")
			say_item("Zaczarowanie Przedmiotu",71084,"ilość 5 ")
			wait("")			
			say_item("Medal Konny",50050,"ilość 1 ")
			say_item("100.000 Yang oraz 25.000 Doświadczenia",1,"")
Misja 18
			say_item("Marmur Błogosławieństwa",70024,"ilość 2 ")
			say_item("Zaczarowanie Przedmiotu",71084,"ilość 8 ")
			wait("")			
			say_item("Zwój Błogosławieństwa",25040,"ilość 2 ")
			say_item("Klucz Małp",8200,"ilość 1 ")		
			say_item("150.000 Yang oraz 100.000 Doświadczenia",1,"")
			say_title("Zbroję na poziom 18 +7:")			
Misja 22
			say_item("Wzmocnienie Przedmiotu",71085,"ilość 10 ")
			say_item("Zaczarowanie Przedmiotu",71084,"ilość 10 ")
			wait("")			
			say_item("Klucz Małp",8200,"ilość 1 ")
			say_item("Losowa Księga Umiejętności",50300,"ilość 2 ")		
			say_item("200.000 Yang oraz 200.000 Doświadczenia",1,"")

Misja 26
			say_item("Wzmocnienie Przedmiotu",71085,"ilość 12 ")
			say_item("Zaczarowanie Przedmiotu",71084,"ilość 12 ")
			say_item("Zwój Błogosławieństwa",25040,"ilość 2 ")
			wait("")
			say_item("Pusty Marmur Polimorfii",70104,"ilość 2 ")
			say_item("Klucz Orków",8201,"ilość 1 ")		
			say_item("250.000 Yang oraz 400.000 Doświadczenia",1,"")	
			say_reward("Zbroję na poziom 26 +7 ")
Misja 30
			say_reward("Dziękuję Ci o to twoja nagroda:")
			say_item("Zaczarowanie Przedmiotu",71084,"ilość 15 ")
			say_item("Zwój Błogosławieństwa",25040,"ilość 2 ")
			wait("")
			say_item("Marmur Błogosławieństwa",70024,"ilość 2 ")
			say_item("Zwój Egzorcyzmu",71001,"ilość 1 ")
			say_item("Losowa Księga Umiejętności",50300,"ilość 3 ")	
			wait("")
			say_item("Małż",27987,"ilość 2 ")
			say_item("300.000 Yang oraz 800.000 Doświadczenia",1,"")	
			say_reward(" -- BONUS STAŁY --- ")
			say_reward("+8% Silny Przeciwko Zwierzętom")
			
Misja 34
			say_reward("Dziękuję Ci o to twoja nagroda:")
			say_item("Zaczarowanie Przedmiotu",71084,"ilość 20 ")
			say_item("Zwój Błogosławieństwa",25040,"ilość 2 ")
			wait("")
			say_item("Marmur Błogosławieństwa",70024,"ilość 2 ")
			say_item("Zwój Egzorcyzmu",71001,"ilość 1 ")
			wait("")		
			say_item("Klucz Orków",8200,"ilość 2 ")
			say_item("Pustynny Klucz",8201,"ilość 2 ")
			wait("")	
			say_item("Losowa Księga Umiejętności",50300,"ilość 3 ")	
			say_reward("Zbroję na poziom 34 +7 ")
			say_item("350.000 Yang oraz 1.000.000 Doświadczenia",1,"")	
Misja 38
			say_reward("Dziękuję Ci o to twoja nagroda:")
			say_item("Zaczarowanie Przedmiotu",71084,"ilość 25 ")
			say_item("Zwój Błogosławieństwa",25040,"ilość 2 ")
			wait("")
			say_item("Zwój Egzorcyzmu",71001,"ilość 1 ")
			say_item("Rada Pustelnika",71094,"ilość 1 ")	
			say_item("Losowa Księga Umiejętności",50300,"ilość 3 ")	
			wait("")
			say_item("Dłoń Krytyka",71044,"ilość 3 ")
			say_item("Dłoń Przebicia",71045,"ilość 3 ")	
			wait("")
			say_item("Małż",27987,"ilość 2 ")			
			say_item("400.000 Yang oraz 1.750.000 Doświadczenia",1,"")	
			say_reward(" -- BONUS STAŁY --- ")
			say_reward("+8% Silny Przeciwko Orkom")		
Misja 42
			say_reward("Dziękuję Ci o to twoja nagroda:")
			say_item("Zaczarowanie Przedmiotu",71084,"ilość 30 ")
			say_item("Zwój Błogosławieństwa",25040,"ilość 4 ")
			wait("")
			say_item("Zwój Egzorcyzmu",71001,"ilość 1 ")
			say_item("Rada Pustelnika",71094,"ilość 1 ")	
			say_item("Skrzynia Instrukcji",65003,"ilość 2 ")
			wait("")
			say_item("Życie Boga Smoków",71027,"ilość 3 ")
			say_item("Atak Boga Smoków",71028,"ilość 3 ")
			wait("")		
			say_item("Inteligencja Boga Smoków",71029,"ilość 3 ")
			say_item("Obrona Boga Smoków",71030,"ilość 3 ")			
			wait("")
			say_item("450.000 Yang oraz 3.000.000 Doświadczenia",1,"")	
			say_reward("Hełm na poziom 41 +4 ")
			say_reward(" -- BONUS STAŁY --- ")
			say_reward("+8% Silny Przeciwko Mistykom")		
Misja 46
			say_reward("Dziękuję Ci o to twoja nagroda:")
			say_item("Zaczarowanie Przedmiotu",71084,"ilość 35 ")
			say_item("Zwój Błogosławieństwa",25040,"ilość 6 ")
			wait("")
			say_item("Zwój Egzorcyzmu",71001,"ilość 1 ")
			say_item("Rada Pustelnika",71094,"ilość 1 ")	
			say_item("Skrzynia Instrukcji",65003,"ilość 5 ")
			wait("")
			say_item("Życie Boga Smoków",71027,"ilość 5 ")
			say_item("Atak Boga Smoków",71028,"ilość 5 ")
			wait("")		
			say_item("Inteligencja Boga Smoków",71029,"ilość 5 ")
			say_item("Obrona Boga Smoków",71030,"ilość 5 ")			
			wait("")
			say_item("Moneta Ezotów",8290,"ilość 2 ")
			say_item("Kamień Duchowy",38300,"ilość 1 ")	
			wait("")		
			say_item("Pierścień Doświadczenia",71015,"ilość 1 ")
			say_item("Małż",27987,"ilość 2 ")			
			say_item("500.000 Yang oraz 4.000.000 Doświadczenia",1,"")				
Misja 50
			say_reward("Dziękuję Ci o to twoja nagroda:")
			say_item("Zaczarowanie Przedmiotu",71084,"ilość 40 ")
			say_item("Zwój Błogosławieństwa",25040,"ilość 8 ")
			wait("")
			say_item("Zwój Egzorcyzmu",71001,"ilość 1 ")
			say_item("Rada Pustelnika",71094,"ilość 1 ")	
			say_item("Skrzynia Instrukcji",65003,"ilość 5 ")
			wait("")
			say_item("Życie Boga Smoków",71027,"ilość 6 ")
			say_item("Atak Boga Smoków",71028,"ilość 6 ")
			wait("")		
			say_item("Inteligencja Boga Smoków",71029,"ilość 6 ")
			say_item("Obrona Boga Smoków",71030,"ilość 6 ")			
			wait("")
			say_item("Rękawica Złodzieja",71016,"ilość 1 ")
			say_item("Kamień Duchowy",38300,"ilość 2 ")	
			wait("")					
			say_item("1.000.000 Yang oraz 5.000.000 Doświadczenia",1,"")
			say_reward(" -- BONUS STAŁY --- ")
			say_reward("+5% Szansy Na Krytyczne Uderzenie")				
Misja 54
			say_reward("Dziękuję Ci o to twoja nagroda:")
			say_item("Zaczarowanie Przedmiotu",71084,"ilość 45 ")
			say_item("Zwój Błogosławieństwa",25040,"ilość 10 ")
			wait("")
			say_item("Zwój Egzorcyzmu",71001,"ilość 1 ")
			say_item("Rada Pustelnika",71094,"ilość 1 ")
			wait("")
			say_item("Życie Boga Smoków",71027,"ilość 7 ")
			say_item("Atak Boga Smoków",71028,"ilość 7 ")
			wait("")		
			say_item("Inteligencja Boga Smoków",71029,"ilość 7 ")
			say_item("Obrona Boga Smoków",71030,"ilość 7 ")	
			wait("")
			say_item("Małż",27987,"ilość 2 ")					
			say_item("1.500.000 Yang oraz 7.000.000 Doświadczenia",1,"")
			say_reward(" -- BONUS STAŁY --- ")
			say_reward("+5% Szansy Na Przeszywające Uderzenie")	
Misja 58
			say_reward("Dziękuję Ci o to twoja nagroda:")
			say_item("Zaczarowanie Przedmiotu",71084,"ilość 50 ")
			say_item("Podręcznik Kowala",70039,"ilość 2 ")
			wait("")
			say_item("Zwój Egzorcyzmu",71001,"ilość 1 ")
			say_item("Rada Pustelnika",71094,"ilość 1 ")
			wait("")
			say_item("Życie Boga Smoków",71027,"ilość 10 ")
			say_item("Atak Boga Smoków",71028,"ilość 10 ")
			wait("")		
			say_item("Inteligencja Boga Smoków",71029,"ilość 10 ")
			say_item("Obrona Boga Smoków",71030,"ilość 10 ")	
			wait("")		
			say_item("Pierścień Doświadczenia",71015,"ilość 2 ")
			say_item("Kamień Duchowy",38300,"ilość 2 ")			
			wait("")			
			say_item("2.000.000 Yang oraz 8.000.000 Doświadczenia",1,"")
			say_reward(" -- BONUS STAŁY --- ")
			say_reward("+8% Silny Przeciwko Nieumarłym")	
Misja 62
			say_reward("Dziękuję Ci o to twoja nagroda:")
			say_item("Zaczarowanie Przedmiotu",71084,"ilość 50 ")
			say_item("Podręcznik Kowala",70039,"ilość 4 ")
			wait("")
			say_item("Zwój Egzorcyzmu",71001,"ilość 1 ")
			say_item("Rada Pustelnika",71094,"ilość 1 ")	
			wait("")		
			say_item("Kamień Duchowy",38300,"ilość 2 ")					
			say_item("Czerwona Rosa",50821,"ilość 3 ")	
			say_item("Różowa Rosa",50822,"ilość 3 ")
			wait("")			
			say_item("Żółta Rosa",50823,"ilość 3 ")	
			say_item("Zielona Rosa",50824,"ilość 3 ")	
			say_item("Niebieska Rosa",50825,"ilość 3 ")
			wait("")			
			say_item("Biała Rosa",50826,"ilość 3 ")
			say_item("Małż",27987,"ilość 2 ")			
			say_item("2.500.000 Yang oraz 10.000.000 Doświadczenia",1,"")	
			say_reward("Tarcza na poziom 61 +4 ")
Misja 66
			say_reward("Dziękuję Ci o to twoja nagroda:")
			say_item("Zaczarowanie Przedmiotu",71084,"ilość 50 ")
			say_item("Podręcznik Kowala",70039,"ilość 6 ")
			wait("")
			say_item("Zwój Egzorcyzmu",71001,"ilość 2 ")
			say_item("Rada Pustelnika",71094,"ilość 2 ")	
			wait("")		
			say_item("Kamień Duchowy",38300,"ilość 3 ")					
			say_item("Czerwona Rosa",50821,"ilość 3 ")	
			say_item("Różowa Rosa",50822,"ilość 3 ")
			wait("")			
			say_item("Żółta Rosa",50823,"ilość 3 ")	
			say_item("Zielona Rosa",50824,"ilość 3 ")	
			say_item("Niebieska Rosa",50825,"ilość 3 ")
			wait("")			
			say_item("Biała Rosa",50826,"ilość 3 ")	
			say_item("Biała Perła",27992,"ilość 2 ")		
			say_item("3.000.000 Yang oraz 12.000.000 Doświadczenia",1,"")	
			say_reward(" -- BONUS STAŁY --- ")
			say_reward("+8% Silny Przeciwko Diabłom")	
Misja 70
			say_reward("Dziękuję Ci o to twoja nagroda:")
			say_item("Zaczarowanie Przedmiotu",71084,"ilość 50 ")
			say_item("Podręcznik Kowala",70039,"ilość 8 ")
			wait("")
			say_item("Zwój Egzorcyzmu",71001,"ilość 3 ")
			say_item("Rada Pustelnika",71094,"ilość 3 ")	
			wait("")		
			say_item("Kamień Duchowy",38300,"ilość 4 ")					
			say_item("Czerwona Rosa",50821,"ilość 3 ")	
			say_item("Różowa Rosa",50822,"ilość 3 ")
			wait("")			
			say_item("Żółta Rosa",50823,"ilość 3 ")	
			say_item("Zielona Rosa",50824,"ilość 3 ")	
			say_item("Niebieska Rosa",50825,"ilość 3 ")
			wait("")			
			say_item("Biała Rosa",50826,"ilość 3 ")	
			say_item("Niebieska Perła",27993,"ilość 2 ")		
			say_item("3.500.000 Yang oraz 14.000.000 Doświadczenia",1,"")	
			say_reward(" -- BONUS STAŁY --- ")
			say_reward("+3% Średnie obrażenia")	
Misja 74
			say_reward("Dziękuję Ci o to twoja nagroda:")
			say_item("Zaczarowanie Przedmiotu",71084,"ilość 50 ")
			say_item("Podręcznik Kowala",70039,"ilość 10 ")
			wait("")
			say_item("Zwój Egzorcyzmu",71001,"ilość 4 ")
			say_item("Rada Pustelnika",71094,"ilość 4 ")	
			wait("")		
			say_item("Kamień Duchowy",38300,"ilość 5 ")					
			say_item("Czerwona Rosa",50821,"ilość 3 ")	
			say_item("Różowa Rosa",50822,"ilość 3 ")
			wait("")			
			say_item("Żółta Rosa",50823,"ilość 3 ")	
			say_item("Zielona Rosa",50824,"ilość 3 ")	
			say_item("Niebieska Rosa",50825,"ilość 3 ")
			wait("")			
			say_item("Biała Rosa",50826,"ilość 3 ")		
			say_item("Krwawa Perła",27994,"ilość 2 ")	
			say_item("4.000.000 Yang oraz 16.000.000 Doświadczenia",1,"")	
			say_reward(" -- BONUS STAŁY --- ")
			say_reward("+3% Obrażenia Umiejętności")	

Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.