RODO Gmina Międzychód FB

Kolorwanie:
Status:
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage w mediach społecznościowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.RODO (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) Burmistrz Międzychodu informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 2 jest Burmistrz Międzychodu.
2. Kontakt, w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych – inspektor@miedzychod.pl.
3. Informacje ogólne:
a) działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebook i Instagram;
b) informacje zawarte na Pani/Pana profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednioadministrowane przez Facebook i  Instagram;
c) administrujemy Pani/Pana dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania,
komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności
oraz treści przez nas udostępnionych;
d) dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby
udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność;
e) Pani/Pana aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas pozaserwisem Facebook i Instagram;
f) nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowychi jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym takżeplików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznychdostawców oraz przysługujących Pani/Panu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców(Facebook i Instagram).
4. Poprzez nasze fanpage zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:
a) identyfikator Facebook i Instagram (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
b) podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Panią/Pana na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook i Instagram;
c) inne dane w zakresie opublikowanym przez Panią/Pana na Państwa własnym profilu na portalu
społecznościowym Facebook i Instagram;
d) zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Pani/Pana wizerunek;
e) inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage-ytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Pani/Pana strony dobrowolne;
f) treść Pani/Pana komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Pani/Pana adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Pani/Pan zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);
g) anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage gromadzone dzięki plikom "cookies”, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebook, Instagram i Twitter, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a;
6. Będziemy przetwarzać Państwa dane ponieważ odwiedzili Państwo nasze fanpage, dokonali Państwo jego subskrypcji, kliknęli Państwo "Lubię to", "Polub", "Obserwuj" lub opublikowali Państwo na nim swój komentarz.
Państwa dane będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – ponieważ udzielali nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wyraźne działanie potwierdzające, którym jest Państwa dobrowolna aktywność na naszym fanpage’u. W każdej chwili możecie Państwo przestać obserwować fanpage.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania tych danych w zakresie wynikającym z zakresu obowiązkóworaz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy.
Ponadto odbiorcą Państwa danych jest właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach
Dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy oraz właściciel portalu społecznościowego Instagram na zasadach dostępnych pod adresemhttps://help.instagram.com/519522125107875
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook Instagram. 
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:
a) informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy;
b) w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
c) Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook i Instagram tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Facebook i Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebook i Instagram
d) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata
9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem
10. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.


Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.