Kolorwanie:
Status:
123456
$connection = @mysql_connect('localhost', 'root', '')
or die('Brak połączenia z serwerem MySQL.<br />Błąd: '.mysql_error());
echo "Udało się połączyć z serwerem!<br />";
$db = @mysql_select_db('portal', $connection)
or die('Nie mogę połączyć się z bazą danych<br />Bd: '.mysql_error());
echo "Udao si poczy z baz dancych!";

Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.