123

Kolorwanie:
Status:
1234567891011121314151617181920
include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
main()
{
	DDRB = 0xff;
	int i=2;
	while(1)
	{
	if(i<32)
	{
	PORTB=i*=2;
	_delay_ms(1000);
	}
	else
	{
	PORTB=0;
	i=2;
	}
	}
	}

Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.