Kolorwanie:
Status:
123456
1.SELECT`tytul`, `tresc` FROM `ogloszenie` WHERE `kategoria`="1"
2.SELECT uzytkownik.telefon 
FROM `ogloszenie`, uzytkownik 
WHERE uzytkownik.id = ogloszenie.uzytkownik_id AND ogloszenie.id = "1"
3.CREATE USER moderator@localhost
4.GRANT DELETE, SELECT ON ogloszenia.ogloszenie TO moderator@localhost

Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.