Kolorwanie:
Status:

Rozpoczęła się walka pomiędzy Amaski(126p) a Zarządca Kazamatów(130w), Odważny ork(134w), Warlock lodowy pocisk(133m), Łowca głów(135h)
Amaski wykonuje Tarcza słońca.
Amaski rzucił tarczę słońca na siebie.
Łowca głów(100%) uderzył(a) z siłą +1348
+Przebicie
+Niszczenie pancerza o 41
-Zablokowanie 2456 obrażeń
Amaski(100%) otrzymał -0 obrażeń
Odważny ork(100%) uderzył(a) z siłą +1654
Amaski(100%) otrzymał -52 obrażeń
Warlock lodowy pocisk(100%) uderzył(a) z siłą +3447
+Cios krytyczny
Amaski(88%) otrzymał -2276 obrażeń
Zarządca Kazamatów(100%) uderzył(a) z siłą +1646
-Zablokowanie 2456 obrażeń
Amaski(88%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 1139 punktów życia Amaski(94%)
Amaski(94%) zrobił krok do przodu.
Łowca głów(100%) uderzył(a) z siłą +2942
+Cios krytyczny
+Niszczenie pancerza o 41
Amaski(89%) otrzymał -990 obrażeń
Odważny ork(100%) uderzył(a) z siłą +1607
Amaski(88%) otrzymał -77 obrażeń
Warlock lodowy pocisk(100%) uderzył(a) z siłą +1595
Amaski(85%) otrzymał -615 obrażeń
Zarządca Kazamatów(100%) uderzył(a) z siłą +1674
Amaski(85%) otrzymał -110 obrażeń
Przywrócono 1039 punktów życia Amaski(90%)
Amaski wykonuje Gorące uderzenie.
Amaski(90%) uderzył z siłą +1818+2581
+Niszczenie odporności magicznych o 2%
-Absorpcja 743 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 601 obrażeń magicznych
Warlock lodowy pocisk(80%) otrzymał(a) -247-1556 obrażeń
Warlock lodowy pocisk(74%) otrzymał(a) 496 obrażeń od ognia.
Łowca głów(100%) uderzył(a) z siłą +1306
+Niszczenie pancerza o 41
Amaski(90%) otrzymał -0 obrażeń
Odważny ork(100%) uderzył(a) z siłą +1683
Amaski(89%) otrzymał -173 obrażeń
Warlock lodowy pocisk(74%) uderzył(a) z siłą +1595
Amaski(86%) otrzymał -672 obrażeń
Przywrócono 940 punktów życia Amaski(90%)
Zarządca Kazamatów(100%) uderzył(a) z siłą +1617
-Unik
Amaski(90%) otrzymał -0 obrażeń
Warlock lodowy pocisk(69%) otrzymał(a) 496 obrażeń od ognia.
Amaski wykonuje Gniew Bogów.
+Kombinacja x3!
Amaski(90%) uderzył z siłą +2298+1202
+Niszczenie odporności magicznych o 2%
-Absorpcja 1084 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 696 obrażeń magicznych
Warlock lodowy pocisk(64%) otrzymał(a) -361-77 obrażeń
Przywrócono 840 punktów życia Amaski(95%)
Łowca głów(100%) uderzył(a) z siłą +3043
+Cios krytyczny
+Niszczenie pancerza o 41
Amaski(88%) otrzymał -1300 obrażeń
Odważny ork(100%) uderzył(a) z siłą +1597
-Zablokowanie 2456 obrażeń
Amaski(88%) otrzymał -0 obrażeń
Warlock lodowy pocisk(64%) uderzył(a) z siłą +1595
Amaski(84%) otrzymał -731 obrażeń
Zarządca Kazamatów(100%) uderzył(a) z siłą +1574
Amaski(83%) otrzymał -174 obrażeń
Amaski wykonuje Gorące uderzenie.
Amaski(83%) uderzył z siłą +1660+2442
+Niszczenie odporności magicznych o 2%
-Absorpcja 632 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 482 obrażeń magicznych
Warlock lodowy pocisk(44%) otrzymał(a) -211-1543 obrażeń
Przywrócono 742 punktów życia Amaski(87%)
Warlock lodowy pocisk(38%) otrzymał(a) 496 obrażeń od ognia.
Łowca głów(100%) uderzył(a) z siłą +1296
+Niszczenie pancerza o 41
Amaski(87%) otrzymał -68 obrażeń
Odważny ork(100%) uderzył(a) z siłą +1603
Amaski(86%) otrzymał -263 obrażeń
Warlock lodowy pocisk(38%) uderzył(a) z siłą +1595
Amaski(81%) otrzymał -793 obrażeń
Zarządca Kazamatów(100%) uderzył(a) z siłą +1661
-Zablokowanie 2456 obrażeń
Amaski(81%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 699 punktów życia Amaski(85%)
Warlock lodowy pocisk(33%) otrzymał(a) 496 obrażeń od ognia.
Amaski wykonuje Gniew Bogów.
+Kombinacja x3!
Amaski(85%) uderzył z siłą +2373+1281
+Niszczenie odporności magicznych o 2%
-Absorpcja 320 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 765 obrażeń magicznych
Warlock lodowy pocisk(18%) otrzymał(a) -1197-85 obrażeń
Łowca głów(100%) uderzył(a) z siłą +1240
+Przebicie
+Niszczenie pancerza o 41
Amaski(79%) otrzymał -1240 obrażeń
Odważny ork(100%) uderzył(a) z siłą +3743
+Cios krytyczny
-Zablokowanie 2456 obrażeń
Amaski(79%) otrzymał -0 obrażeń
Warlock lodowy pocisk(18%) uderzył(a) z siłą +1595
Amaski(74%) otrzymał -857 obrażeń
Przywrócono 600 punktów życia Amaski(77%)
Zarządca Kazamatów(100%) uderzył(a) z siłą +1607
-Zablokowanie 2456 obrażeń
Amaski(77%) otrzymał -0 obrażeń
Amaski wykonuje Gorące uderzenie.
Amaski(77%) uderzył z siłą +1896+2462
+Niszczenie odporności magicznych o 2%
-Absorpcja 235 obrażeń magicznych
Warlock lodowy pocisk(0%) otrzymał(a) -1063-1809 obrażeń
Przywrócono 557 punktów życia Amaski(80%)
Łowca głów(100%) uderzył(a) z siłą +1328
+Niszczenie pancerza o 41
Amaski(79%) otrzymał -159 obrażeń
Odważny ork(100%) uderzył(a) z siłą +1754
Amaski(77%) otrzymał -482 obrażeń
Amaski wykonuje Tarcza słońca.
Amaski rzucił tarczę słońca na siebie.
Zarządca Kazamatów(100%) uderzył(a) z siłą +1544
-Unik
Amaski(77%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 796 punktów życia Amaski(81%)
Łowca głów(100%) uderzył(a) z siłą +1336
+Przebicie
+Niszczenie pancerza o 41
-Blok przebicia
Amaski(81%) otrzymał -0 obrażeń
Odważny ork(100%) uderzył(a) z siłą +3796
+Cios krytyczny
-Parowanie
Amaski(81%) otrzymał -0 obrażeń
Amaski(81%) zrobił krok do przodu.
Zarządca Kazamatów(100%) uderzył(a) z siłą +1604
Amaski(80%) otrzymał -164 obrażeń
Przywrócono 696 punktów życia Amaski(84%)
Amaski wykonuje Gorące uderzenie.
Amaski(84%) uderzył z siłą +1824+2631
Łowca głów(75%) otrzymał(a) -920-2164 obrażeń
Łowca głów(71%) otrzymał(a) 496 obrażeń od ognia.
Łowca głów(71%) uderzył(a) z siłą +1255
+Niszczenie pancerza o 41
Amaski(84%) otrzymał -31 obrażeń
Odważny ork(100%) uderzył(a) z siłą +1669
-Zablokowanie 2456 obrażeń
Amaski(84%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 597 punktów życia Amaski(87%)
Zarządca Kazamatów(100%) uderzył(a) z siłą +1642
-Zablokowanie 2456 obrażeń
Amaski(87%) otrzymał -0 obrażeń
Amaski wykonuje Gniew Bogów.
+Kombinacja x3!
Amaski(87%) uderzył z siłą +2359+1056
Łowca głów(55%) otrzymał(a) -1422-594 obrażeń
Przywrócono 498 punktów życia Amaski(89%)
Łowca głów(51%) otrzymał(a) 496 obrażeń od ognia.
Łowca głów(51%) uderzył(a) z siłą +1340
+Niszczenie pancerza o 41
-Zablokowanie 2456 obrażeń
Amaski(89%) otrzymał -0 obrażeń
Odważny ork(100%) uderzył(a) z siłą +1683
-Zablokowanie 2456 obrażeń
Amaski(89%) otrzymał -0 obrażeń
Zarządca Kazamatów(100%) uderzył(a) z siłą +3246
+Cios krytyczny
-Parowanie
Amaski(89%) otrzymał -0 obrażeń
Amaski wykonuje Gniew Bogów.
+Kombinacja x2!
Amaski(89%) uderzył z siłą +2172+1224
Łowca głów(34%) otrzymał(a) -1245-753 obrażeń
Przywrócono 399 punktów życia Amaski(91%)
Łowca głów(34%) uderzył(a) z siłą +1257
+Niszczenie pancerza o 41
-Zablokowanie 2456 obrażeń
Amaski(91%) otrzymał -0 obrażeń
Odważny ork(100%) uderzył(a) z siłą +3666
+Cios krytyczny
Amaski(80%) otrzymał -2242 obrażeń
Amaski wykonuje Gniew Bogów.
+Kombinacja x1!
Amaski(80%) uderzył z siłą +1874+1279
Łowca głów(20%) otrzymał(a) -966-806 obrażeń
Zarządca Kazamatów(100%) uderzył(a) z siłą +1580
Amaski(77%) otrzymał -446 obrażeń
Przywrócono 300 punktów życia Amaski(79%)
Amaski wykonuje Szybki atak.
Amaski(79%) uderzył z siłą +1864+914
Łowca głów(8%) otrzymał(a) -957-462 obrażeń
Łowca głów(8%) uderzył(a) z siłą +2995
+Cios krytyczny
+Niszczenie pancerza o 41
-Zablokowanie 2456 obrażeń
-Kontra
Amaski(79%) otrzymał -0 obrażeń
Amaski(79%) uderzył z siłą +1840+1132
Łowca głów(0%) otrzymał(a) -935-666 obrażeń
Odważny ork(100%) uderzył(a) z siłą +1658
-Zablokowanie 2456 obrażeń
Amaski(79%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 257 punktów życia Amaski(80%)
Zarządca Kazamatów(100%) uderzył(a) z siłą +1567
Amaski(78%) otrzymał -462 obrażeń
Amaski wykonuje Tarcza słońca.
Amaski rzucił tarczę słońca na siebie.
Przywrócono 496 punktów życia Amaski(80%)
Odważny ork(100%) uderzył(a) z siłą +1755
Amaski(79%) otrzymał -280 obrażeń
Amaski wykonuje Gniew Bogów.
+Kombinacja x2!
Amaski(79%) uderzył z siłą +2308+1260
+Niszczenie odporności magicznych o 2%
Zarządca Kazamatów(88%) otrzymał(a) -1187-692 obrażeń
Zarządca Kazamatów(88%) uderzył(a) z siłą +3199
+Cios krytyczny
-Kontra
Amaski(71%) otrzymał -1548 obrażeń
Amaski(71%) uderzył z siłą +3048+1183
+Cios krytyczny
+Niszczenie odporności magicznych o 2%
Zarządca Kazamatów(73%) otrzymał(a) -1884-620 obrażeń
Przywrócono 340 punktów życia Amaski(73%)
Amaski wykonuje Gorące uderzenie.
Amaski(73%) uderzył z siłą +2962+3191
+Cios krytyczny
+Niszczenie odporności magicznych o 2%
Zarządca Kazamatów(46%) otrzymał(a) -1802-2602 obrażeń
Zarządca Kazamatów(43%) otrzymał(a) 496 obrażeń od ognia.
Odważny ork(100%) uderzył(a) z siłą +1658
Amaski(71%) otrzymał -393 obrażeń
Przywrócono 241 punktów życia Amaski(72%)
Zarządca Kazamatów(43%) uderzył(a) z siłą +1572
Amaski(70%) otrzymał -330 obrażeń
Amaski wykonuje Szybki atak.
Amaski(70%) uderzył z siłą +1768+1102
+Niszczenie odporności magicznych o 2%
Zarządca Kazamatów(35%) otrzymał(a) -701-546 obrażeń
Zarządca Kazamatów(32%) otrzymał(a) 496 obrażeń od ognia.
Odważny ork(100%) uderzył(a) z siłą +3727
+Cios krytyczny
-Kontra
Amaski(58%) otrzymał -2337 obrażeń
Amaski(58%) uderzył z siłą +1914+1102
+Niszczenie odporności magicznych o 2%
Odważny ork(93%) otrzymał(a) -789-524 obrażeń
Przywrócono 86 punktów życia Amaski(59%)
Zarządca Kazamatów(32%) uderzył(a) z siłą +3038
+Cios krytyczny
-Kontra
Amaski(49%) otrzymał -1782 obrażeń
Amaski(49%) uderzył z siłą +1702+1172
+Niszczenie odporności magicznych o 2%
Zarządca Kazamatów(25%) otrzymał(a) -644-610 obrażeń
Amaski wykonuje Gniew Bogów.
+Kombinacja x1!
Amaski(49%) uderzył z siłą +2119+1147
+Niszczenie odporności magicznych o 2%
Zarządca Kazamatów(15%) otrzymał(a) -1014-587 obrażeń
Przywrócono 43 punktów życia Amaski(50%)
Odważny ork(93%) uderzył(a) z siłą +1664
Amaski(47%) otrzymał -541 obrażeń
Amaski wykonuje Gorące uderzenie.
Amaski(47%) uderzył z siłą +1872+2522
+Niszczenie odporności magicznych o 2%
Zarządca Kazamatów(0%) otrzymał(a) -792-1972 obrażeń
Amaski wykonuje Tarcza słońca.
Amaski rzucił tarczę słońca na siebie.
Odważny ork(93%) uderzył(a) z siłą +1676
-Parowanie
Amaski(47%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 282 punktów życia Amaski(48%)
Amaski wykonuje Gniew Bogów.
+Kombinacja x1!
Amaski(48%) uderzył z siłą +1951+1245
+Niszczenie odporności magicznych o 2%
Odważny ork(84%) otrzymał(a) -822-655 obrażeń
Odważny ork(84%) uderzył(a) z siłą +1733
Amaski(47%) otrzymał -322 obrażeń
Przywrócono 225 punktów życia Amaski(48%)
Amaski wykonuje Szybki atak.
Amaski(48%) uderzył z siłą +1836+1192
+Niszczenie odporności magicznych o 2%
Odważny ork(77%) otrzymał(a) -721-606 obrażeń
Amaski wykonuje Szybki atak.
Amaski(48%) uderzył z siłą +1787+874
+Niszczenie odporności magicznych o 2%
Odważny ork(71%) otrzymał(a) -679-323 obrażeń
Przywrócono 112 punktów życia Amaski(48%)
Odważny ork(71%) uderzył(a) z siłą +1755
Amaski(46%) otrzymał -468 obrażeń
Amaski wykonuje Rozpraszający cios.
Amaski(46%) uderzył z siłą +1887+1063
+Niszczenie odporności magicznych o 2%
Odważny ork(64%) otrzymał(a) -765-489 obrażeń
Przywrócono 56 punktów życia Amaski(46%)
Odważny ork(64%) uderzył(a) z siłą +1417
Amaski(45%) otrzymał -281 obrażeń
Amaski wykonuje Gorące uderzenie.
Amaski(45%) uderzył z siłą +1723+2343
+Niszczenie odporności magicznych o 2%
Odważny ork(50%) otrzymał(a) -624-1795 obrażeń
Odważny ork(47%) otrzymał(a) 496 obrażeń od ognia.
Amaski(45%) uderzył z siłą +1805+804
+Niszczenie odporności magicznych o 2%
Odważny ork(42%) otrzymał(a) -694-264 obrażeń
Odważny ork(39%) otrzymał(a) 496 obrażeń od ognia.
Odważny ork(39%) uderzył(a) z siłą +3197
+Cios krytyczny
Amaski(35%) otrzymał -1933 obrażeń
Amaski(35%) uderzył z siłą +1769+1082
+Niszczenie odporności magicznych o 2%
Odważny ork(32%) otrzymał(a) -663-506 obrażeń
Odważny ork(32%) uderzył(a) z siłą +1740
Amaski(32%) otrzymał -604 obrażeń
Amaski wykonuje Szybki atak.
Amaski(32%) uderzył z siłą +1915+894
+Niszczenie odporności magicznych o 2%
Odważny ork(26%) otrzymał(a) -790-340 obrażeń
Odważny ork(26%) uderzył(a) z siłą +1722
-Unik
Amaski(32%) otrzymał -0 obrażeń
Amaski wykonuje Gorące uderzenie.
Amaski(32%) uderzył z siłą +1907+2373
+Niszczenie odporności magicznych o 2%
Odważny ork(11%) otrzymał(a) -783-1820 obrażeń
Odważny ork(8%) otrzymał(a) 496 obrażeń od ognia.
Amaski(32%) uderzył z siłą +1876+943
+Niszczenie odporności magicznych o 2%
Odważny ork(2%) otrzymał(a) -756-382 obrażeń
Odważny ork(0%) otrzymał(a) 496 obrażeń od ognia.
Zwyciężył Amaski
Poległa drużyna Odważny ork, Zarządca Kazamatów, Łowca głów, Warlock lodowy pocisk
Zwycięzca zdobył łącznie 47378 punktów doświadczenia
Odważny ork: zdobyto Zbroja czerwonego orka

Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.