Kolorwanie:
Status:
12345678910111213141516171819202122
#include <cctype>
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main() {
string zenek ="Kupa dupa. Kupa dupa kukudu, zgnile jajo dupa";
int liczniki[3]={0, 0, 0};
char samogloski[8]={'a','e','i','o','u','y'};
for(int i=0; i<zenek.length(); i++){
liczniki[1]+=1;
if(isupper(zenek[i])){
for(int i=0; i<3; i++){
cout << liczniki[i];
}

}
cout << zenek[i];
}
    return 0;
    
}

Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.