Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415
int n;
      Console.WriteLine("Podaj liczbe n: ");
      n = int.Parse(Console.ReadLine());
      while(n>9||n<1)
      {
        Console.WriteLine("Podaj liczbe n: ");
        n = int.Parse(Console.ReadLine());
      }

      int[] liczby = new int[n];
      for(int i=0;i<n;i++)
      {
        Console.WriteLine("Podaj element");
        liczby[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }

Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.