Kolorwanie:
Status:
12345
1. SELECT id, tytul, tresc FROM ogloszenie WHERE kategoria = 1;
2. SELECT telefon FROM uzytkownik INNER JOIN ogloszenie ON uzytkownik.id = ogloszenie.uzytkownik_id WHERE ogloszenie.id = 1;
3. CREATE USER 'moderator'@'localhost' IDENTIFIED BY 'qwerty';
4. GRANT SELECT, DROP ON ogloszenia.ogloszenie TO 'moderator'@'localhost';


Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.