Polygon

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718
/************POLYGON*************/

class Polygon{
  PointArray pArr;
  static int numPolygons;

 public:
  Polygon(const Point points [], const int numPoints);
  virtual double area () = 0;

  PointArray *getPoints() {return &pArr;}
};

/***************POLYGON****************/

int Polygon::numPolygons = 0;
Polygon::Polygon(const Point points [], const int numPoints): pArr(points, numPoints) {numPolygons++; }


Copyrights 2014-2019 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.